18 Şubat 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/504 EsasKONU: Adalete, hakka, hukuka, mevzuata aykırı dâvânın reddi istemi...


Önceki ifadelerimde yinelediğim gibi "hukukun üstünlüğü" ile karar veren Sayın Yargıç tarafından reddedilen bu dâvâ, (Yargıtay Savcılığı'nın iade yazısının yanlışlığı saptanarak,) yeniden ve ısrarla reddedilmelidir...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 19 Şubat 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ