29 Ekim 2013 Salı

Bulunmaz, Bülent Sezgin'e kaç paralık dâvâ açağına karar veremiyor!...

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/75791

Benim hakkımda haksız yere "DÂVÂCI ve ŞİKÂYETÇİ" olan Bülent Sezgin'e açacağım "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" vb. dâvâlar için, dosyada bulunan bütün belgelerin fotokopi çıktılarını almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 31.10.2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Not: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR"

bozulmazsa, Hilmi Bulunmaz, Bülent Sezgin'e çok ciddî bir "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" açacak. Hiç kimse "UYARMADI!" demesin!