12 Ağustos 2013 Pazartesi

Bulunmaz, 14 Ağustos 2013 Çarşamba, Burhan Gün için ifade verecek!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

Soruşturma No: 2013/102971


KONU: Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi ("İFTİRA SUÇU") ile 271. Maddesi'ne ("SUÇ UYDURMA SUÇU") dayanıp şikâyet ettiğim Burhan Gün'le ilgili olarak Sayın Savcı Hüseyin Aslan'a yeni dilekçe...


1 - Her ne kadar, daha önce verdiğim dilekçe ve sunduğum belge, delil, kanıt ve tanıklar yeteri denli doyurucu olsa da, yinelemekte yarar var ki, bana karşı başlatılmış bulunan "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olağanüstü ciddi cezalandırılmayı hak ediyor...


2 - Bana karşı Burak Caney'ce başlatılan "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" iyi bir biçimde incelenip, Burak Caney'in IP'si araştırılırsa, altı yıl önce kaynatılan LİNÇ kazanı içeriği çözümlenebilir.


3Dört yılı aşkın bir zaman önce başlayan "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" süreci "ASILSIZ İHBARCI" önderlerinden Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun sözünden bir milim bile şaşmayan 1100 kişilik "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" resmen sorgulanırsa, tikel hukuktan tümel hukuka geçip, nesnel bir değerlendirmeyle somut suç verilerine ulaşılabilir. Bunu yapabilen sanat hukukuna hizmet eder.


Demirkanlı'nın "SANIK" (HAKARET, İFTİRA, TAZMİNAT) olarak yargılandığı şu dâvâ dosyalarını incelemekte yarar var kanısındayım:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201 
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481 


4 - Başta benim hakkımda dâvâlar açmasına karşın "BERAAT" ettiğim Ömer Faruk Kurhan olmak üzere, benim yaşayabilmem, çalışabilmem, seyahat edebilmem, düşünebilmem, olağan davranış geliştirebilmem ve en önemlisi sanatsal üretimde bulunabilmem çok önemli bir evrensel gerçekliktir. Benim bütün bu özgürlüklerimi kısıtlamak için, sürekli bir biçimde beni "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ile bunaltmaya yeltenen; Ahmet Cüneyt Yalaz, Av. Burhan Gün, Bülent Sezgin, Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, Gülhan Avşar Demirkanlı, Av. İbrahim Demirci, Av. İnan Yılmaz, Kemal Aydoğan, Levent Çağlayan, Av. Mehmet Bozkır, Av. Murat Çoban, Nihat Haluk Bilginer, Nurhan Tekerek, Oyun Atölyesi, Seval Deniz Karahaliloğlu, Av. Süleyman Anıl, Av. Uğur Demirci Tosun dâvâ dosyalarının da incelemesi gerektiği kanısındayım.


5 - "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eyleminin gerçek önderi Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıstır. İşbu şahıs, benimle ilgili meşru-gayrimeşru onlarca girişimde bulunmuştur. Şahsın, "T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSU" makamına verdiği 2013/72962 numaralı "ASILSIZ İHBAR" dilekçesi, bu girişimlerden yalnızca biridir. Benim bir sanatçı, bir şair, bir tiyatrocu ve bir yazar olduğumu âdeta gözlerden gizleyerek, meşru-gayrimeşru entrika çeviren "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahsın avukatlığını ve tiyatral anlamda yoldaşlığını yapan Şüpheli Burhan Gün'ün önemli bağlantıları, Kültür Bakanlığı'ndan aldığı paralar araştırılabildiğinde, zâten bu işin çok ciddi bir "EKONOMİK VE TİYATRAL SUÇ ÖRGÜTÜ" sıfatını bile hak etme olasılığı söz konusudur. Benim iddia etme, kanun adamlarının da soruşturma, kovuşturma, muhakeme etmek hakları var. Ben, üzerime düşen vatandaşlık görevini yerine getirip, düşüncelerimi, kanaatlerimi, kuşkularımı dile getirmekle sorumlu ve yükümlüyüm. Gerisi adliyenin!


6 - Mevzuat elverirse, "KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ" 
koşulunun değerlendirilmesini ve 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" imzacılarının da ifadelerinin alınması başta olmak üzere benim tüm vatandaşlık ve evrensel insanlık haklarımın korunmaya alınabilmesini arz ve talep ederim. 14.08.2013

ŞİKÂYETÇİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ