28 Ağustos 2013 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

ESAS NO: 2013/78

Duruşmalarımın ve iş gezisi programımın aşırı yoğun olması nedeniyle, 16 Ağustos 2013 Cuma günü bana postayla göndermiş olduğunuz "İLK TENSİP TUTANAĞI" içeriğinde bulunan "1 - Çıkartılacak davetiyeye 'Dâvâ dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi vermeniz, ilk itirazlarınızı bildirmeniz, (Yetki-İşbölümü-Tahkim), süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve HMK'nın 128. Maddesi uyarınca, Dâvâcının dâvâ dilekçesinde ileri sürdüğü vâkıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız tebliğ olunur' biçiminde meşruhat yazılmasına," yaptırımına, çok istememe karşın, bir türlü olumlu yanıt veremedim. Bu nedenle, makamınızdan ek süre isteminde bulunuyorum. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. 29/08/2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


DURUŞMALARIMIN YOĞUNLUĞU:

05 Eylül 2013 saat 10.10           İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi
02 Ekim 2013 saat 10.00          İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ekim 2013 saat 10.10           İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
24 Ekim 2013 saat 10.17           İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi
25 Ekim 2013 saat 14.00          İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi
31 Ekim 2013 saat 14.00          Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi
19 Kasım 2013 saat 10.35        İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi
10 Aralık 2013 saat 09.30        İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi
12 Aralık 2013 saat 10.10         İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
19 Aralık 2013 saat 10.20        İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ocak 2014 saat 11.50          İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ocak 2014 saat 11.55          İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi

Duruşma günü belirlenmeyenler:
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi
İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi

İŞ GEZİLERİMİN YOĞUNLUĞU:
04 - 16 Eylül 2013  / Tayland - Hon Kong
08 - 22 Ekim 2013 / Endonezya
05 - 12 Kasım 2013 / Sırbistan
13 - 18 Kasım 2013 / Ukrayna
17 - 26 Ocak 2014 / İtalya