25 Ekim 2013 Cuma

Bulunmaz'dan, 35. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Füsun Alca'ya itiraz...

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere:

T.C.
İSTANBUL 
35. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/311 Esas

KONU: Sayın Yargıç Füsun Alca'nın mevzuata, tüzeye, yasaya uygun davranıp, yargıçlık soğukkanlılığıyla, çoğul, nesnel, somut, tümel karar vermek yerine, tekil, öznel, soyut, tikel karar vermesine karşı çıkışım...

Sayın Yargıç Füsun Alca, benimle ilgi dâvâların hangisine bakarsa baksın, benim aleyhime karar veriyor. Ben, muhakeme edildiğim bütün dâvâlarda suçluysam, Sayın Yargıç Füsun Alca, bütün dâvâlarda, benim aleyhime karar verebilir. Ben, bir yargıç gibi düşünce geliştirebilecek bir hukukî donanıma sahip olmasam bile, sanatçı olmanın verdiği sezgisel güç ve entelektüel duyguyla, Sayın Yargıç Füsun Alca'nın doğru değil de yanlış, güzel değil de çirkin, iyi değil de kötü karar verdiği kanısındayım. Bir yargıç, hukuk nosyonuna, yasal kavramlara, mevzuat göstergelerine benden daha yakın yaşayan ve bu nedenle de, benden daha anlaşılır bir hukukî metinle yaklaşabilir... Ancak, benim muhakeme edildiğim dâvâ dosyalarına sadece hukuk, yalnızca kanun bağlamında bakılmamalıdır. Hukukun, sosyolojik bir bilim olduğunu kabûl ediyorsak, hukukun da estetik ve etik değerleri olduğunu, bu bilime de, duygusal ve sezgisel bir dille yaklaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Ben böyle düşünüyorum.

Sayın Yargıç Füsun Alca, duruşmada jest ve mimiğini kullanırken, peşin hükümlü bir beden diliyle hareket ediyor... Bu izlenimi edindim... Bu, bir entelektüel, bir ressam, bir sanatçı, bir şair, bir tiyatrocu olarak elde ettiğim bana ait izlenim... Bu itiraz metnindeki sözlerin caydırıcılık etkisi olmasa bile, tarih ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden biri olduğumdan usuma gelenleri söyleyebilme, bu düşüncelerimi kayıt altına alarak, gelecek kuşaklara aktarabilme hakkına sahibim. Bu aktarım sürecinde, beni hiçbir koşul asla engelleyemez. Düşüncelerimi, görüşlerimi, hukuk ve estetik anlayışımı, yalnızca resmî kayıtlara girsin diye yazmıyorum. Ben, "BERAAT EDEYİM" düzeysizliğine sığınmak istemediğim için, muhakeme edildiğim yaklaşık olarak elli dâvâ dosyası içinde dahi, "TÜRKİYE HUKUKU VE TÜRKİYE TİYATROSU" kavramlarına ışık tutabilecek oylumlu bir kitap hazırlayıp, tüm dünyaya duyuracağım. Sadece Türkçe değil, birçok dilde de yayınlanacak olan bu kitap, "TÜRKİYE HUKUKU VE TÜRKİYE TİYATROSUNUN TOPLUMSAL ANATOMİSİ" hakkında yazınsal lezzet sunabilecek. 

Sayın Yargıç Füsun Alca, bana karşı da "KAMU DÂVÂSI" açtıran Gülhan Avşar Demirkanlı, Kemal Aydoğan, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Nihat Haluk Bilginer adlı kişiler lehine, benim aleyhime karar vermek için, bence, cezayı, hukuku, kanunu, mevzuatı gayet zorluyor. Cezanın, hukukun, kanunun, mevzuatın zorlandığını anlayabilmek için, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü" yetkililerinin alacakları cezaî, hukukî, kanunî, mevzuata uygun kararı verilebilmesini bekleyeceğim...

Sayın Yargıç Füsun Alca, yukarıda bahsettiğim şahısların lehine ve benim aleyhime kararlar vererek, tiyatro dünyasındaki olumsuzluklara hukukî destek sunmuştur... Sayın Yargıç Füsun Alca, tiyatro dünyasını izlemek zorunda olmasa bile, eğer mevzuat elverebilirse, makamınız bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlatarak hukuk tiyatro ilişkisi yönündeki bir hukuk belgesiyle, hem hukuka ve hem tiyatroya destek sunmalıdır.

Sayın Yargıç Füsun Alca, Gülhan Avşar Demirkanlı ile aramızdaki uzlaşmaz çelişkilerin temelini algılayabilmek için, Reyhan Kayışlı'nın "resmî avukatlığını" yaptığı dergi yöneticileri ve bağlaşıklarına karşı açtığım aşağıdaki dâvâ dosyalarını tümel muhakeme gereği, çok somut olarak teker teker ve kılı kırka yararak araştırıp, incelemesi gerekirdi:

HAKARET DÂVÂLARI
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663 - Demirkanlı
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 - Can Törtop
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843 Levent Çağlayan
İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551 - Demirkanlı
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664 -  Demirkanlı
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943 - Demirkanlı

İFTİRA DÂVÂSI
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 - Demirkanlı

HAKARET, İFTİRA, TEHDİT DÂVÂSI:
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 - Demirkanlı

TAZMİNAT DÂVÂLARI
İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/481 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 - Can Törtop
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal menfaatleri için karar veriniz. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 28 Ekim 2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK BİLGİ: 
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/09/bulunmaz-avukat-reyhan-kayslya-hukuk.html