29 Ocak 2015 Perşembe

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


SAYI: 2014/179 Esas

Konu: Gülhan Demirkanlı ile Kayışlı'nın gelir beyanıma itirazına itiraz

Gülhan Avşar Demirkanlı ile onun hukuk karşıtı ve hukuk tanımaz vekili Avukat Reyhan Kayışlı; "DÂVÂLI HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, GELİRİ VE İŞİNİ GİZLEYEREK MAHKEMENİZE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMUŞTUR." diyerek, açık açık YALAN söylemektedirler!... Maddî ve manevî tazminat dâvâları ile kamu hukuku dâvâsı açma hakkım saklı kalmak üzere, YALAN beyanlarına karşıyım... Onların YALAN beyanına sonuna dek İTİRAZ ettiğimi belirtmeliyim...

1 - Bir başka dâvâda dile getirdiğim, somut olmaktan çok, soyut bir dille belirtilmiş bir beyana yaslanarak, ciddî YALAN inşa eden Gülhan Avşar Demirkanlı ile onun hukuk karşıtı ve hiçbir hukuk tanımaz vekili Avukat Reyhan Kayışlı, somut GERÇEĞİ GİZLEYEREK, MAHKEMENİZE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMUŞTUR. Gerçeğin ortaya çıkabilmesi için çok ivedilikle BİLİRKİŞİ RAPORU metni yazılmalı!... Konu vahimdir ve iki basit kişinin karşılıktı DEDİKODU formatındaki inatlaşması değil, Türkiye entelektüel ortamını yakından ilgilendiren bir durumdur. Araştırma, inceleme yapılarak ÖZEL İÇTİHAT oluşturmalı!

2 - Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı, kurucusu ve sahibi oldukları Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin gücünü tiyatro yararına değil, tiyatro zararına kullanıp bana karşı 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlattığı Nisan 2009den bu yana benim kişilik haklarımı rencide etmekle birlikte ticarî saygınlığımın sıfırlanması için, olağanüstü büyük bir çaba harcamış, böylelikle Türkiye entelektüel ortamı onulmaz yaralar almıştır!... Gülhan Avşar Demirkanlı ile onun hukuk karşıtı ve kesinlikle hukuk tanımaz vekili Avukat Reyhan Kayışlı'nın başlatıp yürüttükleri adalet, hak, hukuk, kanun karşıtı eylemi nedeniyle onlar hakkında hukuk yaptırımları başlattım... Hukuksuz 1101 kişi ve onların hukuk karşıtı vekilleri avukatların yasa dışı eylemlilikleri irdelenmeden verilecek karar hukuka aykırı olacak ve hukuku derinden sarsacaktır. Bu nedenle BİLİRKİŞİ RAPORU metni hazırlanmalıdır!...

3 - Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı, onların hukuk karşıtı ve hukuk tanımaz vekilleri Avukat Reyhan Kayışlı ile aramızdaki yargılama süreçlerini iyice algılamak için, BİLİRKİŞİ RAPORU metni yazdırmanın yanı sıra, lütfen, UYAP üzerinden bir araştırma yaptırarak, gerçeklerin üzerini örten YALAN perdesini aralayarak benim nasıl ciddî bir insanlık dışı saldırıyla karşı karşıya bulunduğumu kanıtlayınız. Bunu kendi çıkarım için değil, Türkiye Tiyatro Tarihi çıkarı için istemekteyim!

4 - Tamamıyla safsata ve YALAN içeren ekte sunduğum belge, ciddî bir YALAN belgesi olarak tiyatro hukuku tarihindeki sayfalarda yer almalı!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29 Ocak 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ