21 Ağustos 2013 Çarşamba

Bulunmaz İsmail Can Törtop'a 110.000,00 TL'lik tazminat dâvâsı açıyor

T.C.
İSTANBUL
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'na


Tedbir Talebimiz Vardır

DÂVÂCI: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13 / 8-9 Çemberlitaş / İSTANBUL
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 - 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

DÂVÂLI: İSMAİL CAN TÖRTOP

T.C. KİMLİK NO: 24418354180
ADRES: Zeynep Kâmil Mah. Aşçıbaşı Mektebi Sk. 33/4 Üsküdar / İST
TELEFON: 0536 320 58 55 / 0216 391 23 26
E-POSTA: tiyatrodunyasi@tiyatrodunyasi.com

TAZMİNAT KONUSU: Manevî tazminat talebinden ibarettir

HARÇ DEĞERİ: 110.000,00 TL

BANA KARŞI HAKARET/İFTİRANIN ZAMANDİZİNSELLİĞİ:


1 - DÂVÂLI İsmail Can Törtop, en yakın yayıncı arkadaşı, dostu ve akıl hocası Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın, Şubat 1991 tarihinden beri, başta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olmak üzere, birçok resmî sanat kurumundan aldığı reklâm (PARA) sayesinde Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni yayınladığını çok iyi biliyor... Adını andığımız bu dergi, hiçbir zaman için yayınlanması gereken günlerde değil, çok sonraki günlerde yayınlanarak, reklâm (PARA) aldığı resmî sanat kurumlarının gösteri programlarını tam vaktinde yayınlamadığı için, bu sanat kurumlarının zarar görmesine neden olmaktadır. Ben, hem bir T.C. vatandaşı olarak ve hem de kırk bir yıldır tiyatro sanatıyla uğraşan Bulunmaz Tiyatro - İstanbul'un kurucusu, sahibi ve genel sanat yönetmeni olarak içinde bulunduğum durumdan çok rahatsızım. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin haksız ve usûlsüz bir biçimde aldığı reklâm (PARA) benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin vergileriyle denkleştirilen Maliye Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı'na sunduğu olanaklar sayesinde karşılanabiliyor. Ben, alışkanlığım, doğal yapım ve en önemlisi de vatandaşlık görevim gereği, bu haksız ve usûlsüz uygulamaya sürekli olarak hep karşı çıkıyorum!...


2 - DÂVÂLI İsmail Can Törtop, yakın arkadaşlarından biri Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın Tiyatro... Tiyatro... Dergisi adlı yayının da Yayın Yönetmeni - Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak "çok sınırsız yönetim" olanağı elde ettiğine sevinmiştir kanısındayım. Bu durum, her ne kadar Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın en doğal hakkı gibi görünse de, derginin kurulduğu günden bu yana, adını andığımız bu dergiye reklâm (PARA) vermeyen korkusuz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne nasıl bir yayın ve yıpratma politikası izlenmiştir?... Bu sorunun çok somut ve gayet net yanıtını alabilmek için, öncelikle Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in neler çektiği, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin, kendisine reklâm (PARA) vermekte ikircikli davranan ve böylelikle, T.C. Devlet Tiyatroları'nın çıkarını ve dolayısıyla benim, halkımın ve tüyü bitmemiş yetimin menfaatini düşünen Rahmi Dilligil'e neler çektirdiği, zamanın basın-yayın organlarından ve Rahmi Dilligil'in yargılandığı dâvânın tüm dosyalarından incelenebilir. Bu resmî dosyalar mutlaka incelenmelidir.


3 - DÂVÂLI İsmail Can Törtop, en yakın yayıncı arkadaşı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "çok sınırsız yönetim" olanağı aldığı adı geçen derginin yeni sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı sayesinde, Burak Caney adlı sanal İnternet teröristini desteklemiştir... Bu durum da, son derecede doğal gibi görünmesine karşın, ben, bana ve benimle birlikte yazar Coşkun Büktel'e karşı düzenlenebilen gayet iğrenç "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini başlatan Burak Caney adlı sanal İnternet teröristinin Mustafa Şükrü Demirkanlı ve/ya Gülhan Avşar Demirkanlı yada bu şahısların olağanüstü yakınlarında bulunabilen biri yada İsmail Can Törtop olduğu kanısındayım. Burak Caney adlı İnternet teröristinin IP numarası saptanırsa, işbu durum kendiliğinden ortaya çıkabilecektir... Ben, onlarca dâvâ dosyasında bu düşüncemi ve bu kanımı belirtmeme karşın, hiçbir savcı, hiçbir yargıç, benim bu önemli düşüncemi, bu kanımı ceza hukuku, hukuk felsefesi düzeyinde ve düzleminde ciddiye almamıştır. Oysa, bence, herhangi bir küçücük kuşku bile savcıları, yargıçları ceza hukuku anlamında, hukuk felsefesi bağlamında harekete geçirmelidir. Hukuk ve manevî tazminat dâvâlarına bakan yargıçlara ciddi inisiyatifler kullanma, öznel durumu nesnelleştirebilme ve yetkide bulunma serbestiyesi tanınmıştır. Benim nazarımda, hukuk ve manevî tazminat dâvâlarını yürütebilen yargıçlar, hukuk camiasının şair ruhlu insanlarıdır. Hukuk filozofu adamlardır!...


4 - DÂVÂLI İsmail Can Törtop, Burak Caney'in önderlik ettiği "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" mantığı içindeki 1000 kişilik imzanın incitici işlevi olamadığını duyumsayınca, bu kez de, kendi adıyla birlikte Gülhan Avşar Demirkanlı'nın adının da tiyatro piyasasındaki inandırıcılığını gündeme getirerek, tam tamına 1100 kişinin imzaladığı bir kampanya başlatmıştır... Benim, "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" dediğim bu "CADI AVI" sürecini ilk başlatan kişilerin Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı olması, kesinlikle rastlantı değildir. Çünkü, Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yönetimindeki Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hiçbir zaman için asla "3.000 tiraj" yapmamasına karşın, "3.000 tiraj" yaptığı yalanına dayanarak ve hiçbir zaman için ayın tam birinde çıkmamasına, günler ve hattâ bâzen haftalar sonra yayınlanmasına karşın, T.C. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve en önemlisi Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan ve diğer resmî sanat kurumlarının yöneticilerinden haksız ve usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alabilmektedir. Benim, kendimi, halkımı, tüyü bitmemiş yetimi düşünerek, verdiğimiz vergilerin çarçur edilmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmek için yaptığım önemli eleştirilerden şaşırtıcı düzeyde rahatsız olan Mustafa Şükrü Demirkanlı, inandırıcı, ciddi, haklı nedene dayanmayan durumlar sonucu, beni sürekli olarak savcılıklara şikâyet etmekte ve benim hakkımda ADLİYEYE karşı suç işlemeyi göze alarak, yalan-yanlış dâvâlar açmaktadır... Öyle ki, sadece kendisi benim mahkûm olmam için uğraşmakla kalmayarak, birlikte hareket ettiği diğer kişileri de, bu konuda yüreklendirip, benim rahatça yaşama, seyahat etme, çalışma, ailemle ilgilenme, sağlıklı bir biçimde düşünme olanaklarımı kısıtlamaktadır. Gülhan Avşar Demirkanlı'nın da benim yargılanmam için uğraşmasına neden olan Mustafa Şükrü Demirkanlı, avukatları Burhan Gün ile Reyhan Kayışlı'nın bana karşı dayanaksız dâvâlar açmasını isteklendirmiş, sürekli dâvâlar açılmıştır!


5 - DÂVÂLI İsmail Can Törtop, içinde yada yanında bulunduğu "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI", "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile yetinilmemesi gerektiği kanısında olup, asla yetinmeyerek, dolaylı olarak bile olsa, birçok kişi tarafından yargılanmama neden olduğu için, yeni bir süreç başlatarak, kirli "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini gündeme getirebilmiştir. Bu sürecin içeriği, hukuk yoluyla beni hizaya getirme eylemliliği olduğu için, ben de, bu sürecin adını "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olarak dile getiriyorum. Benim, "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETMEMEK" düşüncesiyle, hemen hemen hiçbir kimseyi dâvâ etmediğimi bilen İsmail Can Törtop, benim bu ilkesel kararımdan yararlanarak, benim hakkımda, elliyi aşkın soruşturma ve kovuşturma başlanmasına yardım ve yataklık etmiştir. Ne var ki, beni uzun yıllardır onlarca dâvâ ile bunaltmayı plânlayan "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın gayet yakın arkadaşı ve onun hukuk dışı metnine sahibi olduğu sitede derhal yer veren İsmail Can Törtop ve 1100 kişilik iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" elemanlarına karşı dâvâlar açmaya başlayınca en başta Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı ve İsmail Can Törtop da olmak üzere, deyim yerindeyse "frene basmak" zorunda kalmışlardır. Özellikle İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren 50.000,00 TL'lik, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100.000,00 TL'lik ve İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100.000,00 TL'lik manevî tazminat dâvâlarıyla birlikte, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı ve İsmail Can Törtop neredeyse kıpırtısız bir sessizlikle beklemektedirler. Ancak ben, beni uzun yıllardır örseleyen, benim en doğal haklarımı bile kısıtlayan Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı, İsmail Can Törtop ve diğerlerine karşı yasal haklarımı sonuna kadar kullanmaya kararlıyım... Benim bu kararlılığımın anlaşılması için, Demirkanlı'nın ve Demirkanlı Ailesi'nin ("ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" adlı sürece dâhil ederek) yönlendirdiği kişilere karşı açtığım şu dâvâlar var:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Demirkanlı'nın ve onların yönlendirdiklerinin açtığı dâvâlar:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

HUKUKİ NEDENLER: Medenî Kanun, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemesi Kanunu, vs. ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevzuat...


HUKUKİ DELİLLER: İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 esas sayılı dosya, Yargıtay İçtihatları vs. ilgili her türlü mevzuat delilleri.


TANIKLAR:

Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32
Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda izah etmeye çalıştığım ciddi nedenlerle DÂVÂLI İSMAİL CAN TÖRTOP İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçlığı'ndaki sanıklığı nedeniyle manevî tazminat dâvâsı açılmasını hak etmiştir. Dâvâ içeriğindeki durum, benim onur ve şerefimi rencide edici ve çok ağır aşağılayıcı bir durumdur. Hattâ, düpedüz bana karşı bir "HAKARET SUÇU" mahiyetindedir... Dâvâlı, "HAKARET SUÇU" nedeniyle İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktadır. Söz konusu hukuksal saldırı nedeniyle benim kişilik haklarımın ihlâl edilip manevi yönden bana zarar verildiğinden; 100.000,00 TL'lik manevi tazminatın olay tarihinden başlayarak yasal faizi ile birlikte DÂVÂLI İSMAİL CAN TÖRTOP adlı şahıstan tahsiline, yargılama giderleri DÂVÂLI İSMAİL CAN TÖRTOP adlı şahıstan tahmiline ivedilikle karar verilmesini derin saygılarımla arz ve talep ederim... 23/08/2013


DÂVÂCI

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ