15 Ağustos 2013 Perşembe

Bulunmaz, Gülhan Demirkanlı'ya 100.000 TL'lik tazminat dâvâsı açacak

T.C.
İSTANBUL
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'na


Tedbir Talebimiz Vardır

DAVACI: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. Kimlik No: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak Onur Han No: 13 / 8-9 Çemberlitaş / İSTANBUL
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 - 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

DAVALI: GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI

T.C. Kimlik No: 35692666036 
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli / İSTANBUL
TELEFON: 0212 216 75 20  / 0212 233 16 26-44
FAKS: 0212 233 16 07
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

TAZMİNAT KONUSU: Manevî tazminat talebinden ibarettir

HARÇ DEĞERİ: 100.000,00 TL

BANA KARŞI İFTİRA OLAYININ ZAMANDİZİNSEL AKIŞI:


1 - DAVALI Gülhan Avşar Demirkanlı, Şubat 1991 tarihinden bu yana, başta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olmak üzere, birçok resmî sanat kurumundan aldığı reklâm (PARA) sayesinde yayınlanan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin sahibidir. Adını andığım bu dergi, hiçbir zaman için yayınlanması gereken günlerde değil, çok sonraki günlerde yayınlanarak, reklâm (PARA) aldığı resmî sanat kurumlarının gösteri programlarını tam vaktinde yayınlamadığı için, bu sanat kurumlarının zarar görmesine neden olmaktadır. Ben, hem bir T.C. vatandaşı olarak ve hem de kırk bir yıldır tiyatro sanatıyla uğraşan Bulunmaz Tiyatro - İstanbul'un kurucusu, sahibi ve genel sanat yönetmeni olarak içinde bulunduğum durumdan çok rahatsızım. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin haksız ve usûlsüz bir biçimde aldığı reklâm (PARA) benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin vergileriyle denkleştirilen Maliye Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı'na sunduğu olanaklar sayesinde karşılanıyor. Ben, alışkanlığım, doğal yapım ve en önemlisi de vatandaşlık görevim gereği, bu haksız ve usûlsüz uygulamaya sürekli olarak hep karşı çıkıyorum...


2 - DAVALI Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi aldı yayının Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya "sınırsız yönetim" olanağı vermiştir... Bu durum, her ne kadar onun en doğal hakkı olsa da, derginin kurulduğu günden bu yana, reklâm (PARA) vermeyen korkusuz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne nasıl bir yayın ve yıpratma politikası izlemiştir? Bu sorunun çok somut, gayet net yanıtını alabilmek için, öncelikle Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü İ. Rahmi Dilligil'in neler çektiği, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin, kendisine reklâm (PARA) vermekte ikircikli davranan ve böylelikle Devlet Tiyatroları'nın çıkarını ve dolayısıyla benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin çıkarını düşünen Sayın İ. Rahmi Dilligil'e neler çektirdiği, o zamanın basın-yayın organlarından ve İ. Rahmi Dilligil'in yargılandığı dâvâ dosyalarından incelenebilir. Bunlar incelenmelidir!...


3 - DAVALI Gülhan Avşar Demirkanlı, "sınırsız yönetim" olanağı verdiği Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın, Burak Caney adlı sanal İnternet teröristini desteklemesine göz yummuştur. Bu durum da, son derecede doğal gibi görünmesine karşın, ben, bana ve benimle birlikte Coşkun Büktel'e karşı düzenlenen iğrenç "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini başlatan Burak Caney adlı sanal İnternet teröristinin Mustafa Şükrü Demirkanlı, Gülhan Avşar Demirkanlı yada bu şahısların çok fazla yakınında bulunan biri yada birilerinin olduğu düşüncesinde, kanısındayım. Burak Caney adlı İnternet teröristinin IP numarası saptanırsa, durum kendiliğinden ortaya çıkabilecektir. Ben, onlarca dâvâ dosyasında bu düşüncemi, bu kanımı belirtmeme karşın, hiçbir savcı, hiçbir yargıç, benim bu önemli düşüncemi, bu kanımı ceza hukuku, hukuk felsefesi düzeyinde ve düzleminde ciddiye almamıştır. Oysa, bence, herhangi bir küçücük kuşku bile savcıları, yargıçları ceza hukuku anlamında, hukuk felsefesi bağlamında harekete geçirmelidir. Hukuk ve manevî tazminat dâvâlarına bakan yargıçlara ciddi inisiyatif kullanma, öznel durumu nesnelleştirme, yetkide bulunma serbestiyesi tanınmıştır. Benim nazarımda, manevî tazminat dâvâlarını yürütebilen yargıçlar, hukuk camiasının şair ruhlu insanlarıdır. Yasa adamlarıdır!...


4 - DAVALI Gülhan Avşar Demirkanlı, Burak Caney'in önderlik ettiği "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" mantığı içindeki 1000 kişilik imzanın incitici işlevi olmadığını duyumsayınca, bu kez de, kendi adıyla birlikte Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın adının tiyatro piyasasındaki inandırıcılığını gündeme getirerek, tam tamına 1100 kişinin imzaladığı bir kampanya başlatmıştır. Benim, "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" dediğim bu "CADI AVI" sürecini ilk başlatan kişilerin Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı olması, kesinlikle rastlantı değildir. Çünkü, Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hiçbir zaman için asla "3.000 tiraj" yapmamasına karşın, "3.000 tiraj" yaptığı yalanına dayanarak, hiçbir zaman için ayın tam birinde çıkmamasına, günler, hattâ bâzen haftalar sonra yayınlanmasına karşın, T.C. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve en önemlisi Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan ve diğer resmî sanat kurumlarının yöneticilerinden haksız ve usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) almaktadır. Benim, kendimi, halkımı, tüyü bitmemiş yetimi düşünerek, verdiğimiz vergilerin çarçur edilmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getirmek için yaptığım önemli eleştirilerden olağanüstü düzeyde rahatsız olan Gülhan Avşar Demirkanlı, inandırıcı, ciddi, haklı nedene dayanmayan durumlar sonucu, beni sürekli olarak savcılıklara şikâyet etmekte ve benim hakkımda ADLİYEYE karşı suç işlemeyi göze alarak, yalan-yanlış dâvâlar açmaktadır. Öyle ki, sadece kendisi benim mahkûm olmam için uğraşmakla kalmayarak, birlikte hareket ettiği diğer kişileri de, bu konuda yüreklendirip, benim rahatça yaşama, seyahat etme, çalışma, ailemle ilgilenme, sağlıklı bir biçimde düşünme olanaklarımı kısıtlamaktadır. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın da benim yargılanmam için uğraşmasına yine neden olan Gülhan Avşar Demirkanlı, avukatları Burhan Gün ile Reyhan Kayışlı'nın bana karşı dayanaksız dâvâlar açmasını isteklendirmiş, sürekli dâvâlar açılmıştır!


5 - DAVALI Gülhan Avşar Demirkanlı, hep içinde yada yanında bulunduğu "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI", "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ile yetinmeyip, yetinilmemesi gerektiği kanısında olarak, kendisiyle birlikte birçok kişi tarafından yargılanmama neden olduğu için, yeni bir süreç başlatarak, kirli "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecini gündeme getirebilmiştir. Bu sürecin içeriği, hukuk yoluyla beni hizaya getirme eylemliliği olduği için, ben de, bu sürecin adını "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" olarak dile getiriyorum. Benim, "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETMEMEK" düşüncesiyle, hemen hemen hiçbir kimseyi kesinlikle dâvâ etmediğimi bilen Gülhan Avşar Demirkanlı, benim bu ilkesel kararımdan yararlanarak, benim hakkımda, onlarca, elliyi aşkın soruşturma, kovuşturma başlanmasına yardım ve yataklık edebilmiştir. Ancak, beni uzun yıllardır onlarca dâvâ ile bunaltmak isteyen Gülhan Avşar Demirkanlı ve 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" elemanlarına karşı dâvâlar açmaya başlayınca başta Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı olmak üzere, deyim yerindeyse "frene basmak" zorunda kalmışlardır. Özellikle İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren 50.000,00 TL'lik manevî tazminat dâvâsıyla birlikte, Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı, neredeyse kıpırtısız bir sessizlikle beklemektedirler. Ancak ben, beni uzun yıllardır örseleyen, benim en doğal haklarımı bile kısıtlayabilen Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı ve diğerlerine karşı yasal haklarımı sonuna kadar kullanmaya kararlıyım... Benim bu kararlılığımın rahatça anlaşılabilmesi için, sadece ve yalnızca Demirkanlı'ya açtığım şu dâvâ dosyalarının incelenmesinde yarar var:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481


HUKUKİ NEDENLER: Medenî Kanun, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemesi Kanunu, vs. ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevzuat...


HUKUKİ DELİLLER: İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 esas sayılı dosya, Yargıtay İçtihatları vs. ilgili her türlü mevzuat delilleri.


TANIKLAR: 
Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32
Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / Tel: 212 513 47 32

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda izah etmeye çalıştığım ciddi nedenlerle DAVALI GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI tarafından hazırlanıp, vekili avukat Burhan Gün'e yazdırdığı dilekçe sonucu yargılanmama karşın hiçbir ceza almadım. Bu durum, benim onur ve şerefimi rencide edici, çok ağır aşağılayıcı bir durumdur. Hattâ, düpedüz bana atılan bir "İFTİRA SUÇU" mahiyetindedir. Davalı, "İFTİRA SUÇU" nedeniyle İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıçlığı'nda yargılanmaktadır!... Söz konusu hukuksal saldırı nedeniyle benim kişilik haklarımın ihlâl edilerek manevi yönden zarar verildiğinden; 100.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren tam olarak ve yasal faizi ile birlikte DAVALI GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI adlı şahıstan tahsiline, yargılama giderleri DAVALI GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI adlı şahıstan tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla... 19/08/2013


DAVACI

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ