24 Mart 2015 Salı

T.C.
İSTANBUL
59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2014/309 Esas

KONU: Mâzeret (gibi)

Duruşmaya, duruşmaların çakışma olasılığı nedeniyle katılamayabilirim. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki "duruşma saatlerinin çakışma olasılıklarını bildiğim"den çakışma durumunda mâzeret yerine geçmesini istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 25 Mart 2015

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Duruşma durumu:
26.03.2015 saat 11:45    İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/309 
26.03.2015  saat  11:50  İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399