2 Şubat 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/179


Konu: 100'ü aşkın dosya nedeniyle inceleyemediğim dosyayı inceleme...

Sunduğum Sulh Ceza Hâkimliği'nce yasaklanan kararın özgün metninde görülebileceği gibi, Nisan 2009'da başlatılarak günümüze dek süren 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" örgütü eyleminden olağanüstü büyük manevî yaralar aldığım ve 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla boğuşmamın yanı sıra, her yıl yaklaşık olarak yirmi kez yurt dışına çıkmak zorunda bulunduğum için, görülmekte olan gereksiz yapay dâvâ dosyasının içeriğine bakabilecek zaman bulamadım. Bu nedenle, dâvâ dosyasını inceleme zamanı vermenizi arzu ediyorum!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 03 Şubat 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ