24 Şubat 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
14. İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'A


DOSYA NO: İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/4361 Esas


KONU: İsmail Can Törtop'un hukuksuz ve ilâmsız takibine itiraz etmek.

Tarafı bulunduğumuz İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 Esas, 2014/347 Karar Sayılı dosyanın gerekçeli kararı tebliğ ve tebellüğ edilmeden, İsmail Can Törtop, yine hukuka, yine ilâm anlayışına aykırı davranıp, hakkımda icra tâkibi başlatmıştır... Bu eylemi, adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata aykırı buluyorum!... Maddî ve manevî dâvâ açma haklarımız saklı kalmak üzere, yüce makamınıza itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 25 Şubat 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ