28 Kasım 2013 Perşembe

Bulunmaz, Ömer Faruk Kurhan için Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu!

Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

Soruşturma No: 2013/152018

Karar No: 2013/63258

Konu: "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR"a itiraz.

1 - "PROVOKATÖR" demek, bence "HAKARET" ve "İFTİRA"dır.

2 - Sahibi olduğum işbu derginin "SANSÜR EDİLMESİ" kavramını kamuoyuna yansıtmak, bence tam bir "HAKARET" ve "İFTİRA"dır.

3 - "İÇİNE DÜŞTÜKLERİ ÇUKUR""HAKARET ve İFTİRA"dır.

4 - Şüpheli Ömer Faruk Kurhan, 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eylemine liderlik etmiş biridir. Bunun ne anlama geldiğini görmek için, dosyaları incelemek gerekir:

2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663  HAKARET
2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 HAKARET
3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8 HAKARET
8. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/843 HAKARET
12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664 HAKARET
22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551 HAKARET
27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943 HAKARET
24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 İFTİRA
40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 HAKARET İFTİRA TEHDİT
6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/481 TAZMİNAT
23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 TAZMİNAT
23. Asliye Hukuk Mahkemisi 2013/230 TAZMİNAT
24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 TAZMİNAT

Dâvâ dosyaları dikkatle incelendiğinde rahatlıkla görülebilecektir ki, bu dâvâ dosyalarında adı geçen Ömer Faruk Kurhan, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eyleminin önderlerinden biridir. Diğer önder de "asılsız ihbarcı" Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır...

5 - Ömer Faruk Kurhan, bana karşı yazdığı onlarca yazılara da sahiptir. Bana karşı yazdığı "HAKARET" ve "İFTİRA" içeren yazıları tek tek gündeme getirip, savcılara sunmaya başladım. Bir dosya da, "İFTİRA SUÇU" kavramıyla soruşturma aşamasındadır. Beni savcılığa şikâyet edip, kovuşturmaya uğramam sonucu "BERAAT" ettiğim İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dâvâ dosyasına dayandırılan "İFTİRA" soruşturmasının, kovuşturmayla tamamlanıp, yargı aşamasına gelecek.

6 - Ömer Faruk Kurhan, herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde sıradan yazı işleriyle değil, tek işi olan "BASIN - YAYIN İŞLERİYLE" iştigâl etmektedir. Böylelikle, sürekli olarak "KAMUOYUNU" etkilemekte olan Ömer Faruk Kurhan'ın bu etkileme gücü hesaba katılarak, başta İnternet'deki yazıları olmak üzere, çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda yazdığı yazılar da göz önünde bulundurularak, onun toplumsal olarak bir dezenformasyon yapma durumunda bulunduğu saptanabilmelidir. 

7 - Şüpheli Ömer Faruk Kurhan'ın "Gülüşün Güller Açsın", "Dersimiz Kadın", "Tiyatroda Yirmi Yıl: Yarın İçin Dünden Bazı Hatırlatmalar" adlı kitaplara sahip olduğu için, "KAMUOYUNU" etkilemeye çalışan bir şahıstır. Öznel, tekil, tikel bir konuda soruşturma yapılıyor olsa da, onun ve benim "TİYATRO SANATIYLA İŞTİGÂL ETMEMİZ" nedeniyle, onlarca yıllık estetik-etik karşıtlığımız söz konusudur. Ben, doğam gereği, "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETMEME" düşüncesiyle, hiç kimseyi mahkemeye verme niyetinde bulunmayan biri olmama karşın, şahıs, beni mahkemeye vermiş ve yukarıda da belirttiğim gibi bu dâvâ benim lehime olarak "BERAAT" ile sonuçlanmıştır. Benim sözüm var: "BENİ MAHKEMEYE VERENİ MAHKEMEYE VERİRİM!" Bu anlamda, "BERAAT" sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundum ve dediğim gibi bu dosya soruşturma aşamasında. UYAP'dan istenebilir. 

Sadece bununla değil de, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" süreciyle ilgili olarak hukukî gündemi işgâl edebilen bütün dâvâ dosyalarımızı incelemenizde yarar olduğu kanısındayım...

8 - Sayın Savcı Halil Sezgin (Onun yerine başka biri olabilirdi. Herhangi bir kişisel saptamada bulunmuyorum. Kezâ Sayın Savcı Halil Sezgin'le başka soruşturma dosyaları nedeniyle de "hukukî işlerimiz" oldu... Son derecede nesnel bir savcıdır.) adalet düzeneğinin yoğun bir iş yükü altında olması nedeniyle olsa gerek, bence, bağışlasınlar ama, dosyayı tam olarak algılamamış. Bu dosya, entelektüel içeriğe sahiptir ve bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" gereksinir. Eğer mevzuat elverirse, benim de katkıda bulunabileceğim bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanmalıdır. Mevzuat elvermezse, Sayın Savcı Halil Sezgin ve/ya bir başka savcı, "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanması yönünde karar vermelidir.

9 - Benim, sosyal devlet, halk, tüyü bitmemiş yetim hakkında yaptığım mücadeleye dikkat edilirse, hiçbir kötü niyet içerisinde asla olmadığım, 
"ADLİYEYİ MEŞGÛL ETME" gibi bir eğilime sahip bulunmadığım görülecektir. Oysa 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" elemanları, adaleti, hakkı, hukuku, kanunu, mevzuatı yaralamak için ellerinden geleni yaptılar, yine yapmaktadırlar.

10 - 1100 kişinin topluma verdiği zararı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik görmüş olmalı ki, otuz yılı aşkındır hiç hak etmediği hâlde benim, devletin, halkın ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sürekli olarak yiyen "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" ruhanî lideri Genco Erkal başta olmak üzere, 1100 kişinin tümü sorgulanmalı, kovuşturmaya uğramalı. "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" gücüyle ceza almalılardır. Yoksul bir ülkede zar zor yaşadığımızı duyumsatmalıyız...

SONUÇ VE İSTEM: Sıraladığım durumları göz önünde bulundurup, "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR" yanlış sonucunu değiştirmenizi saygılarımla arz ve talep ederim. 29.11.2013

MÜŞTEKİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Ayrıca bakınız:

Bulunmaz, Demirkanlı vekili Burhan Gün dosyasını ağır cezaya yolladı!