28 Kasım 2013 Perşembe

Bulunmaz, Seval Deniz Karahaliloğlu'nun dâvâsına, karşı dâvâ açacak...

T.C.
KARŞIYAKA
3. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2012/289
KARAR NO: 2012/1119

Numarasını sunduğum dâvâ dosyasının Yargıtay'da olduğunu gösterir belgeyi, Turgay Demirkaya'ya vermenizi arz ve talep ederim. 29.11.2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. Kimlik No: 50482204038