10 Şubat 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO: 2014/469 Esas

KONU: Gerekli belgelerin bana geldiğini anımsayamadığım için istem...

Yargıçlığınız tarafından bana gönderilmiş "ÖN İNCELEME TENSİP TUTANAĞI" metnini 12 Ocak 2015 tarihinde "tebellüğ" etmeme karşın, İtalya ve Rusya gezilerimin hemen arka arkaya gelmesi ve de 100'ü aşkın "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" içerikli soruşturma - kovuşturma dosyasıyla boğuşmak zorunluluğum nedeniyle, dosyayla ilgilenemedim. Yüzü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla boğulmak istendiğim için, (bir bellek sürçmesiyle) almış olmama karşın, dosyanız ile ilgili herhangi bir belge almadığım kanısında olabilirim... Bu nedenlerle, dosyanız içeriğinin fotokopi çıktılarını elde etmek istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Şubat 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ