21 Ağustos 2013 Çarşamba

Bulunmaz, LİNÇÇİ Demirkanlı Ailesi avukatı Burhan Gün'ü dâvâ ediyor!

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57   / 0212 513 47 32  
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: İSTANBUL BAROSU AVUKATI BURHAN GÜN
ADRES: Keçi Hatun Mah. Turgut Özal (eski Millet) Cad. İnan İş Hanı No: 11 Kat: 2 Daire: 202 Aksaray / Fatih - İstanbul
TEL: 0536 213 14 89
E-POSTA: gunburhan@hotmail.com / gunburhan@gmail.com

SUÇ: İFTİRA (TCK 267), SUÇ UYDURMA (TCK 271)

İFTİRA: "(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, İŞLEMEDİĞİNİ BİLDİĞİ HÂLDE, HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA BAŞLATILMASINI ya da idari bir yaptırım uygulanmasınıSAĞLAMAK İÇİN BİR KİMSEYE HUKUKA AYKIRI BİR FİİL İSNAT EDEN KİŞİ, BİR YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILIR."

SUÇ UYDURMA: "(1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da İŞLENMEYEN BİR SUÇUN DELİL VEYA EMARELERİNİ SORUŞTURMA YAPILMASINI SAĞLAYACAK BİÇİMDE UYDURAN KİMSEYE ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLİR."

SUÇ TARİHİ: 22.06.2010, öncesi ve sonrası

ZAMANDİZİNSEL AÇIKLAMALAR:

1 - İnternet'teki Burak Caney adlı sanal ortam kişisi, yüzlerce kişiyi bir araya getirerek, tiyatro oyun yazarı Coşkun Büktel'le benim hakkımda"BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattı. Sanal kişi Burak Caney'in IP'si saptanabilirse, çok büyük olasılıkla, şüpheli avukat Burhan Gün'ün yakınındaki kişilerden birilerinin Burak Caney olduğu ortaya çıkabilecektir. Ben, bu düşüncedeyim. Elimde somut bir kanıt bulunmamasına karşın, bu kanaatim sürekli olarak çok derin bir alana yayılıyor. "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin başını çekenlerden biri de, avukat Burhan Gün'ün en yakın arkadaşı ve onun müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır. Bu durumda, Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın, Burak Caney olabileceği şüphesi içerisindeyim... Bu olasılığın yanı sıra, Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın eşi ve de patronu Gülhan Avşar Demirkanlı'nın bile Burak Caney olabilme olasılığı söz konusudur. Şunu yineliyorum ki, ben, bir savcı gibi hareket edip, Burak Caney'in IP'sini saptayacak durumda olmadığım için, tabiî ki, yalnızca olasılıklar içerisinde ifade ediyorum. Kanaatim odur ki, Mustafa Şükrü Demirkanlı ve Gülhan Avşar Demirkanlı olasılıklarıyla birlikte, Burhan Gün, Eyyüp Fırat Kuyurtar, Kemal Aydoğan, Levent Çağlayan, Mehmet Bozkır, Nihat Haluk Bilginer, Prof. Nurhan Tekerek, Oyun Atölyesi'nde görevli olan kişilerden biri, Ömer Faruk Kurhan, Reyhan Kayışlı, Seval Deniz Karahaliloğlu, Süleyman Anıl, Uğur Demirci Tosun gibi kişilerin de Burak Caney olma olasılıkları, az da olsa olabilir. Gereksiz yere beni ikide bir mahkemelere veren adlarını saydığım bu şahısların bana karşı oluşturdukları ittifak olağanüstü düşündürücüdür. Çünkü, işbu Burak Caney, benim sanatsal ifade olanaklarımı ilelebet ilga ve imhâ etmek için üretilmiş sahte bir kahramandır. Burak Caney'in bana karşı işlediği suçlar saptanıp, kayıt altına alınmakla birlikte, onun IP'si gün yüzüne çıkartılabilirse, ülkemizin tiyatro sanatı da gürbüz hâle gelebilecektir!...

- Şüpheli avukat Burhan Gün'ün gayet yakın arkadaşı ve müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı ile yine gayet yakın arkadaşı ve müvekkili Gülhan Avşar Demirkanlı'nın esaslı önderlik ve ana sponsorluk ettiği"İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" bana ve Coşkun Büktel'e sayılamayacak kadar büyük zarar vermiştir... Vermeye devam etmektedir. Tam tamına 1100 kişilik kişinin imza verdiği, örgütlendiği ve bu örgütlenme sonucu, İnternet ortamında da olsa bizi LİNÇ etme girişiminde bulundukları, iki kere iki dört gibi somut kanıtlı bir durum, hattâ yadsınamaz olgusal bir sonuçtur. Bunun yasal takibini yapıyoruz!

"BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI""İKİNCİ LİNÇ KAMPANYASI" planladıkları gibi bize büyük zarar verdikten sonra, yasa sahasına avukatlar sürülmüş ve böylece, "ÜÇÜNCÜ LİNÇ KAMPANYASI" sözüyle kavramsallaştırdığım bir süreç başlamıştır ve sürecin somut adı, "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olmuştur. 

- Süreç böyle ilerlerken yeni bir tanılama yapma zorunluluğu doğdu: 
"ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"... İşbu süreçte, devreye avukatlarını dahil ettiler: Avukat Burhan Gün, Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, Avukat İbrahim Demirci, Avukat İnan Yılmaz, Avukat Mehmet Bozkır, Avukat Murat Çoban, Avukat Reyhan Kayışlı, Avukat Süleyman Anıl, Avukat Uğur Demirci Tosun. Tüm bu avukatlar, bana karşı öyle bir husumet besler hâle geldiler ki, sadece savunduklarıLİNÇÇİ müvekkilleri adına değil, kendileri de dâvâ açmaya başladılar. Örnekse; Avukat Burhan Gün, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde; Avukat Mehmet Bozkır, Soma Sulh Ceza Mahkemesi'nde; hattâ Avukat Reyhan Kayışlı, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde; ve Avukat Süleyman Anıl, İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi'nde; Uğur Demirci Tosun, İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi'nde gereksiz yere, anlamsız dâvâlar açtılar. Tabiî ki, ben de, sert biçimde savunma yaptım.

- Şimdilik kaydıyla, "İFTİRA SUÇU" işlediği kanısında olduğumuz Burhan Gün, "İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA" 
başlığıyla sunduğu sözde hukuk metninde suç uydurmaya yönelmiştir.

Benim tek suçtan değil, tam dört suçtan birden yargılanmamı isteyen avukat Burhan Gün, aynen şu başlıklarla şikâyet dilekçesi hazırlamış:

1) Hakaret
2) Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl
3) Kişisel Verilerin İzinsiz Kaydedilmesi
4) 5846 sayılı Yasaya Muhalefet

Suç tarihi olarak "14 Haziran 2010"u uygun gören avukat Burhan Gün, kendi başlattığı dâvânın, neredeyse hiçbir duruşmasına bile asla gelmeyerek, bu dâvâya zerre kadar değer vermediğini kanıtlamış oldu.

Yazdığı şikâyet metnine hukuksal bir süs veren avukat Burhan Gün,"AÇIKLAMALAR" başlığı altında yüzeysel ve çok çarpıtıcı görüşler sıralıyor. Şimdi bunları tek tek değerlendirip, hukuk diliyle çürütelim...

Avukat Burhan Gün, birinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"HİLMİ BULUNMAZ adlı kişinin yöneticiliğini yaptığıhttp://tiyatroyun.blogspot.com adlı internet sitesinde 14 Haziran 2010 tarihinde yine HİLMİ BULUNMAZ tarafından, iznim olmadan aşağıda bulunan linkte bir dernek üyesi ve yöneticisi olmamdan kaynaklanan bir iç yazışma dezenformasyon yöntemi kullanılarak yayınlanmıştır. Ardından şikâyet edilen kişi olan HİLMİ BULUNMAZ, BU YAZININ İÇERİĞİNDE BENİM ADIMIN ÖNÜNE ve üyesi olduğum 'Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği'nin 'LİNÇÇİ' SÖZCÜĞÜNÜ YAZARAK HAKARET ETMEYE BAŞLAMIŞTIR."

Avukat Burhan Gün'ün birinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, düpedüz "YALAN" söyleyerek, bana alenen "İFTİRA"atıyor. Ben, (kendisi "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" için imza vermediği için) Burhan Gün'ün adının önüne hiçbir zaman için kesinlikle "LİNÇÇİ" sıfatını eklemedim. Ancak, "Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği" adının önüne "LİNÇÇİ" sıfatını her zaman için ekledim ve aradan yıllar geçmesine karşın bugün bile hâlâ ekliyorum!...

Avukat Burhan Gün, ikinci sözünü aynen şöyle söyledi:


"Ben de, kendisine 15 Haziran 2010 tarihinde bu yazıyı kaldırması için e-posta olarak bir ihtarname yolladım. Şikâyet edilen kişi, bu yazdığım yazıyı (edebi eser niteliğinde) da iznim olmadan o tarihten itibaren yayınlamaya başladı ve yayınlamaya devam ediyor."

Avukat Burhan Gün'ün ikinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, yazdığı hiçbir yazının, asla ve kesinlikle hiçbir "edebî eser niteliği" bulunmamasına karşın, sadece ve yalnızca benim muhakeme edilerek ceza alabilmem için mugalata yapıyor. Tabiî ki, Sayın Savcı, bu iddiayı hiçbir zaman için ciddiye almayarak, bu yasa maddesi nedeniyle herhangi bir soruşturma ve/ya kovuşturma başlatmaya gerek görmedi.

Avukat Burhan Gün, üçüncü sözünü aynen şöyle söyledi:

"Şikâyet edilen HİLMİ BULUNMAZ, bu kadarla da kalmayıp, İnternet'ten benim adımın olduğu verileri ve haberleri bulup, bunların önüne 'LİNÇÇİ' sözcüğünü ekleyerek ve kendi sitesinde bu yazıları yayınlayarak bana HAKARET ETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR."

Avukat Burhan Gün'ün üçüncü sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" için imza vermediği için, onun adının önüne asla ve kesinlikle "LİNÇÇİ" sıfatını eklemedim. Buna karşın, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI"için imza veren Gülhan Avşar Demirkanlı ve Mustafa Şükrü Demirkanlı ve de Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in adlarının önlerine "LİNÇÇİ" sıfatını her zaman için yerleştirmeyi adalet ve hukuk duyguma uygun buldum.

Avukat Burhan Gün, dördüncü sözünü aynen şöyle söyledi:

"Ayrıca HİLMİ BULUNMAZ'ın bu haksız ve hukuksuz söz ve eylemleri TCK 132; 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal' ve TCK 135 anlamında 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçlarının kapsamındadır. Bunların dikkate alınarak soruşturmanın başlatılması en büyük dileğimdir."

Avukat Burhan Gün'ün dördüncü sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, hukuk eğitimi almasına ve hukukçu bile olmasına, hattâ"İstanbul Barosu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni" olmasına karşın, yasaları, yasa maddelerini bile doğru dürüst bilmiyor. Hukuksal olay ve olgulara sakin bir dille yaklaşacağına, benimle hasımmış gibi, benimle arasında herhangi bir husumet varmış gibi, neredeyse "intikamcı" bir söylem tutturarak, yasaları kendi kişisel çıkarı lehine kullanıyor hâlâ... 

Avukat Burhan Gün, beşinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"Yine HİLMİ BULUNMAZ adlı kişi, bu İnternet sitesinde Türk Tiyatro Dünyası'nın önemli yazar, yönetmen, oyuncu, akademisyen ve yazarlarına hakaretler edilmekte ve sitenin yayını hâlâ sürmektedir."

Avukat Burhan Gün'ün beşinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, benim başkalarına karşı da işlediğimi varsaydığı "SUÇ"ögeleriyle bezediği şikâyetnamesinde, sözün tam anlamıyla, hukuksal hileye başvurabiliyor. Ben ki, "okur yazar" düzeyinde bir Millî Eğitim sürecinden geçmeme karşın, hukuk eğitimli Burhan Gün'ün, Anayasa, Basın Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, Medeni Kanunu ve hattâ Kat Mülkiyeti Kanunu konularında bile hiçbir hukuksal bilgisinin bulunmadığı kanısındayım. Adalet Bakanlığı'nın, Burhan Gün'e avukatlık ruhsatı vermesinin yanı sıra, 1878 yılından bu yana avukatlık hizmetini kollaması ve koruması için binlerce kişinin büyük çabalar harcadığı İstanbul Barosu bile, işbu kişiye "İstanbul Barosu Tiyatrosu"nu teslim etmiş durumda. Sadece bu örnekten yola çıksak bile, ülkemizin nasıl bir hukuk ve nasıl bir tiyatro düzeyinde olduğunu sapmamak için entelektüel bir birikime gerek yok.

Avukat Burhan Gün, altıncı sözünü aynen şöyle söyledi:

"İnternet'ten arama motoruna ismimi yazanlar, bu sitenin Google'a bağlı bir blogspot olması nedeniyle öncelikli olarak bu siteyle karşılaşmakta ve hakkımızda yanlış bilgilenmektedirler."


Avukat Burhan Gün'ün altıncı sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, kendisi hakkında gerçeğe aykırı, yanlış, yalan hiçbir haber ve yorum yapmadığımı gayet iyice bilmesine karşın, "İFTİRA" atmak,"SUÇ UYDURMA SUÇU" işlemek için, neredeyse kendini savcılığa ihbar edebiliyor... Ayrıca, "YANLIŞ BİLGİLENDİRMEK" tanımıyla hukuka mal olmuş nasıl bir "SUÇ" var? Bunu anlamak mümkün değil. Oysa ben ne yapıyorum? Çok somut bir dille, Türk Ceza Yasası'nın ilgili maddelerine dayanarak gayet ciddî bir suçlama getirip, iddialarımı iddia boyutunda, soyut durumda bırakmayarak, "iki kere iki dört eder"mantığıyla adliyeye sunuyorum. Çünkü, benim amacım, "ADLİYEYE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" değil. Benim amacım, suç işleyen bir kişiyi, sadece o kişiyi suçlayarak ve bunu, yasa maddelerine dayanarak, onun hakkında "KAMU DÂVÂSI" açılmasını sağlamaktır. Yalnızca budur...

Avukat Burhan Gün, yedinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"Yine tiyatro dünyasında kendilerine HİLMİ BULUNMAZtarafından hakaret edilen birçok kimse şikâyetçi olmaya ve dava açmaya hazırlanmaktadır."

Avukat Burhan Gün'ün yedinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, yedinci sözünde bile, bence, tamamıyla "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatarak, bu kampanyanın hayata geçmesi için, hukuk bilimini de, kendi çıkarları için kullanıyor. Benim hakkımda açılan diğer dâvâlar tek tek incelendiğinde, benim, nasıl bir olağanüstü 
"HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine tutsak edildiğim ve böylelikle, ne kadar büyük ve korkunç acılar çektiğim nesnel olarak gün yüzüne çıkabilecektir. Muhakeme edildiğim diğer dâvâlarla ilgili olarak,"SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ"kararı verilirse, elimdeki tüm belgeleri Sayın Savcı (ve tabiî daha sonra) Sayın Yargıç'a sunabilirim... 19 Kasım 2012 Pazartesi günü işyerimde vukû bulan korkunç yangın felaketinde yanan belgeleri elde etmek için, bâzı dâvâ dosyalarım için mahkemelere ayrıca başvurmak gerekebilir...

Avukat Burhan Gün, sekizinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"HİLMİ BULUNMAZ'ın söz ve eylemleri herkesin sabrını taşırmıştır."

Avukat Burhan Gün'ün sekizinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, temel ilkelerden olan, "ÖZNEYLE EYLEM NETLİĞİ"kavramını bilmesine karşın, "İFTİRA SUÇU" ve "SUÇ UYDURMA SUÇU" eyleminin üzerini örtebilmek için demagoji yaparak, mugalata sanatını konuşturuyor ve böylelikle, savcıyı inandırıp, benim hakkımda"KAMU DÂVÂSI" açılmasını sağlayabiliyor. Sırtını yasladığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi ve Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği, İstanbul Barosu Tiyatrosu sayesinde, "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"sürecinde yıpranmam için elindeki bütün hukuksal kozları kullanıyor...

Avukat Burhan Gün, dokuzuncu sözünü aynen şöyle söyledi:

"Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED) üyesi olan Bursa Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı olan Sayın Prof. Dr. Nurhan Tekerek'e HİLMİ BULUNMAZ İnternet sitesinden hakaretler yağdırmaktadır. Prof. Dr. Nurhan Tekerek de benim avukat olmam dolayısıyla bu kişi hakkında ne yapabileceğimizle ilgili üyelere özel kapalı yazışma e-mail gurubumuzda bana bir yazı yazmıştır. Ben de bu yazıya cevaben kendisini hukuki anlamda bilgilendirdim. Ardından kısa bir süre sonra kim olduğunu bilmediğimiz bir kimse tarafından bu yazı HİLMİ BULUNMAZ'ın İnternet sitesinde (http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/06/oyun-yazarlar-ve-cevirmenleri-dernegi.html) iznim olmadan yayınlanmaya başladı."

Avukat Burhan Gün'ün dokuzuncu sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, "SUÇUN ŞAHŞÎLİĞİ" ilkesini bile bilmiyor yada bile bile "İFTİRA SUÇU" ve "SUÇ UYDURMA SUÇU" işliyor. Benim,"Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği" ve Prof. Dr. Nurhan Tekerek'e karşı (varsayalım ki) hukuksal bir suç işlememin, konumuzla dolaysız olarak ne ilgisi olabilir?... Hiçbir ilgisi olamaz! Ancak, avukatlık mesleğini, kendi çıkarları için tepe tepe kullanmaktan zerre kadar olsun imtina etmeyen avukat Burhan Gün, elmalarla armutları toplayıp, sapla samanı birbirine karıştırıyor... Burada bir tek amacı var: "ADLİYEYİ YANILTARAK, 'İFTİRA SUÇU' İLE 'SUÇ UYDURMA SUÇU'KABAHATİNİN ÜZERİNE ŞAL ÖRTMEK!" Türkçeyi anlaşılabilir kullanamadığı ve sayı saymasını bile asla beceremediğinden kendisini eleştirdiğim için de benim hakkımda "SUÇ DUYURUSU" olanağını kullanan Sayın Prof. Dr. Nurhan Tekerek, benim "KAMU DÂVÂSI"ile muhakeme edilmemi sağlamasına karşın, bundan hiç ceza almadım.


Avukat Burhan Gün, onuncu sözünü aynen şöyle söyledi:

"HİLMİ BULUNMAZ, yazılarımı dezenformasyon yöntemi kullanarak değiştirmekte, kişilerin ve kurumların fotoğraflarını baş aşağı koymakta ve kendilerine hakaret dolu yazılar yazmaktadır."

Avukat Burhan Gün'ün onuncu sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, kendisinin yazdığı herhangi bir yazıyı hiçbir zaman için dezenforme yöntemi kullanarak asla değiştirmediğim, kendisinin hiçbir fotoğrafını baş aşağı koymadığım ve kendisine hakaret dolu hiçbir yazı yazmadığı hâlde, yine bana "İFTİRA" atmakta ve "SUÇ UYDURMA"eylemine yönelmekte hiçbir sakınca görmemektedir. Bana "İFTİRA"atabilen ve benim soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayarak, "KAMU DAVASI" içeriğiyle yargılanmam için de "SUÇ UYDURMA SUÇU"işleyebilen Sayın Burhan Gün'ün avukat olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki hukukun acıklı durumu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Hukuka kilometrelerce uzak yaşayan köylü, işçi ve okur yazar kişilerin, farkında olmadan suç işlemesini anlayabilirim de, bir hukukçunun bile bile "SUÇ UYDURMA SUÇU" işlemesini kesinlikle hiç anlayamam!


Avukat Burhan Gün, on birinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"Yine HİLMİ BULUNMAZ, kişilerin izni olmadan yazılarını yayınlamakta bu nedenle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na da muhalefet etmektedir. Bu konuda da yazılarımla ilgili olarak şikâyetçi olduğumu bilgilerinize sunarım."


Avukat Burhan Gün'ün on birinci sözünü değerlendiriyorum:


"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, yine ilginç bir sav ortaya atarak, hukuku kişisel çıkarları yönünde deforme ediyor. Onun yazdığı hiçbir yazının "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na lâyık ve uygun olmadığını düşünüyorum. Zâten, Sayın Savcı da bu yönde bir düşünce sahibi olduğu için, şüpheli avukat Burhan Gün'ün 5846 Sayılı Yasa'ya dayandırmak istediği tuhaf istemini asla ve kesinlikle ciddiye almayarak reddedip, işleme koymadı.

Avukat Burhan Gün, on ikinci sözünü aynen şöyle söyledi:

"HİLMİ BULUNMAZ, nasıl bir cesaret ve özgüvenle tüm tiyatro dünyasına bu hakaretleri yaptığını anlayamamaktayım. Herkes şaşkınlık içindedir."

Avukat Burhan Gün'ün on ikinci sözünü değerlendiriyorum:

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, çemberden bile çok daha yuvarlak lâflar kullanarak, Sayın Savcı'yı (en hafif deyimle) inandırabilmiştir. Ancak, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı Ahmet Duymaz'ı, (en hafif deyimle) hiç inandıramamıştır. Bu haksız ve hukuksuz dâvâ, benim aleyhime olarak karara bağlanamamıştır. Haksız, hukuksuz dâvânın muhakeme süreci için, 2010/337 numaralı dâvâ dosyasını incelemekte büyük yarar var!...

Avukat Burhan Gün, on üçüncü sözünü aynen şöyle söyledi:


"Ayrıca OYÇED içinde Prof. Dr. Nurhan Tekerek'e verdiğim bilginin hukuki bir bilgi olması ve avukatlık sıfatımla verilmiş olmasının da dikkate alınarak hakaret ve diğer suçların avukata karşı işlenmiş olması nedeniyle ağırlatıcı bir unsur olarak değerlendirilmesini yerinde olacağını düşünüyorum."


Avukat Burhan Gün'ün on üçüncü sözünü değerlendiriyorum:


"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, bence, bu konuda bana karşı bir düzenleme yapabilme düşüncesi, yapabilme olasılığı içerisinde. OYÇED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği) konusunda, bana karşı bir komplo hazırlandığı düşüncesindeyim. Bu düşüncenin sadece bir sezgi olarak kalmayıp, bir kanı olaması söz konusu. Çünkü, OYÇED, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde çok etkin olmuş ve yazar Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızın ilelebet ilga ve imhâ edilmesi için olağanüstü hukuk dışı eylemlilikte bulunabilmişti... Ben, hiçbir zaman için, hiçbir kimsenin özel yaşamına taciz etme gibi bir düşünceye asla ve kesinlikle sahip olmadığım, tiyatro dünyasında aynen böyle tanınan biri olduğum hâlde, işbu avukat Burhan Gün'ün bir komplosu ile karşı karşıya olduğum kanısındayım!... Avukat Burhan Gün, nasıl ki, kendi adının önüne "LİNÇÇİ" sıfatını koyduğumu söyleyerek, "YALAN"beyanda bulunabilmiş ise, bu konuda da önemli bir komplo üretmiştir kanısı içerisindeyim. Eğer ciddi bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" ile durum saptanabilirse, zâten sözün bittiği yerdeyiz. OYÇED, yasayı çiğnemiştir!

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, "HUKUKİ SEBEPLER" başlığı altındakilere dayandı:


1) Hakaret (TCK 125)
2) Haberleşmenin gizliliğini ihlâl (TCK 132)
3) Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK 135)
4) 5846 sayılı Yasaya Muhalefet

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, "DELİLLER" adıyla inandırıcılığa uzak linkleri sundu:

1. http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/06/oyun-yazarlar-ve-cevirmenleri-dernegi.html

2. http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/06/hilmi-bulunmaz-hakarette-hz-kesmiyor.html

3. http://tiyatroyun.blogspot.com

4. http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/06/her-tiyatral-tasn-altnda-incci-oyun.html

5. http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/06/devlet-tiyatrolar-60-nc-ylnda-11-mays.html

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, "SONUÇ VE İSTEM" bölümündeki "YALAN" sözü ile hâlâ savcıya "görev" verebiliyor. Burhan Gün, aynen şunlara söylüyor:

"1. Yukarıda sunduğum nedenlerle şikâyet edilen ve kendisinden her bir suç için ayrı ayrı şikâyetçi olduğum ve uzlaşmak istemediğim HİLMİ BULUNMAZ hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılması için KAMU DAVASI açılmasına,

2. Yine http://tiyatroyun.blogspot.com adlı İnternet sitesinin soruşturma için savcılıkça yeterli delilin toplanmasının ardından erişimin engellenmesi ve kapatılması için Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurulmasına ve hatta durumun aciliyeti nedeniyle sitenin savcılık tarafından kapatılmasına, karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 22.06.2010"


"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı ile T.C. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek'in avukatı Burhan Gün, tam bir hukuk esnafı olup, tenceresini hukukla kaynattığı için, savcıyı inandırıp, hatâlı bir iddianame hazırlanmasını sağlamıştır... Öyle ki, sarf ettiği sözlerinin bütünü, hepsi, tamamı, tümü doğruymuş, sanki bu sözler tamamıyla hukuksal sözlermiş gibi yanılsama oluşturan Burhan Gün, kendisiyle uzlaşacak bir şüpheli, bir sanık ve bir suçlu söz konusuymuş gibi yapay pozlara girerek, benimle uzlaşmayacağını ifade etmiş. Oysa, ben, şüpheli, sanık ve suçlu ruh yapısında bulunmadığım için, tabiî ki, asla ve kesinlikle kendisiyle uzlaşma eğilimi göstermeyip, dimdik ayakta durdum. "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" ilkesine önem vermeme ve hukuk bilgim sayesinde dimdik ayakta durabildiğime göre, neden uzun zaman sonra "DÂVÂ VE ŞİKÂYET" için başvuruyorum? Bunun başat ve önemli nedeni, benim hakkımda düzenlenmiş bulunan iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"sürecinin çok yoğunluklu geçmesi, bu yoğunluğun bende oluşturduğu biyopsikososyolojik yorgunluktu... Benim hakkımda olağanüstü ve seri hâlde başlatılmış onlarca dâvâyla boğuşmanın yanı sıra, "ADLİYEYİ BOŞUNA MEŞGÛL ETMEME" ivmesiyle hareket ettiğim için, uzun bir zaman hiçbir kimse hakkında asla, kesinlikle "SUÇ DUYURUSU"yoluna saptadım... Ancak, 1100 kişinin oluşturduğu "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sırasındaki "HUKUKSAL KIYIM" dayanılmaz ağırlığa sıçrayınca bu kez "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETME" pahasına da olsa, "SUÇ DUYURULARI" yoluna başvurdum."SUÇ DUYURULARI", zamanla "KAMU DÂVÂSI""TAZMÎNAT DAVASI" dosyalarına dönüştü. Bilgi için mahkemelere başvurulabilir:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Bunların yanı sıra, birçok "SAVCILIK SUÇ DUYURULARI" da söz konusu. Yepyeni "KAMU DÂVÂLARI" açılacağına eminim... Çünkü ben, gayet uzun yıllardır "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" süreciyle "boğulmak" istendim. Bu nedenle, günlük yaşantım sekteye uğramakla birlikte, yoğunluk azalması sonucu, hem Fransa'da ciddî bir soyguna marûz kaldım, hem düşüp kafam yarıldığı için acil servise giderek tedavi oldum ve hem de işyerim olağanüstü bir biçimde yandı. Bunların belgeleri ilişiktedir. Geniş bilgi de verebilirim...

Avukatlık mesleğini doğru dürüst yapabilecek denli hukuk birikimine asla sahip olmamasına karşın, savcıya da akıl vermeye yeltenen Burhan Gün, elinden gelse, beni bir kaşık hukuk suyunda boğup, soluk almamı engelleyebilecek bir hukuk husumeti içerisinde. Oysa ben, kesinlikle bir suçlu olmadığım için, tabiî ki, yayıncılığımı sürdürüyorum. Burhan Gün, hiçbir demokratik eğilim göstermediği için, elinde ulusal bir güç olsa, bütün basının sesini birdenbire kesebilecek bir art niyete de sahip.

DELİLLER:

2010
http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/10/buktelin-iki-yuzu-coskun-buktel-tarihi_27.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/11/hilmi-bulunmaz-5846-sayl-fikir-ve-sanat.html
www.tiyatrodunyasi.com/haberdetay.asp?haberno=4227

2011
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/02/bulunmaz-burhan-gunn-sikayeti-uzerine.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/02/hilmi-bulunmaz-nurhan-tekerekin.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/11/t_21.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/12/lincci-tiyatro-tiyatro-dergisi-sahibesi.html

2012
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/02/sosyalist-sanatc-hilmi-bulunmaz-bugun.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/09/burhan-gun-ve-lincci-nurhan-tekerek.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/12/t_2295.html

2013
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_2.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_7177.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/yargitay-ilgili-dairesinegonderilmek.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/hilmi-bulunmaz-iftiray-hakaret-anlayan.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/bulunmaz-tiyatro-genel-sanat-yonetmeni_5475.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_8591.html
- http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/bakrkoynobetci-agr-ceza-mahkemesine.html
- http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/02/bulunmaz-lincci-hulya-nutku-hakkndaki.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/ali-surmelinin-sultan-ertugrula.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/uludag-universitesi-guzel-sanatlar.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_11.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/linc-imzacs-omer-faruk-kurhann-tuttugu.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bulunmaz-yarn-mesaisine-istanbul-adalet.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/eyyup-frat-kuyurtar-savclar-ve-yargclar.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde_7.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/linc-kampanyasi-ana-sponsorlarndan.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bizi-izlemek-icin-tiklayiniz-www.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/sosyalist-oyun-dergisi-genel-yayn_3651.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bulunmaz-oyunculuk-yazarlk-calsmalarna.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bulunmaz-tiyatro-istanbul-genel-sanat_1123.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/foto-icin-tklayn-z-tiyatro-tiyatroya.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/lincci-kisilere-kars-sk-sk-basvurmak.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_5813.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/lincci-gulhan-avsar-demirkanlya.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_6.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/lincci-sahslarn-actg-davalara-reyhan.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_9097.htmlhttp://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_3811.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_1043.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/05/blog-post_4801.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/06/blog-post_9655.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/06/bulunmaz-av-reyhan-kayslnn-savundugu_7732.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/06/linc-kampanyasinda-bulunmaza-kars-linc_30.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/06/bulunmaz-linc-kampanyasi-imzaclarn.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/bulunmaz-lincci-demirkanly-savunan.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/avukat-burhan-gunun-terk-ettigi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/lincci-demirkanllarn-avukat-reyhan.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/bulunmaz-haluk-bilginerin-avukat.html
- http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/bulunmaz-kararn-begenmedigi-10-asliye.html

TANIKLAR:

Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul

RESMÎ BELGELER:

ŞİKÂYET
2 - İDDİANAME
3 - BİLİRKİŞİ RAPORLARI
4 - DURUŞMA TUTANAKLARI
MAHKEMENİN SON KARARI

SONUÇ VE İSTEM:

Sunduğum nedenlerle, kendisinden "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ"olduğum, uzlaşmak istemediğim BURHAN GÜN adlı şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 22.07.2013

ŞİKÂYETÇİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ