30 Mart 2015 Pazartesi

T.C.
İSTANBUL
71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/375 EsasKONU: Dâvânın reddi yada BERAAT yada Kovuşturmanın Ertelenmesi


Mahkeme kararları, bilirkişi raporlarından anlaşılacağı gibi, HUKUKA AYKIRI hazırlanmış iddianame nedeniyle yargılanıyorum. Bu nedenle;

1 - Dâvânın reddedilmesi,
2 - BERAAT ettirilmem,
3 - Kovuşturmanın ertelenmesi,

kararlarından biri verilmelidir.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 31 Mart 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ