21 Şubat 2015 Cumartesi

T.C.
SOMA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/1168 Esas


KONU: Mehmet Bozkır'ın hukuka aykırı olarak başlattığı dâvânın reddi

1 - Mehmet Bozkır, avukatlığını kullanıp, bana karşı kampanya başlattı...
2 - Mehmet Bozkır, kendisini eleştirmekle yetinmeme karşın sizi yanılttı.
3 - Mehmet Bozkır, benim ifadelerimden daha incitici sözler edebiliyor...
4 - Mehmet Bozkır, "Sayın Mahkeme"yi olumsuz yönlerde etkileyebildi...
5 - Mehmet Bozkır, mevzuat elverirse, benim karşımda SANIK olmalı...
6 - Mehmet Bozkır ret, beraat, kovuşturmanın ertelenmesi karşılanmalı!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 23 Şubat 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Not: Dilekçenin ekleri vardır...