26 Ekim 2013 Cumartesi

Bulunmaz, avukatlıktan para kazanan Reyhan Kayışlı'ya da ders verdi!

T.C.
İSTANBUL
23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

Dosya No: 2013/312


KONU: Şimdiye dek ek süre / uzatım istediğimde, bütün Asliye Hukuk Yargıçları, bir ay süre verdikleri ve 07 - 22 Ekim 2013 tarihleri arasında yurtdışında bulunmak zorunda olduğumdan ötürü Sayın Yargıç Zeynep Sunay Kavak Hanımefendi'nin şahsında İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden özür dileyerek, ekte sunduğum pasaport bilgilerimi saygılarımla arz ve talep ediyorum... Savunma metnini de sunuyorum...


1 - Benim, Reyhan Kayışlı'ya yönelik olarak hiçbir kişilik hakkı saldırısı gerçekleştirdiğim söz konusu değildir. Reyhan Kayışlı, hukuku, kendi kişisel çıkarları ve müvekkilinin çıkarları doğrultusunda kullandığı için, kendisine ve müvekkiline Anayasal hakkım olan eleştiriler yaptım. Ben, bir sanatçı olduğum ve estetik düzeyde eleştiriler yazma alışkanlığına sahip bulunduğum için, Reyhan Kayışlı'ya da estetik ve etik eleştiriler getirdim. Bunun dışında herhangi bir kastım asla ve kesinlikle yoktur...


2 - İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/397 Değişik İş kararını yasalara aykırı bulduğum için, dâvâ dosyasının "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü" gönderilmesini ivedilikle sağladım...


3 - Avukat Reyhan Kayışlı hanımın savunduğu müvekkilleri bana karşı "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenledikleri için, onlar, (mutlaka incelenmesi gereken) şu dâvâ dosyalarıyla da yargılanıyorlar:


HAKARET DÂVÂLARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663 - Demirkanlı
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 - Can Törtop
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843 Levent Çağlayan
İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551 - Demirkanlı
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664 -  Demirkanlı
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943 - Demirkanlı

İFTİRA DÂVÂSI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 - Demirkanlı

HAKARET, İFTİRA, TEHDİT DÂVÂSI:

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 - Demirkanlı

TAZMİNAT DÂVÂLARI

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/481 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 - Can Törtop
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı

Dosya no'larını sunduğum dâvâ içerikleri incelendiğinde görülecektir ki bana karşı hazırlanmış hukukî saldırı söz konusudur!... Reyhan Kayışlı, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin unutulması için olağanüstü gayretle, hukukun gerilemesi yönünde çaba harcamaktadır. Bu dâvâyı açmasının nedeni de budur. Ayrıca 5651 Sayılı Yasa çok yeni olduğu ve hazmedilemediği için, yanlışlar yapılabiliyor... 29. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Mine Arısoy yanlış karar verdiği için "Yasa Yolları Bürosu" kanalıyla "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne itiraz ettim. Yargıç Mine Arısoy'a karşı yazıp, ilgili kuruma gönderdiğim savunma dilekçesini size de sunuyorum. Yine, Mine Arısoy'un İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi adına 2013/518 DEĞİŞİK İŞ numaralı dâvâ dosyasına da itiraz ettim. İtiraz metnini de ek olarak sizlere sunuyorum.


SONUÇ VE İSTEM: Av. Reyhan Kayışlı'nın para kazanmak amacıyla açtığı dâvânın reddine karar verilmesini arz ve talep ederim. 28.10.2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK:
1 - Pasaport fotokopi çıktıları
2 - 29. Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz
3 - 36. Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz