11 Mart 2015 Çarşamba

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA


DOSYA NO: 2013/181369KONU: Sayın Savcı Mehmet Demir'in "hatâlı karar"ına gerekçeli itiraz...


1 - 2008'de Shakespeare'in Türkiye tiyatrosuna zararını anlattım:

(http://www.insanokur.org/sanat-nedir-lev-nikolayevic-tolstoy.html)

2 - 2008'de Burak Caney sahte adlı LİNÇ KAMPANYASI düzenledi:

(http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html)

3 - 2009'da Reyhan Kayışlı müvekkili LİNÇ KAMPANYASI düzenledi:

(http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html)

4 - Reyhan Kayışlı, sadece İnternet ortamında değil, duruşmalarda da hukuk dışı davrandı:
(http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/search?q=Reyhan+Kay%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1+Duru%C5%9Fma+Tutana%C4%9F%C4%B1&max-results=20&by-date=true)

5 - Böylece BİLİRKİŞİ RAPORU düzenlenmesi gereken böylesine çok nazik bir konuda üç tümcelik "gerekçesiz karar" verilmesini hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı buluyorum! BİLİRKİŞİ RAPORU içermeyen kararı kabûl etmiyorum... Anayasal ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metinlerindeki hakları kullanacağımı bildirir, yüce saygılarımı sunarım...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ