19 Mayıs 2013 Pazar

Bulunmaz Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında davacı ve şikâyetçi oldu

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57   / 0212 513 47 32   
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKAYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI

ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
Gülbağ Mh. Şahinler Sk. No: 42 D. 10 Mecidiyeköy - İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

SUÇ: HAKARET, İFTİRA TEHDİT SUÇLARI (TCK 106., 125./2 VE 267)

SUÇ TARİHİ: 16.05.2013, öncesi ve sonrası

AÇIKLAMALAR:


1 - Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yirmi iki yılı aşkındır Türkiye tiyatrosunu dezestetize ve dezenforme eden bir mantıkla, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi adıyla bir yayın yapıyor. Sadece bu yayınla yetinmeyip, İnternet ortamını "orantısız güç" biçiminde kullanan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, bu ilginç propaganda mecrasını, gün yirmi dört saat, benim aleyhime kışkırtabiliyor. Özellikle www.facebook.com sayfalarını işgâl eden Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, daha çok, tiyatro yazarı Coşkun Büktel'in www.facebook.com sayfalarına dadanyor... Benim, www.facebook.com hesabı açmamak ve bu sanal ortamda bulunmamak gibi bir ilke kararım olduğunu bilen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, (Coşkun Büktel'in verdiği bilgiler ışığında bu sayfaya ne zaman girmiş olsam) benim, ailemin, elemanlarımın, çevremin, tiyatro camiasındaki konumumun bozulması için gayet büyük bir çaba harcayabiliyor... 
Olay günü (16 Mayıs 2013) de yine aynı süreç yaşandı ve durum şöyle gelişti:


a) Ben, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde mahkûm oldum...


b) Daha ben, henüz işyerime ulaşmadan, Mustafa Şükrü Demirkanlı, sahibi olduğu www.tiyatrodergisi.com.tr sitesinde, şu kısa haberi yaptı:


"Hilmi Bulunmaz Hukuk Mahkemesi'nde de Mahkum Oldu


Tiyatro insanlarına HAKARET ve KÜFRÜ hak sayan İKİLİden biri olan H. HİLMİ BULUNMAZ, Ömer Faruk Kurhan'ın açmış olduğu hukuk (tazminat) davasından mahkum oldu.


Davanın başladığı günden bu yana birikmiş faizleri hariç  7.000 TL'ye mahkum edilen Bulunmaz'ın HAKARETLERİNDE BİR SINIRA ÇEKİLİP ÇEKİLMEYECEĞİ MERAKLA BEKLENMEKTE."


(Kaynak: http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794)


c) Sahibi olduğu sitede, sürekli olarak bana ve benimle birlikte tiyatro yazarı Coşkun Büktel'e karşı her türlü yasa dışı davranışlarda bulunan Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yukarıdaki o "İFTİRA" metniyle sınırlı kalmayarak, bu "İFTİRA" metninin dozunu iyice artırarak, bir de, facebook sayfalarına taşıyarak bana büyük manevi zarar vermiştir:

www.facebook.com/coskun.buktel/posts/604613976223383

d) Yukarıda bir delil olarak sunduğum www.facebook.com sayfalarına bakılabildiğinde, daha önce bulunup, ancak daha sonra hemen sildiği aşağıdaki şu sözler, şu ân itibariyle asla ve kesinlikle görünmemektedir:


"Mustafa Demirkanlı - KÜFÜRBAZ İKİLİDEN BİRİ OLAN HİLMİ BULUNMAZ HUKUK MAHKEMESİNDE DE MAHKUM OLDU. 

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794"

e) Ben, bu durumu fark ederek, kendime ait siteme taşıyınca, kendisini İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI makamına "DAVA VE ŞİKÂYET" edeceğimi duyumsayan Mustafa Şükrü Demirkanlı, her zaman yaptığı gibi, bana, aileme, yakın çevreme, tiyatro camiasına zarar verecek kadar yayında tuttuktan sonra, o "İFTİRA" metnini silip imhâ etti. Bu nedenle, benim sitemdeki durumun linkini sunuyorum:

http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/05/bulunmaza-5000000-tl-tazminat-odeme.html

f) Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın, facebook sayfasında tiyatro yazarı Coşkun Büktel ile yaptığı diyalog, bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" hâlinde araştırıldığında yada dramatik örgüden anlayan bir "YETKİLİ GÖZLEMİ" ile bakıldığında, durum çok net bir biçimde kanıtlanabilir:


"Mustafa DemirkanlıKüfürbaz ikiliden biri olan Hilmi Bulunmaz hukuk mahkemesinde de mahkum oldu. 

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794

Coşkun Büktel - MUSTAFA DEMİRKANLI, ÖMER F. KURHAN'IN, İPLİĞİNİ YILLAR ÖNCE PAZARA ÇIKARDIĞIMIZ DEZENFORMATİF YAZISINDAN MEDET UMMAYA ÇARESİZCE DEVAM EDİYOR, HÂLÂ!:

http://coskunbuktel.com/ikincitheopeiddiasi.htm

Mustafa Demirkanlı - Okur bu yazıya DA göz atarsa iyi olur, Büktel'in gözlüğünün dışında DA konuya vakıf olabilir. Yazı burada, Büktel'in tercümesine ihtiyaç olmayacak kadar DA net.

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=1154"

g) Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın ikinci repliğinde dile getirdiği "Okur bu yazıya DA göz atarsa iyi olur" sözü çok önemli... Çünkü, bu sözdeki "DA" eki, her şeyi çok net bir biçimde dile getirerek, "SUÇ DELİLİ" olarak orta yerde duruyor. Çünkü, Mustafa Şükrü Demirkanlı, yukarıda bir "yazı" sunuyor ve hemen ardından da, ikinci bir yazı sunuyor. Yani, onun söz ettiği "DA", birinci "yazı"ya da işâret ediyor. Hiçbir uzmanlık, edebiyat ustalığı gerekmeden saptanabilecek bu "SUÇ DELİLİ" bütün her şeye karşın, "BİLİRKİŞİ RAPORU" ile sağlama alınabilmelidir...


- Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs, yirmi iki yılı aşkındır yayınlamış olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi ile Türkiye tiyatrosuna gayet büyük zarar vermekle birlikte, benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen resmî tiyatro kurumlarından, hiç de doğal olarak hak etmediği bir reklâm (PARA) alıyor... Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın kurarak yönettiği ve daha sonra hangi nedenlerle olduğunu bir türlü saptayamadığım bir biçimde, eşinin üzerine yaptığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın birinde yayınlanmadığı gibi, çıkması gereken zamandan günler, hattâ bâzen haftalar sonra yayınlanmasına karşın, resmî tiyatro kurumlarının yöneticilerinden rahat, tereyağdan kıl çeker gibi reklâm (PARA) alıyor.


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan sayesinde çok rahat bir biçimde reklâm (PARA) alabilen Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, yayınladığı derginin, hiçbir zaman için "3000 TİRAJ"a ulaşmamasına karşın, dergisine ait olan İnternet sitesinde "3000 TİRAJ" yaptığını duyurarak, resmî tiyatro kurumlarının yöneticilerini kandırma, onlara olmayan bir gerçekliği gerçekmiş gibi sunma, sözcüğün içerdiği tüm kavramlarla yanılsama yapma yoluna gidiyor. Bu hemen durdurulmalı!


Yukarıda belirttiğim nedenle, resmî tiyatro kurumlarının yöneticileri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü K. Lemi Bilgin, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'ın değerli ve önemli ifadelerine başvurularak, eğer ortada saptanabilecek çok ciddi düzeyde bir usulsüzlük varsa, bu ciddi usulsüzlüğün üzerine gidilerek, benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenebilen resmî tiyatro kurumlarının hemen şaibeden kurtulmaları sağlanarak aklanması gerekecektir... Resmî tiyatro kurumlarının yöneticilerinden alınacak ifade tutanakları sayesinde ciddi bir toplumsal görev yerine getirilmekle birlikte, tiyatro dünyasında fısıltı hâlinde dolaşıp duran şaibeden de büyük hızla uzaklaşılmış olacaktır... Bence, "HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" kavramı, sadece kuramsal boyutta kalmayıp, bu gibi durumlarda devreye girerek, hem tiyatro sanatçılarının, hem tiyatro izleyicilerinin, hem sanat kamuoyunun, hem benim, hem halkımın ve hem de tüyü bitmemiş yetimin rahatlamasına neden olabilecektir. İşte sadece bu "AÇIKLAMALAR" bölümü nedeniyle, Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıs hakkında bir "KAMU DAVASI" açma zorunluluğu doğmuştur. "KAMU" görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı, "KAMUOYU" için harekete geçmelidir ki doğru yol yine bulunabilsin.


3 - Benim yönettiğim hem İnternet ortamındaki sitelerimde ve hem video konuşmalarımda ve hem de yayınladığım "OYUN DERGİSİ" içeriklerinde sürekli olarak bu yönde (resmî tiyatro kurumlarından alınan reklâmların niceliğini ve niteliğini öğrenme çabam) sorduğum sorulara hep "HAKARET, İFTİRA, TEHDİT" eylemleriyle karşılık veren Şüpheli Sabıkalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, aşağıda adreslerini sunduğum mahkemelerde yargılanırken, sanki hiç yargılanmıyor gibi davranarak, yine aynı suç işleme potansiyeliyle hareket ediyor hâlâ...


4 - Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim nasıl bir "KÜFÜR" ettiğimi ve nasıl bir "HAKARET SUÇU" işlediğimi, çok somut bir biçimde, belgelere, bilgilere, bulgulara, delillere, kanıtlara, tanıklara yaslanarak belirtmelidir. Yoksa, aksi durumda, benim tiyatro kamuoyu nezdinde çok yanlış tanınmama neden olacaktır ki, bu durum da benim tiyatro sanatını yapabilmeme engel olacaktır. Benim sürekli "SUÇLU" bulunduğumu dile getiren Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı, hangi "SUÇ" ile "SUÇLU" bulunduğumu çok somut ve gayet rahat anlaşılır bir dille, adalete, hakka, hukuka, mevzuata, tüzeye, yasaya dayanarak belirtmelidir. Aksi takdirde "HAKARET" etmiş, "İFTİRA" atmış olur.


5 - SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ İÇERİSİNDEKİ RUH DURUMUYLA HAREKET ETMEYİ SEVEN ŞÜPHELİ MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI, ÖZELLİKLE DEVLET TİYATROLARI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ İ. RAHMİ DİLLİGİL HAKKINDA DA ÇOK CİDDİ, ÇOK GARİP, ÇOK İLGİNÇ, ÇOK NAHOŞ, ÇOK FAZLA TARTIŞILMIŞ İDDİALARDA BULUNMUŞ, BÖYLECE SAYIN İ. RAHMİ DİLLİGİL UZUN BİR ZAMAN HAPİS YATMIŞTIR.


Yirmi iki yılı aşkın bir zamandır Türkiye tiyatro dünyasında tartışılır, kuşku oluşturur bir durumda bulunan Sayın Şüpheli Sabıkalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, "
HAKARETLERİNDE BİR SINIRA ÇEKİLİP ÇEKİLMEYECEĞİ MERAKLA BEKLENMEKTE" gibi sözlerle, adaletten, cezadan, hukuktan çekinmeyip beni "TEHDİT" etmektedir.


HUKUKİ NEDENLER:


HAKARET VE İFTİRA SUÇLARI (T.C.K. 106., 125./2, 267. MADDELER


DELİLLER:


1 - http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3730

2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde.html
3 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde_7.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
5 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
6 - http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-201114
7 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2903
8 - www.coskunbuktel.com/bukteldendemirkanliya.htm
9 - www.coskunbuktel.com/linkdemirkanliyalanlari.htm
10 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3639
11 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3111
12- www.coskunbuktel.com/bukteldemirkanlisavci.htm
13 - www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/basina-ve-tiyatro-kamuoyuna-duyuru-ve-bir-tekzip
14 -
www.yenitiyatrodergisi.com/haberler/mustafa-demirkanliya-belgeli-yanitlar
15 - www.kocaeli.bel.tr/Content.aspx?ContentID=5552&CategoryID=36
16 - www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=1387
17 - www.tiyatrodergisi.com.tr/hakkimizda.php
18 - www.tiyatrodergisi.com.tr/yazi.php?hng=243
19 - www.ozgurkocaeli.com.tr/haber/karaosmanogluna-iki-gazeteciden-tazminat-6034.html
20 - http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/04/takip-et-coskun-buktel-56-takipci-14.html
21 http://facebookbatakligi.blogspot.com/2013/05/bulunmaza-5000000-tl-tazminat-odeme.html
22 https://www.facebook.com/coskun.buktel/posts/604613976223383
23https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c1359d7f49&view=att&th=13eb25a6aef956b1&attid=0.1&disp=inline&realattid=2c5408c15b7aa75e_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8ondmRao-dja5FhyKSdnjP&sadet=1368989911520&sads=cqnNL3utWc-n94MWKuxx-LTwjvk&sadssc=1
24 - http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794

TANIKLAR:


Arman Şahin

Darüşafaka Sitesi No: 77 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 79 77

Coşkun Büktel 

(Şüpheli Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın sürekli olarak "KÜFÜRBAZ İKİLİ" dediği ikilinin ikincisi)
Ali Baba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul 
Tel: 0212 513 47 32-33

Mehmet Cemalettin Bulunmaz
Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Turgay Demirkaya
Çankaya Mah. 928. Sokak Tezcan İş Hanı 55 / 103 İzmir
Tel: 0232 489 24 43

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/663), İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/943) VE İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (DOSYA NO: 2012/481) BÜNYELERİNDE SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYALARI DA İNCELEBİLİR.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda sunduğum gayet anlaşılır somut nedenlerle, şikâyet edilen ve kendisinden "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olduğum, asla ve kesinlikle uzlaşmak istemediğim şüpheli MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI adlı şahıs hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını cezalandırılması için "KAMU DAVASI" açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 20.05.2013

ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ