2 Şubat 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/481


KONU:Sayın Yargıç'ın ceza vermesini sağlamak için yardımcı dilekçe...

Şimdiye kadar dâvâlının mahkûm olması için yeterli belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt sunmuş olsam bile, yeni sunduğum Sulh Ceza Hâkimliği'nce yasaklanan kararın özgün metninde görülebileceği gibi, Nisan 2009'dan başlatılarak günümüze dek süren 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü eyleminden olağanüstü büyük manevî yaralar aldığım, yüzü aşkın soruşturma-kovuşturma dosyasıyla boğuşmanın yanı sıra, her yıl yaklaşık olarak yirmi kez yurt dışına çıkmak zorunda bulunduğum için, dosyanın içeriğini hukukî olarak anlatabilecek dingin zaman bulamadım. Bu belge yardımıyla karar vermenizi arzu ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 03 Şubat 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ