28 Kasım 2013 Perşembe

Bulunmaz, Seval Deniz Karahaliloğlu'nun istediği parayı geç ödeyecek!

T.C.
KARŞIYAKA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

ESAS NO: 2012/597

KARAR NO: 2013/349

T.C. İzmir Sekizinci İcra Müdürlüğü'ne ait 2013/13672 ve 2013/13674 numaralı dosyalara da sunulmak üzere, mahkemenizde görülmüş dâvâ dosyasının Yargıtay'da olduğunu gösterir belgeyi, Turgay Demirkaya'ya vermenizi saygılarımla arz ve talep ederim... 29.11.2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. Kimlik No: 50482204038