6 Kasım 2013 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 / 642 88 57 - 0212 / 513 47 32    
FAKS: 0212 / 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: ÖMER FARUK KURHAN
ADRES: Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL
E-POSTA: tfkurhan@gmail.com

SUÇ: İFTİRA (TCK 267), 
SUÇ TARİHİ: 02.10.2009, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:

"Provokasyon: Birini, bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etme; kışkırtı, tahrik." Kaynak: Vikisözlük (http://tr.wiktionary.org/wiki/provokasyon)

1 - Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, bana "İFTİRA" atma kastıyla şunu söyleyebilmiştir:

"HİLMİ BULUNMAZ TARAFINDAN YAYINLANMASI, HİÇ KUŞKUSUZ PROVOKASYON AMAÇLI OLDUĞUNU GÖSTERİR. İSTANBUL BULUNMASI'NA HAZIRLANIRKEN HİLMİ BULUNMAZ BU TİP JESTLERİ HEP YAPTI."

Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, bununla da yetinmeyerek, küçücük bir makalede, benim hakkımda, çok ciddî "İFTİRA" eylemlerinde bulunmuştur. Örnekse şöyle:

"...SAHİBİ OLDUĞU TİYATRO OYUN DERGİSİNİN SON SAYISINI TOPTAN SANSÜRLEYİP DAĞITIMINI ENGELLEYEN HİLMİ BULUNMAZ..."

"...TOPLUCA İÇİNE DÜŞTÜKLERİ ÇUKUR..."

"...BAYAĞILIKLA TARTIŞILMAZ, ANCAK TEŞHİR EDİLİR..."

Ve küçücük yazıda, neredeyse onlarca "İFTİRA SUÇU" ögesi var.
2 - Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, 1100 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte, bana karşı çok iğrenç bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatarak, bu "KAMPANYA" başlangıcında, sürecinde, sonrasında, sürekli olarak bana "İFTİRA" atarak, bana karşı "İFTİRA SUÇU" işlemiş ve bu suçu işlemeyi sürdürmektedir. Ben, kendisine karşı hiçbir suç işlemediğim hâlde, hem kendisi, hem de 1100 kişilik yakın arkadaş grubu, sürekli olarak benim hakkımda savcılıklara suç duyurusunda bulunarak, beni yargılatmış ve böylelikle de, benim rahatça yaşama ve seyahat etme olanaklarımı ilga ve imhâ etmiştir... Ben, hem bir sanatçı ve hem de uluslararası ticaret yapan önemli bir iş adamı olduğum ve başta birçok uluslararası kuyumculuk fuarları olmak üzere, neredeyse ömrümün çoğunu yurt dışında geçirmek zorunda bulunduğum için, Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik yakın arkadaş grubunun, neredeyse "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU" işlemek ister gibi beni sürekli bir biçimde İstanbul Adalet Sarayı'na "TUTSAK" etmesi, benim açımdan kesinlikle bağışlanabilecek bir durum değildir. 

3 - Bizim düşünebilme, konuşabilme, davranabilme, seyahat edebilme, ticaret yapabilme, uluslararası ilişkilerimizi geliştirebilme ve sanatsal üretimde bulunabilme özgürlüğümüzü ilga ve imha eden Ömer Faruk Kurhan ve 1100 kişilik arkadaş grubu, mümkünse tam 1100'ü birden, mevzuat elvermezse, Ömer Faruk Kurhan tek başına "İFTİRA SUÇU" kapsamındaki net içerik nedeniyle mutlaka cezalandırılmalıdır. Aşağıda somut delillerini sunduğum nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan, Türk Ceza Yasası'nın 267. Maddesi'ndeki net dayanaklar sonucu, "İFTİRA SUÇU" nedeniyle soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayıp, 267. Madde gereği, hakkında "KAMU DAVASI" açılarak, cezalandırılmalıdır. Bu nedenlerle, Ömer Faruk Kurhan'dan "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olmakla birlikte, asla ve kesinlikle "UZLAŞMAK" istemiyorum...

HUKUKSAL NEDEN: İFTİRA SUÇU (Türk Ceza Kanunu 267)

TANIKLAR:

Coşkun Büktel
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

DELİL:

"ŞİŞLİ'DE BİR KIRAATHANE'DE..." başlıklı yazı...

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda sunduğum nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden şikâyetçi olduğum ve kesinlikle uzlaşmak istemediğim şüpheli ÖMER FARUK KURHAN hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi'nden ("İFTİRA SUÇU") cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini arz, talep ederim. 06.11.2013


ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ