29 Ekim 2013 Salı

Bulunmaz, LİNÇÇİ Oyun Atölyesi avukatı Süleyman Anıl'a ders veriyor!

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/854

KONU: Bilirkişi raporu yazılmadan, tanıklar dinlenilmeden ve aşağıda sunduğum dâvâ dosyaları hiç incelenmeden verilecek kararın savunma hakkını daraltacağı düşüncesiyle yargı yararına çiziktirilmiş birkaç not...

AÇIKLAMALAR:

1 - Mahkemenizde görülen bu "ENTELEKTÜEL DÂVÂ", sıradan bir dosya içermediği için, mutlaka "BİLİRKİŞİ RAPORU" gerektiriyor...

2 - 13 Mayıs 2013 tarihli "AÇIKLAMALAR" metniyle de arz ettiğim "TANIKLAR" Mehmet Cemalettin Bulunmaz ve Turgay Demirkaya ile birlikte "TANIK" Mesut Alptekin'in dahi dinlenilmesi gerekiyor!...

3 - "ENTELEKTÜEL DÂVÂ" sürecinin niteliği ve nesnelliği gereği, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin önderlerine de değgin başlattığım aşağıdaki dâvâ dosyalarının incelenmesi gerekiyor:

19.11.2013 saat 10.35     İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943
10.12.2013 saat 09.30   İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201
12.12.2013 saat 10.10   İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/481
19.12.2013 saat 10.20   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523
23.01.2014 saat 11.55    İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551
06.02.2014 saat 10.10   İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843
04.03.2014 saat 11.05   İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663
06.03.2014 saat  09.45 İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399
25.03.2014 saat 09.30 İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664
Günü belirlenmeyen  İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205
Günü belirlenmeyen  İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230
Günü belirlenmeyen  İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda üç madde olarak sıraladığım işlemlerin yapılmadan "SUÇ VE CEZA" denklemi kurmaya çalışmak, hukuku da zorlar... İşlemleri yapmamak "HUKUKA AYKIRI" sonuçlar doğurur. Olumsuz, yanlış bir kararın her ne denli Yargıtay ve/ya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi makamlarından dönebileceğini düşünsem de, sunduğum üç maddenin önemsenerek, savunmanın daraltılmamasına ve genişletilmesine çaba harcanacağı kanısındayım. Saygılarımla arz ve talep ederim. 31.10.2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Ayrıca bakınız:


Bulunmaz, LİNÇÇİ Oyun Atölyesi avukatı Süleyman Anıl'a ders veriyor!

Bulunmaz, LİNÇÇİ Oyun Atölyesi sahibi Bilginer'i de tutanağa geçirttirdi!


Bulunmaz LİNÇÇİ Oyun Atölyesi sahibi Bilginer'in avukatına karşı çıktı!


Haluk Bilginer'in avukatı Süleyman Anıl'ın avukatı İbrahim Demirci yok!


Bulunmaz, Haluk Bilginer'in Avukatı Süleyman Anıl'a hukuk dersi verdi!


Bulunmaz, Av. Süleyman Anıl dâvâsını LİNÇ eylemine eklemek istiyor...