23 Mart 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2014/6071

Konu: Savunma yapabilmek için dosya içeriğinin fotokopi çıktısı istemi

Suçlu olmadığım hâlde suçluymuşum gibi ikide bir (onlarca kez) KAMU HUKUKU DÂVÂSI açtırabilmek için, "hukuka aykırı, hukuk dışı, hukuk karşıtı" yapay ve mükerrer suç duyurularında bulunan SUÇLU Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "saçmalıkları"na karşı bilimsel savunma yapabilmek için dosyanızın içeriğinin fotokopi çıktısını almak istiyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 24 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ