31 Ekim 2013 Perşembe

Bulunmaz, adalete aykırı karar veren Yargıç Mine Arısoy'a itiraz ediyor!

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne gönderilmek üzere: 


T.C.
İSTANBUL 
36. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/518 


KONU: İst. 36. Sulh Ceza Mahkemesi "Değişik İş No: 2013/518", İst. 2. Asliye Ceza Mahkemesi "Değişik İş No: 2013/423" kararları hukuka, mevzuata, yasaya aykırı olduğu için CMK. 309. Madde'den yararlanma.


İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı Mine Arısoy'un verdiği ilgili kararın, adalet anlayışına, ceza mantığına, dâvâ tekniğine, düşünce özgürlüğüne, etik ve estetik bilince, genel eğilime, hak anlayışına, ifade olanağına, temel kanunlara, mevzuata, olgunluk tutarlılığına, özgürlük gelişimine, sanatsal davranışa, teâmüle, usûl ekonomsine, vaziyetlere, Yargıtay içtihatlarının içeriklerine, zamanlamaya hiç uygun olmadığını düşünüyorum... Ayrıca, Sayın Yargıç Mine Arısoy'un belgeleri, dâvâları, dosya içeriklerini, duruşma tutanaklarını tam hakkıyla incelemediğini düşünüyorum!... Bu nedenle, "CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" makamının, dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden, hakkaniyetli bir biçimde inceleyeceğine olan güvencim gayet tamdır!... 

SONUÇ VE İSTEM: Karar verirken Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 309. Maddesi'ni göz önünde bulundurarak, benim kişisel menfaatlerim için değil, hukukun tarihsel ve toplumsal çıkarları için tavır geliştiriniz! Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 01 Kasım 2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ