10 Şubat 2015 Salı

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA


SAYI: 2012/Ş. 1020KONU: 27 Ocak 2014 tarihli yanıt verilmeyen dilekçeme yanıt  istemi!...


Ekte örneğini sunduğum ve "Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gönderilmek üzere" başlığı attığım dilekçeme, bir yıl geçmesine, geciken adaletin adalet olamayacağı inancıma dayanarak, sizden yanıt istiyorum.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Şubat 2015MÜŞTEKİ 
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ