1 Ekim 2013 Salı

Bulunmaz'dan eksik karar veren Sulh Ceza Yargıcı Mine Arısoy'a itiraz!

T.C.
İSTANBUL
36. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/518 DEĞİŞİK İŞ


KONU: "BERAAT" eden videonun, "İst. 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2010/278"e dayanarak, yayından kaldırılma isteğine itiraz...


Konunun, İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelene kadar gelişimi:


1 - İnternet teröristi, sanal canavar Burak Caney, bana karşı "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" eylem sürecini de başlattı. 

(Bkz: http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html)

2 - Mustafa Şükrü Demirkanlı ile Ömer Faruk Kurhan, ve diğerleri de 

"İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" eylemi başlattı... (Bakınız: www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm)

3 - Ömer Faruk Kurhan, şunu başlattı: "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" ("HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI")

(Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22HUKUKSAL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI%22&max-results=20&by-date=true)

4 - Avukatlar Burhan Gün, Eyyüp Fırat Kuyurtar, İbrahim Demirci, İnan Yılmaz, Mehmet Bozkır, Mesut Bulut, Murat Çoban, Reyhan Kayışlı, Süleyman Anıl, Uğur Demirci Tosun vb. ya bana karşı dolaysız olarak yada dolaylı olarak, "DÖRDÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI", yani "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI") eyleminde görevliydiler. "LİNÇ KAMPANYASI" önderlerinden Ahmet Cüneyt Yalaz, Bülent Sezgin, Duygu Dalyanoğlu, Fırat Güllü ve Ömer Faruk Kurhan'ın vekilliğini yapan avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, "T.C. İstanbul 15. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıçlığı"na usûle aykırı, gayrimeşru, illegal, yasadışı bir dilekçe verdiği için, Sayın Yargıç Abdurrahman Orkun Dağ, usûlüne uygun ve yasalara da saygılı davranarak, Ömer Faruk Kurhan'ın acemi vekili avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın gayrimeşru, illegal, yasadışı dilekçesini "REDDETTİ!..." (Bakınız: http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_2561.html)


5 - Usûle aykırı dilekçe yazacak kadar müvekkilleriyle özdeşleşebilen ve özdeşleştiği müvekkilleriyle tiyatro çalışmaları da yürütmek istemesine karşın, tiyatro oyunculuğu ve oyun yazarlığı yeteneği asla bulunmadığı için sürekli olarak başarısızlığa da mahkûm olabilen avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı düşmanca, husumet içerisinde ve kasıtlı olarak da anlamsız dâvâlar açmaya başladı; kendisini, en basit bir resmî dilekçeyi bile yazmaktan yoksun, olağanüstü uzak olduğu nedeniyle, bana karşı kendisi dâvâ açabilecek hukukî bir birikime sahip olmadığından, vekil olarak bir avukat tutmak zorunda kaldı. Avukat Mesut Bulut'u tutarak, yasaya uygun hâle gelen dilekçeler yazdıran acemi avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, mahkemeleri de, kişisel düşmanlığına alet ediyor. Şaşırtıcı!... 


Örnekse, benim bildiğim kadarıyla, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında görev yapabilen Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde süren dâvâların dosyalarına konacak belgelerin birer nüshası da, dâvâlı tarafa gönderilmelidir. Önceleri avukat Uğur Demirci Tosun tarafından savunulan Ömer Faruk Kurhan, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/278 No'lu dosyayı Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın inisiyatifine verdi. 


Acemi, deneyimsiz ve genç avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, çok basit bir resmî dilekçeyi bile yazabilecek donanımsızlığı nedeniyle, sadece bana karşı değil, hukukî kavram, kuram ve kurumlara karşı da saldırganlaştı. Bu nedenle de çeşitli usûlsüzlükler söz konusu oldu. Benim saptadığım en önemli durum şudur: "TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ TEB KAŞELİ İFTİRA MÜTALÂASI" T.C. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıçlığı'na sunulabilmesine karşın, bu belgeyi, ancak bir rastlantı sonucu, görmem gereken zamandan altı (6) ay sonra gördüm! 


Oysa, "TEB KAŞELİ İFTİRA MÜTALÂASI", Sayın Yargıç Nesrin Kaya'nın verdiği "OLUMSUZ KARAR" için gayet önemli bir kanaat oluşturan belgeydi. Benim hakkımda iki kez "OLUMLU BİLİRKİŞİ RAPORU" verilmesine karşın, bir hukuk bilimi adamının hazırladığı bu "OLUMLU BİLİRKİŞİ RAPORLARI", bu konuda zerre kadar hukukî birikimi bulunmayan ve ikide bir devlete anlamsız, dayanaksız eleştiriler getirerek, daha demokratik bir ülke yerine, daha demokrasi karşıtı bir ülke oluşması yönünde kalem oynatan "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ruhanî liderlerinden TEB'li Üstün Akmen'e "TEB KAŞELİ İFTİRA MÜTALÂASI" hazırlatan Ömer Faruk Kurhan ve onun dilekçe yazmaktan yoksun vekili avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, mahkemelerin iş yoğunluğundan ve yargıçların yorgunluğundan da yararlanarak, en hafif deyimiyle, Sayın Yargıç Mine Arısoy'u inandırmıştır. Ancak ben, bir sanatçı olmanın yanı sıra, hukuk felsefesinde çalışmalar yürüten bir entelektüel olarak tarih sahnesinde ve toplum karşısında, yasalar elverdiğince, sadece acemi avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ı, yalnızca "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" önderi Ömer Faruk Kurhan'ı eleştirmekle de sınırlı kalmayacak, Sayın Yargıç Mine Arısoy'u da eleştiri çalışmalarıma dahil edeceğim. Özellikle tiyatro oyun yazarı olmak gibi bir plan geliştirebilen Yargıç Mine Arısoy yasalar çerçevesinde benden çok eleştiri alacak. Her hâkim, verdiği hükümlerle ölçülür. Ben de, yüzlerce kez soruşturmaya uğramış, onlarca, neredeyse yüz kez muhakeme edilmiş ve yüzlerce kez İstanbul Adalet Sarayı'nın duruşma salonlarını eskitmiş bir kişi olarak, 

"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecindeki karşılaştığım yargıçları unutmam. Sanat, tarih ve toplum anlayışım buna izin vermez.

DELİLLER:


HAKARET DÂVÂLARI

İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMİSİ 2010/8
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843
İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943

İFTİRA DÂVÂSI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201

TAZMİNAT DÂVÂLARI

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/481
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205

TANIKLAR:

Coşkun Büktel
Mehmet Cemalettin Bulunmaz

SONUÇ ve İSTEM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 

"hukuk istasyonu"na kadar uzamasını arzu etmediğim dâvâ dosyasının yeniden ele alınıp, yukarıda özetle sunduğum, aslında binlerce sayfalık dâvâ dosyaları içeriklerini oluşturan belgeler, bilgiler, bulgular, deliller, kanıtlar ve ayrıca tanıklara dayanan özgün hukukî süreci göz önünde bulundurmanız dileğiyle arz ve talep ederim. Saygılarımla. 02.10.2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ EK:


1 - İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen hukuk belgesi.

2 - İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen hukuk belgesi.
3 - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8 BİLİRKİŞİ RAPORU
4 - İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2010/337 BİLİRKİŞİ RAPORU