18 Ocak 2015 Pazar

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2014/179 Esas

KONU: Tamamıyla yalana dayalı dâvânın reddine karar verilmesi talebi

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Nisan 2009 sayısında, benim sanatsal kişilik haklarımı ihlâl ederek bana karşı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatmış, 1100 imza toplayıp, ALTERNATİF HUKUK oluşturarak, seçenek yargılamayla beni düşünsel olarak LİNÇ etmek istemiştir. Konunun kıyas yapılabilir bir ölçütü bulunmadığı için, mahkemenizdeki işbu dâvânın BİLİRKİŞİ RAPORU ile desteklenmesi gerekmektedir. Küçük bir kısmını sunduğum belgeler incelendiği zaman anlaşılacaktır ki, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, tiyatro sanatının gelişmesi için değil, gerilemesi, hattâ ölmesi için büyük bir gayret göstermektedir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 19 Ocak 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ