12 Mart 2015 Perşembe

Yeni bir dâvâ daha açacağım Mustafa Şükrü Demirkanlı için belgelemek

T.C.
İSTANBUL
6. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2014/3441 D. İş


Konu: Şikâyetçi olacağım Mustafa Şükrü Demirkanlı için fotokopi isteği

Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya karşı yeni "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açacağım. İşbu nedenle "DEĞİŞİK İŞ NO"sunu belirttiğim dosyanızın içeriğinin fotokopi çıktılarını edinmek istiyorum. Verirseniz sevinirim!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 13 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ