10 Şubat 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Mustafa Demirkanlı yazısının kaldırılması 5651 S. Yasa 9. Madde

Kişilik haklarıma saldıran Demirkanlı yazısının kaldırılmasını istiyorum.

Suça meyilli zât Mustafa Demirkanlı kişilik haklarımı çiğnerken diyor ki:

"İlgili yazının eleştiri sınırları içinde olduğu değerlendirilmesi yapılarak Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı'nın beraatine karar verildi."

Oysa bahsedilen "beraat" kararı temyiz aşamasında olmasına, yâni henüz süreç tamamlanmamasına karşın, usûlden önce esasa dâir ciddî bir saptırma vardır. İstanbul 80. Asliye Ceza Yargıcı Sayın Ahmet Torun, kurduğu hükmün birinci maddesinde aynen şöyle söylüyor:

"Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın, üzerine atılı fiilin KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMIŞ OLMASI NEDENİ İLE..."

Eylemin yasada suç olarak tanımlanmamış olma varsayımı ayrı duygu ve "ilgili yazının eleştiri sınırları içinde olduğu" ayrı duygu taşıdığı gibi, okuyucuda YANLIŞ ALGI oluşmasına neden olur. Sâkin bir dille yazılmasına karşın, aynı zamanda çok "SİNSİ" bir duygu oluşturulduğu için, uluslararası düzeyde tanınmış bir sanatçı olarak beni rencide edip, kişilik haklarıma saldıran bu yazının yayından kaldırılmasını istiyorum...

DELİL: http://www.tiyatrodergisi.com.tr/?p=3888


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 12 Şubat 2015


TALEP EDEN
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***

TALEP EDİLEN
MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
(YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti., Gülhan Avşar Demirkanlı, Ayşe Lebriz Berkem, Kerem Kurdoğlu, M. Melih Korukçu, Robert Schild, Sündüz Haşar, Enver Aysever, Levent Üzümcü, Nihal Kuyumcu, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Pınar Erol, Damla Cangül, Gürol Tonbul, M. Nurkut İlhan)
T.C. KİMLİK NO: 37210675438
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli / İSTANBUL
TELEFON: 0212 216 75 20  / 0212 233 16 26-44
FAKS: 0212 233 16 07
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

EKLER:
1 - Delilin fotokopi çıktısı...
2 - Delilin İnternet'te yaygınlaştırıldığını kanıtlayan belgeler...
3 - İstanbul 80. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/87 Duruşma Tutanağı
4 - 2015/147, 2014/3441, 2015/104, 2015/149, 2015/187, 2015/147 Değişik İş No'lu karar metinleri