12 Mart 2015 Perşembe

T.C.
İSTANBUL 
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 EsasKONU: "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" dâvâsının reddedilmesi istemi


"LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" önderi Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun hukuk tanımaz vekili Avukat Reyhan Kayışlı küçük çıkarları için kamunun çıkarlarını hiçimseyen tavır içerisindedir. Sayın mahkemedeki dâvâ dosyası sıradan bir konuyu içermediği için, BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir. Yüzü (100) aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla muhakeme edilmeme neden olan Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın adliyeyi yanılttığını birazcık da olsa duyumsatabilmek için, ilişikte sunduğum üç BİLİRKİŞİ RAPORU dâvâmızın inceliğini algılamamıza yardım eder!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 13 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ