12 Mart 2015 Perşembe

T.C.
İSTANBUL
40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/399 Esas


KONU: Mâzeret

17-22/03/2015'de Vilnius'da olacağım için duruşmaya katılamayacağım.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 13 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ