11 Ocak 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL
5. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/3256 D. İş


KONU: Erişimin engellenmesinin reddine itiraz...

T.C. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin talebinin reddedilmesini, kişilik haklarıma ve yanlış algı oluşmasına katkıda bulunmama ve Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bulduğum için, erişimin engellenmisinin sağlanmasını arzu ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 12 Ocak 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ