22 Mayıs 2013 Çarşamba

Bulunmaz, Demirkanlı Ailesi'nin avukatı Reyhan Kayışlı'ya ders veriyor!

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

ESAS NO: 2013/167


KONU: Hukuk dışı bir mantık dizgesiyle düşünüp, hukuksal anlayışa aykırı bir dille yazarak, ceza hukuku felsefesine taban tabana karşıt bir uygulamayı başlatmak isteyen Demirkanlı Ailesi Avukatı Sayın Reyhan Kayışlı'nın fevri davranışına karşı hazırladığımız yardımcı hukuk metni.


AÇIKLAMALAR:


1 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyicisi Mustafa Şükrü Demirkanlı ile eşi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın vekâlet vererek tuttuğu avukat Reyhan Kayışlı, savunduğu müvekkillerinin hukuk dışı, hukuka aykırı bir biçimde düzenlemiş oldukları kampanyanın etkisinde kaldığı için, nesnel hukuk ölçütleriyle değil de, öznel hukuk ölçütleriyle davranışlar geliştirme alışkanlığı içinde bulunduğu için, kendisine karşı asla hukuk dışı eylemde bulunmamama karşın, ADLİYEYİ yanıltmak isteyerek, bir hukuk (manevi tazminat) davası açmaya yeltenebilmiştir.


Sayın Yargıç Ayhan Ayan'a gelen dava dosyası, Sayın Ayan'ın inisiyatifi doğrultusunda, Sayın Kâtip Reha Ata tarafından yazılmıştır. Kendisini "DAVACI" sıfatıyla görme özgürlüğüne sahip olan Demirkanlı Ailesi Avukatı (DAA) Reyhan Kayışlı, DAA'nın şimdiye dek işledikleri ceza ve hukuk ihlâllerini görmezden gelip, nesnel davranmayarak, sadece bir "iş adamı" gibi hareket etmeyi yeğlemiş, böylelikle "neden-sonuç" bağlamını kesinlikle önemsememiştir. Tam 1 Nisan 2013 günü "DAVA TARİHİ" sahibi olarak, âdeta "BİR NİSAN ŞAKASI" yapabilmiştir.


Tabiî ki, Sayın Yargıç'a tevzi edilen dava dilekçesi sonucu, Sayın Yargıç, yasaların gerekliliğini yerine getirmiştir. Bu durumda da, mahkemenin esasına kaydedilen bu dosyadaki metinleri okuyarak irdelemeye devam edeceğim... Ancak, şu ân itibariyle, bana verilen zaman içerisinde, Sayın Yargıç'a yapacağım açıklamanın sınırlarını ihlâl etmemeye çalışacağım.


2 - DAA Sayın Reyhan Kayışlı, STANBUL (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE" başlığı ve "DAVACI" sıfatıyla bir hukuk (manevi tazminat) davası başlatmaya yeltenmektedir. Sadece belli bir yargılama masrafı ödeyerek, gerçek anlamda hiçbir hukuksal temele oturamayan bir dava açabilmek için gerekli olan "DAVALI" sıfatını benim üzerime yapıştıran Reyhan Kayışlı, "DAVA" başlığı altında şunu ifade etmiştir: 


"Avukatlık mesleğinin icrası dolayısı ile hakaret ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması suretiyle haksız fiil nedeniyle 15.000 TL manevi tazminat talebi"


DAA Sayın Reyhan Kayışlı, hukukun ve avukatlık mesleğinin gerekli ve zorunlu kıldığı soğukkanlılığa hiç sahip olmadığı için benim Demirkanlı Ailesi (Gülhan Avşar - Mustafa Şükrü Demirkanlı) fertlerine yöneltmiş olarak geliştirdiğim hukuksal ve toplumsal suçlamaları, sanki kendisine yöneltiyor olduğumu sanmayı sürdürüp, ceza ve hukuk davalarını, tam tamına kişiselleştirme yoluna gidebiliyor. Ben, Demirkanlı Ailesi'ne bile hiçbir zaman için "hakaret ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması" suçu işleme kastı taşımadığım hâlde, sanki kendisine karşı bu suçları işleme kastım olduğu izlenimini oluşturarak, mahkemeyi yanıltmaya yeltenip, adliyeye karşı suç işleme saikiyle hareket ediyor... Düşünceleriyle değil, sadece güdüleriyle davranışlar geliştirebilen DAA Sayın Reyhan Kayışlı, benim yaygın bir şirket sahibi olmamdan kaynaklanan nedenlerle, tıpkı avukatlığını yaptığı Mustafa Şükrü Demirkanlı gibi davranarak, benden "para sızdırma" coşkusuna kapılmıştır... DAA Sayın Reyhan Kayışlı müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı da, tam tamına 25.000,00 TL para kazanmak istemektedir. Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yanı sıra, onun "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecindeki en yakın arkadaşı Ömer Faruk Kurhan bile, tam üç yıldır süren bir hukuk (manevi tazminat) davası zoruyla 25.000,00 TL "para sızdırma" planları içerisindedir. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yönettiği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İzmirli yazarı Seval Deniz Karahaliloğlu, benden, tam 10.000,00 TL almanın dayanılmaz hafifliğinde kıvranmaktadır...


3 - "AÇIKLAMALAR" başlığını uygun görebilmesine karşın, aslında, hiçbir hukuksal açıklamada bulunabilme yeteneğini asla gösteremeyen Reyhan Kayışlı, hukuksal formundan çok şey yitirme pahasına da olsa, iyi "dava arkadaşları" Gülhan Avşar ve Mustafa Şükrü Demirkanlı ikilisi tarafından oluşturulmuş tiyatro dergiciliğindeki kalıcı çok büyük estetik ve toplumsal sorunları unutturabilmek istemektedir... Şöyle ki:


Öncelikle şunu belirtmeliyim; yüzeysel bakıldığında, davamızla ilintisi dolaylı gibi görünmekle birlikte, bu davanın tam yüreğinde bulunması gereken şu konuları dikkatinize sunup üzerinde teker teker duracağım;

- "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın

- "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

- "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

- "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir...

Daha önce benimle ilgili olarak vukû bulmuş yargılanmalar sırasındaki bâzı belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt, tanık durumlarını gündeme getirip, gerekçelerimi anlatacağım. Bu davanın ardılı olduğu gibi, öncülü de var.

- "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zarar

Şubat 1991 tarihinden bu yana bütün Türkiye tiyatrosunu hızla, hem de şimşek hızıyla kirleten, tiyatro sanatının dezestetize edilmesine neden olan bir yayın organı var: Tiyatro... Tiyatro... Dergisi. Dergi, zamanında, resmî tiyatro kurumlarından aldığı reklâm (PARA) karşılığında, resmî tiyatro kurumlarının oyun programlarını işlevsel olarak, her ayın tam birinde yayınlaması gerekirken, hiçbir zaman gününde yayınlanmadığı, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra yayınlandığından (derginin çok geç yayınlandığını saptamak için İstanbul'un en büyük caddesindeki en büyük kitapçı "MEPHISTO KİTABEVİ" şirketindeki bilgisayar girdi belgelerinin tümü izlenmesi gerekir), benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle maaş alan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan haksız ve usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alıyor. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin geç yayınlanmasını saptayabilmek için, bu derginin basıldığı matbaa tarihlerini, dergiyi dağıtan şirkete ulaşma tarihlerini, bu dergiyi satan kitapçıların bilgisayarlarına giriş tarihlerini, bu derginin Lemi Bilgin yönetimindeki Devlet Tiyatroları, Hilmi Zafer Şahin ile Veysel Sami Berikan yönetimindeki Şehir Tiyatroları ve diğer resmî tiyatro kurumlarına ulaşma tarihlerini öğrenebilmek yeterlidir...

Benim asal olarak en ciddi eleştirim, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin tam zamanında yayınlanmaması yönündedir. Derginin yöneticileri Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı ile birlikte Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'ın imza ve yazılarıyla destekledikleri "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin iyice irdelenmesi gereken önemli bir süreç olduğunu tüm davalarımın içinde savundum. Gerek duyulursa, duruşmaların dava dosyalarını da hemen sunabilirim.

SÜRMEKTE OLAN DAVALARIMIN DURUŞMA GÜNLERİ:


10 Haziran 2013 saat 10.36           İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi
13 Haziran 2013 saat 11.15            İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi
18 Haziran 2013 saat 14.10           İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi

02 Temmuz 2013 saat 11.30         İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
04 Temmuz 2013 saat 09.35        K arşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

09 Temmuz 2013 saat 14.00        İst. Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi

05 Eylül 2013 saat 10.10                İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi

02 Ekim 2013 saat 10.00               İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ekim 2013 saat 10.10                İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi


19 Kasım 2013 saat 10.35              İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi


- BURAK CANEY adı uygun bulunan ilginç bir İnternet canavarına, sanal âlem teröristine yaslanarak "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatıldı. İşbu kampanya, Nihat Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nin "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı yada arkadaşlarınca başlatılmıştır.

"BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" NEDİR VE NE İŞE YARAMAK İÇİN, HANGİ AMAÇLA DÜZENLENDİ?...

Coşkun Büktel'in "Theope" oyununa "iftira" atabilen Özdemir Nutku'yu eleştirdiğimiz için, bize karşı başlatılmış bu ilginç "kampanya", Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga, imhâ etmek için örgütlenen bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" idi. Yaklaşık olarak beş yıl önce ve Özdemir Nutku'nun attığı iftiranın CD 

ile saptanmasının ardılı olarak gündeme gelen bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" içinde, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan gibi şerikler ortaya çıkmamış olsa bile, "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin ardılı "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde bu kişiler de ciddi aktif rol aldılar. Bana karşı başlatılan bu ilginç "LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin özü, resmî kurumlardan haksızca, usûlsüzce olarak alınan reklâm (PARA) konusunda benim gösterdiğim çok ciddi estetik duyarlılıktır... Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın olağanüstü ciddi desteğiyle düzenlenen bu kampanya, mahlas adlı Burak Caney'in bir eylemi gibi görünse de, kanım odur ki, bu kampanyada, Oyun Atölyesi'nin desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük çabası vardı. Bu nedenle Burak Caney'in ortaya çıkarılarak IP'si saptanması gerekir. Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan "LİNÇ KAMPANYASI" sürecini bilmelerine karşın, kendileri bu kampanyaya imza vermemiş olsalar da, farkında oldukları bu duruma neden olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne edilgen biçimde, dolaylı destek sunabilmişlerdir. Bu nedenle "LİNÇ KAMPANYASI" sürecine ve zamanında çıkmadığı için, almış olduğu reklâm (PARA) da haksız ve usûlsüz olan dergiye, çok dolaylı da olsa yardımcı olmak, hukuksal olmasa bile, toplumsal olarak bence suçtur...

c - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" tanımıyla kavramsallaştırdığım bu süreç, bizim verdiğimiz entelektüel mücadele sonucu "OLUMSUZ" bitince, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'la birlikte hareket eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanal Burak Caney'in örgütlediği "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 

sürecinin neredeyse tıpa tıp benzeri biçimindeki yeni bir kampanya düzenlemek için kendi açık adlarını ve dergilerinin açık adını ortaya koyarak, yine bize (COŞKUN BÜKTEL ile HİLMİ BULUNMAZ) karşı, "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattılar. Tam tamına 1100 KİŞİLİK İMZA toplayan Oyun Atölyesi ile Ömer Faruk Kurhan'ın desteklediği dergi, Türkiye tiyatrosundaki toplumsal yerimizi imhâ edebilmek için bir kavga sürecine girerek, bizi de, kavga sürecine dahil ettiler. Bizim verdiğimiz "ENTELEKTÜEL" mücadele ile birlikte yaptığımız eleştiriler sonucunda, onlar yeniden "yenildiler"...

d - Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileri, süreci tırmandırıp, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" adıyla tanıladığım bir eylemlilik sürecine daha girdiler. Başta Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı olmak üzere, onlarca kişi ve kuruluş sürekli bir biçimde bana "NOTER ONAYLI İHTARNAME" göndererek beni savcılıklara "DAVA VE ŞİKÂYET" edip, hakkımda "HUKUK DAVALARI" başlattılar... Bir merkezden emir almış gibi davranarak, hepsi birden aynı ânda davalar başlatan kişilerin ve kuruluşların tutumu karşısında, ben, yineliyorum, 

"HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" tanılamasını uygun buldum...

***


Yukarıdaki tanılar, tanılamalar, tanımlamalar... genel ve nesnel somut saptamalar... Şimdi gelelim çok daha özel ve öznel somut saptamalara:


1 - Ben, sadece ve yalnızca bir sanatçı olmakla yetinmeyip, buna paralel olarak, aynı zamanda uluslararası işler yapan biri olduğum için, benden haksız bir biçimde para kazanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, bana peş peşe manevi tazminat davası açmaya başladılar. İşbu kişi ve kuruluşlar, benim, hiçbir zaman için avukat tutmayan, avukatlara asla ve kesinlikle hiç güvenmeyen biri olduğumu bildikleri için, benim, ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi konularında eksik biri olduğumu varsayarak, benden sürekli bir biçimde tazminat (PARA) talep etmeye başladılar... Yıllar önce benden 25.000,00 TL isteyen "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" elebaşılarından Ömer Faruk Kurhan, bana karşı başlattığı, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi "DOSYA NO: 2010/8"de sürdürülen "KAMU DAVASI" sonrası "BERAAT" etmiş olduğum için, 25.000,00 TL tazminatı alamamış olduğundan üzülüyor olsa gerek. Ömer Faruk Kurhan'ın ardından Mustafa Şükrü Demirkanlı da

25.000,00 TL'lik tazminat davası açtı. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın tuttuğu avukat Reyhan Kayışlı 15.000,00 TL'lik bir tazminat davası açtı. Seval Deniz Karahaliloğu adlı tanınmamış çok acemi bir yazar bile
10.000,00 TL'lik tazminat davası açtı... Bunların tümü, asla derin bir üzüntü içerisinde bulundukları için değil, benim ciddi bir şirket sahibi olmamdan kaynaklanan nedenlerle, benden "para sızdırmak" istiyorlar.

2 - Hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın tam olarak birinde asla ve kesinlikle yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra zor yayınlanabilmesine karşın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan, muadillerinden usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alabilmeye devam edebilmektedir. Ben, böyle bir reklâm (PARA) alabilme "başarı"sının hangi koşulda, nasıl elde edildiğini merak edip, araştırarak, bu durumu tüm tiyatro kamuoyuna duyurdukça, hakkımdaki "LİNÇ" çeşitlemeleri şimşek hızıyla artıyor...


- Ben, ne Ömer Faruk Kurhan, ne Oyun Atölyesi şirketi, ne Oyun Atölyesi şirketinin desteklediği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin patronu Gülhan Avşar Demirkanlı, ne de derginin yöneticisi Mustafa Şükrü Demirkanlı ile husumet içindeyim. Ben, ne Ömer Faruk Kurhan'a, ne Oyun Atölyesi şirketine, ne de diğerlerine karşı, asla ve kesinlikle hiç hakaret suçu işlemediğim hâlde, Gülhan Avşar Demirkanlı, Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan, Mustafa Şükrü Demirkanlı, her fırsat bulduklarında, ikide bir benim hakkımda savcılıklara koşarak, hakaret suçundan benim hakkımda suç duyurusunda bulundukları için, ben de bu durum karşısında sürmekte olan "KAMU DAVASI"nı başlattım...


- Ben, dört yüz yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirleten Shakespeare ve onun yerli işbirlikçilerini eleştirdim. Kendisine ait hiçbir sanat yapıtı bulunmayan, kendisinden önceki sanat yapıtlarını (ç)alarak, hukuk diliyle belirtmek gerekirse intihal ederek, tiyatro sanatına doğru olanın değil yalan olanın, gerçek olanın değil sahte olanın, (daha fazla kalıcı etki eden durum) güzel olanın değil çirkin olanın geçmesine neden olan Shakespeare'in sanat hırsızlığını iyice anlamak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca Eylül / 2007'de yayınlanan Lev Tolstoy'un "Sanat Nedir?" kitabındaki son yetmiş beş sayfa ("Shakespeare ve Dram Sanat Üzerine") çok dikkatle okunmalıdır. Sayın Yargıç, zaman yetersizliği ve başka nedenlerle bu yapıtı okuyamazsa bu kitapla birlikte dilekçede dile getirdiğim diğer belge, bilgi, bulgu, delil ve kanıtların yetkin (mevzuat elverirse yabancı ülkelerden) bilirkişi tarafından ele alınması gerekir...


5 - Belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, mevzuat elverirse, Şubat 1991 tarihinden başlayarak, tiyatro sanatını şimşek hızıyla dezestetize eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni usûle aykırı bir biçimde desteklemiş olan bütün Kültür Bakanları, bütün Devlet Tiyatroları Genel Müdürleri, bütün İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ile bütün Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ve diğer resmî sanat kurumlarının yöneticileri hakkında mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunup, her biri için ayrı ayrı "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olacağım.


***


A - DAA Sayın Reyhan Kayışlı, ceza ve hukuk işleriyle karnını doyuran biri olduğu için, benim, onun müvekkillerini, edebî ve estetik açıdan çok güçlü bir biçem ve biçim bağlamında eleştiriyor olmamdan son derecede rahatsızlık duyduğu için, benim sürekli olarak ceza ve hukuk davalarıyla boğulmama kendince katkı sunmak için, hiçbir gereklilik bulunmamakla birlikte, bana karşı bir hukuk (manevi tazminat) davası açmasını anlamak hayli zor. Çünkü, madem ki, kendisine karşı bir suç işledim, o hâlde, neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, benim hakkımda bir "KAMU DAVASI" açtırma yoluna yönelmiyor? Bunun bir tek yanıtı var: ÇÜNKÜ, BEN, SAYIN REYHAN KAYIŞLI'YA KARŞI HİÇBİR SUÇ İŞLEMEDİM. Bunu kendisi de çok iyi bildiği için, kendine güvenip, hakkımda suç duyurusunda bulunabilme cesareti gösteremiyor. Gösteremez de...


Benim aleyhime olarak, DAA Sayın Reyhan Kayışlı müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın şikayetçi olduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın 2013/4849 Hazırlık Sayılı Soruşturması benim için de merak konusu. "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" lideri Sayın Mustafa Şükre Demirkanlı, hiçbir hukuksal, yasal temeli bulunmamasına karşın, benim hakkımda İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/650 E sy tazminat davası dosyasında da davacı olmuştur. Bende alacağı paraların düşünü gören Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın avukat olarak tututuğu Sayın Reyhan Kayışlı, benim açmış olduğum ve tamamıyla nesnel hukuk ölçütlerine uyumlu İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/418 Esas Sayılı Dosyası içeriğindeki hukuksal savunmaları görünce, öyle sanıyorum ki, gözleri kamaştığı için olsa gerek, hukuksal gerçekleri görmek yerine, gerçeğin yakınından bile geçmeyen hukuk dışın söylemlerle iştigâl ediyor. Davalı vekili olarak duruşmalara giren Sayın Reyhan Kayışlı, duruşma süreçlerinde o kadar silik bir savunma yapıyor ki, ben, hukuksal bilgimin tamamını orada, o ânda kullanmaya çekiniyorum. Sayın Reyhan Kayışlı, sadece para kazanmak için, haksız davalarda hukuku alet edeceğine, haklı davalarda hukuksal birikimini müvekkilleri adına kullanmaya çalışsa, hem hukuk, hem ülke ve en önemlisi hem de kendisi büyük kazanımlar içerisine girer. Tabiî ki bu arada, Sayın Reyhan Kayışlı'nın bir başka haksız müvekkili Gülhan Demirkanlı'nın benim aleyhine yaptığı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın 2012/170903 Hazırlık Sayılı Dosya sürecini de merak ediyorum.


***B - Ben, sadece DAA Sayın Reyhan Kayışlı ile ilgili olarak değil, benim karşımda, haksız ve hukuksuz biçimde yasaları çarpıtarak, sözüm ona savunman olarak görev yaptığını iddia eden hukuksuz avukatlara karşı, tabiî ki, Anayasa'dan ve yasalardan aldığım güçle, evrensel düzey ve düzlemde hukuksal eleştirilerde bulunuyorum. Türk Ceza Yasası'ndan, Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndan aldığım esinle, sadece bana karşı çıkan avukatlara değil, hakka ve hukuka saygı duymayan bütün avukatlara karşı son derecede haklı eleştiriler getiriyorum. Bunun yanı sıra, İstanbul Barosu'nun hakka ve hukuka aykırı durumlarını, duruşlarını da eleştiriyorum. Ben, bir sanatçı, bir şair, bir tiyatrocu ve bir yazarım. Benim asal işim, gerçek işlevim toplumsal yaralara parmak basıp, haktan ve hukuktan yana toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. "1100 KİŞİLİK ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" karşısında ne yapmalıydım? "Susma hakkı" simidine sarılıp, kendimi suçlu mi ilân etmeliydim? DAA Sayın Reyhan Kayışlı hakkındaki bilgileri, kamuoyuna açık bulunan paylaşım sitelerinde alarak kullandım. Kullandığım belge ve bilgilerin hiçbirisi kişisel değil, toplumsaldır. Kamuoyuna yansımış, kamuoyuyla paylaşılmış, hattâ avukatların reklâm yapması yasak olmasına, bunun Türkiye Barolar Birliği tarafından yasaklanmasına karşın, Sayın Reyhan Kayışlı, kişisel belge ve bilgilerini kamuoyunun önüne sererek, dolaylı ve/ya dolaysız bir biçimde reklâm yaparak, müvekkil sayısını artırma esnaflığı içerisine girmiştir. Ben, Sayın Reyhan Kayışlı hakkındaki belge ve bilgileri Google arama motorlarından edindim. Sayın Reyhan Kayışlı'ın evine yada bürosuna girerek, kendisine ait belge ve bilgileri çalmadım. Sayın Reyhan Kayışlı, doğruyu gizleyerek, âdeta YALAN söylüyor. Nasıl ki, "cezaya ceza", "hukuka hukuk" deniliyorsa, ben de, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyenlere "LİNÇÇİ" diyorum ve İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 2010/337 Esas Sayılı Dosya içeriğine bakıldığında, "LİNÇÇİ" demenin bir "HAKARET" değil, bir "HAK" oluduğu, hem de "BİLİRKİŞİ RAPORU" destekli olarak görebilirsiniz. Ayrıca, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki "BERAAT" dosyam olan 2010/8'e baktığınızda da, eleştirilerimin ne kadar doğal olduğunu, hem de "BİLİRKİŞİ RAPORU" destekli bir hâlde görebilirsiniz. Sayın Reyhan Kayışlı, adaleti, hakkı, hukuku, kanunu, mevzuatı, tüzeyi, yasayı gizleyerek, benim yargılanıp, kendisine avuç dolusu para ödememi istiyor. Ancak ben, "ADALETE VE HUKUKA" güveniyorum.


C - Ben, tiyatro sanatına bulaşmış, bu sanata ilişmiş herkesin sadece twitter hesabını değil, bütün İnternet hesaplarını yakından, çok yakından, pek yakından izliyorum. Zâten, herhangi bir kişi, izlensin diye twitter hesabı açtırır. Sayın Reyhan Kayışlı, benim gibi sadece ve yalnızca bir okuryazar olan kişinin karşısında hukuksal olarak ter dökmeye başlayınca ne yapacağını şaşırmış ve "ADLİYEYİ YANILTMAYA ÇABA HARCAMAK" niyetiyle dilekçe yazmaktadır. Sayın Reyhan Kayışlı, aldığı hukuk eğitimini toplumsal yararlılık için değil, küçük çıkar hesaplarıyla kullanarak, hukuka aykırı davranmaktan haz duymaktadır. Ben, yazdığım her yazının, söylediğim her sözün sonuna kadar arkasındayım. Çünkü ben, "ADALETE VE HUKUKA" güvenen ve bütün eylemlerini "ADALET VE HUKUK" temelinde sürdüren entelektüel bir sanatçıyım. Benim, "ADALET VE HUKUK" kavramlarından başka sığınabileceğim başka bir toplumsal liman yok ve olamaz da...


D - Sayın Reyhan Kayışlı, link vermeden şikâyetlerini belirttiği yerlerde, doğrunun söylenmediği izlenimi oluşturmaktadır. Sayın Reyhan Kayışlı, bir "İMZA KAMPANYASI" düzenlediyse ve/ya bir "İMZA KAMPANYASI" için imza verdiyse, bundan niye utanmaktadır? Bunu anlayabilmiş değilim... Benim hakkımda düzenlenmiş bulunan "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" bütün hızıyla hakka ve hukuka aykırı bir biçimde işlerken ve benim sanatsal ifade olanaklarım ilelebet ilga ve imhâ edilmek istenirken, sadece ve yalnızca müvekkilinden PARA aldığı için, gerçek olmayanları gerçekmiş gibi savunan Sayın Reyhan Kayışlı'yı eleştirmek, onun yaptığı toplumsal yanlışları, belge ve bilgiye dayanarak eleştirmek, benim en doğal, Anayasal ve yasal hakkımdır. Bu hakkımın cezalandırılma olasılığı söz konusu olabilse, zâten Sayın Reyhan Kayışlı, beni derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "DAVA VE ŞİKÂYET" ederdi. Çok acemi bir avukat olmasına karşın, benim "SUÇSUZ" olduğumu anlayabilecek kadar da olsa, hukuktan anlıyor kanısındayım. Bu dava, herhangi bir ceza davasına yaslanmadığı, herhangi bir gerçeklik içermediği için derhal REDDEDİLMELİDİR.


Sayın Reyhan Kayışlı, belgeye, bilgiye, bulguya, delile, kanıta, tanığa, somut nesnel gerçeklere yaslanmak yerine, niyet okuma seansı düzenleyip, aynen şöyle sözler edebilme özgürlüğünü kullanabilmektedir:


"Söz konusu haber 2010 yılına ait, Adana Kadın Platformu'nun kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yaptığı bir basın açıklaması ve imza kampanyası haberidir. Her ne kadar söz konusu yayın bir haber sitesinden alınmış olsa da, davalının AMACI güncel bir haberi duyurmak değildir."


Yukarıdaki ifadede de çok net bir biçimde görülebileceği gibi, Sayın Reyhan Kayışlı, somut hukuk terimlerini kullanacağına, âdeta kahve falı bakar gibi, "NİYET OKUMA" yada "AMAÇ SAPTAMA" tahminlerinde bulunmaktadır.


Benim, Sayın Reyhan Kayışlı'nın müvekkilli ile herhangi bir  kişisel husumetim olmamasına karşın, Reyhan Kayışlı adlı şahıs, "NİYAT OKUMA" yada "AMAÇ SAPTAMA" tahminleriyle doğruyu gizleyerek, YALAN söylemektedir. Benim, kendisine karşı hiçbir hakaret ve itibarsızlaştırmaya yönelik kastım ve tacizkâr tutumum söz konusu olmamasına karşın, Sayın Reyhan Kayışlı, müvekkili Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun eşi müvekkil Gülhan Avşar Demirkanlı'dan alacağı müvekkillik parasının yanı sıra (belki) benden alacakları haksız parayı bölüşme düşüncesiyle gerçekleri saptırarak, haktan ve hukuktan sapmaktadır. Ben, hiçbir avukata güvenmemekle birlikte, Sayın Reyhan Kayışlı Hanımefendi'ye zerre kadar olsun asla ve kesinlikle hiç güvenmiyorum. Ben, sadece ve yalnızca "ADALETE VE HUKUKA" güveniyor, şu ânda yargılanmakta bulunduğum mahkemenin Sayın Yargıç'ına güveniyorum. Gerisi lâf-ı güzâf...


E - Ben, sadece ve yalnızca Sayın Reyhan Kayışlı'ya değil, bütün avukatlara ders verebilecek ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi donanımına sahibim. Benim hukuksal donanımım hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, İnternet ortamındaki hukuksal metinlerimi okuyabilecekleri gibi, aynı zamanda, her cumartesi günü 17.00-20.00 saatleri arasında, kendime ait bulunan Bulunmaz Kültür Merkezi'ndeki ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi ve sanatsal hukuk derslerime ücretsiz olarak katılabilirler. Sayın Reyhan Kayışlı, benim kültür merkezimde yürüttüğüm "HUKUK DERSLERİ" sürecine katılmayı kendi kibrine yediremediği için, ona da, hem duruşmalarda ve hem de mahkeme metinleri içeriğinde ders vermeyi hukuksal bir zorunluluk olarak görüyorum. Kendisi, bu hukuk derslerinden yararlanmama hakkına sahiptir. Ancak ben, ülkemizdeki avukatların yetersizliğini saptadığım için "HUKUK DERSLERİ" çalışmalarını gayet ciddi bir biçimde sürdürüyorum.


Sayın Reyhan Kayışlı, "HUKUK DERSLERİ" yanı sıra, yazınsal dersler de almalıdır. Çünkü, kendisi, betimleme, eğretileme, imge ve tersinleme kavramlarından uzak olduğu için, somut olanı soyut ve soyut olana somut biçimde ifade ederek, hukuksal süreci de tıkama başarısızlığı göstermektedir. Sayın Yargıç'a sunduğu ve hiçbir somut hukuksal haklılığı bulunmayan "dilekçe metni" içeriği, bunun çok net bir kanıtıdır.


Sadece ve yalnızca müvekkilinden alacağı vekillik ücretinin dışında, herhangi bir hukuksal temelli söylemde bulunabilme becerisi gösteremediği için, ikide bir, benim yasal ifadelerimi gündeme getirerek, sanki bu ifadeler yasa dışıymış gibi kurgulamaya çabalayan Sayın Reyhan Kayışlı, zorlama olarak başlattığı bu davayla, nasıl olsa hukuksal bir hezimete uğrayacak ve böylelikle de, müvekkil pazarının daralma bunalımını yaşayacaktır. İşte, tam da bu nedenle, iyice hukuksal omurga sorunu yaşayan Sayın Reyhan Kayışlı, benim gibi "sıradan bir kişi" karşısında hukuksal olarak tarihsel bir hezimet yaşamamak adına, son derecede anlamsız ifadelerle, bulanık bir hukuksal metin hazırlamıştır. Sayın Yargıç, bu durumu tabiî ki, benden daha net görebilmiştir.

Sayın Reyhan Kayışlı'nın kendi söyleyeceği herhangi bir özgün söz bulunmadığı için, benim yirmi dört ayar altın değerindeki sözlerimi alıntı yöntemiyle Sayın Yargıç'a sunarak, kafa karışıklığı inşa etmek istemektedir. Benim son derecede değerli sözlerimin kuyruğu biçiminde sunduğu derkenar görünümlü, kenar süsü şirinliği içindeki basit sözleriyle, deyim yerindeyse, temel ve tümel bir bağlam oluşturmak yerine, benim sözlerimi boyamak, benim sözlerimi parlatmaktan bir milim olsun ileriye gidememektedir.

Hemen hemen bütün avukatlar gibi, Sayın Reyhan Kayışlı da, Sayın Yargıç'ın çok derinden duyumsayabileceği bir kurnazlık içerisine girerek, hiçbir kimseyi inandırma olasılığı bulunmasa da, para alıp vekillik yaptığı müvekkiline şirin görünmek için, dilekçe metnini yapay biçimde şişirmektedir. 

Adalete, hakkı, hukuku, kanunu, mevzuatı, tüzeyi, yasayı, bir karın doyurma aracı olarak gören Sayın Reyhan Kayışlı, yargıçların nesnel davranış geliştirebilecek kadar hukuksal varsıllık sahibi olduğunu algılamayarak, benim savunma hakkımı kısıtlamaya yeltenmektedir. Oysa, savunma hakkı evrensel ve kutsal bir haktır. Asla ve kesinlikle kısıtlanamaz. Ben, Sayın Reyhan Kayışlı'nın doğru söylemediğini saptadığım zaman, sözü dere tepe dolandırmadan, direkt olarak "YALAN SÖYLÜYOR" diyebilme hakkına sahibim. Benim bu savunma özgürlüğüm asla kısıtlanamaz. Türkiye Cumhuriyet mevzuatı içerisinde ifade özgürlüğüm kısıtlansa bile, T.C.'nin uymakla yükümlü olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde savunma hakkımı özgür bir biçimde kullanmayı hak ederim. Sayın Reyhan Kayışlı, müvekkilinin "SABIKALI" olmasını "es" geçme hakkına sahip olsa da, benim savunma hakkımı kısıtlamaya yeltenemez. Buna izin vermem. Kendisi bir avukat olmasına karşın, o da, tıpkı benim gibi bir insandır. Onun, benim üstümde herhangi bir üstülük hakkı yoktur. Buna izin vermem.


Sayın Reyhan Kayışlı, mahkemelere verdiği metinlerle, basit yaralama, uyuşturucu bulundurma, karşılıksız çek kesme suçları işleyen insanlar karşısında avukatlık mesleğini dilediği gibi kullanabilir, ama benim gibi bir "HUKUK DERSLERİ" veren "ENTELEKTÜEL SANATÇI" kişi karşısında cübbesinin gücünü sınırsızca kullanamaz. Buna izin vermem. Nasıl ki, cübbeli avukatlar varsa, cübbesiz avukatlar da vardır ve ben, cübbesiz avukatlardan biriyim.


Sayın Reyhan Kayışlı, bir hukuk metni yazmaktan öte, bir yineleme, bir tekrarlama, bir termin, bir pratik metin hazırlayarak, telkinde bulunmaktadır. Oysa, kendisinin gördüğü derslerin aynısını, belki de çok daha fazlasını gören Sayın Yargıç'ın telkinlerle devinip, bu telkinler sonucu yönlendirileceğini sanarak yanılıyor.


Benim söylediğim ve hiçbir zaman için asla ve kesinlikle inkâr etmeyeceğim sözleri, alt alta sıralayarak, hukuk metni enflasyonu oluşturan Sayın Reyhan Kayışlı, müvekkilleri Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı ile Sayın Mustafa Şükür Demirkanlı'ya şirin görünmenin ötesine geçemeyecektir. Buna izin vermem.

F - Yinelemek zorundayım: Benim hakkımda düzenlenen birçok "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" söz konusudur. Benim hakkımda düzenlenen bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" süreçlerin gündeme alınmadan yapılacak bir yargılama, başta hukuku yaralar. Bir hukukçu olan Sayın Yargıç'ın buna olanak tanımayacağına olan inancım tamdır. Ben, "ADALETE VE HUKUKA" güveniyorum.


G - Yineliyorum: Ben, Sayın Reyhan Kayışlı'nın kişisel veri ve fotoğraflar diye gerçeği gizlediği durumun farkına varılmasından yanayım. Kendisinin bu verileri, uzun yıllardır Google'da, İnternet ortamında zâten bulunmaktadır. Kendi kafasında bir düşsel evren kuran Sayın Reyhan Kayışlı, benim hakkımda âdeta yargısız infaz oluşturur gibi, "bu yanlıştır, o tartışılmazdır, şu şöyledir" diye genelleme hastalığına tutulmuştur. Oysa, her eylem, bir ceza ve/ya hukuk kurallarına dayanması gerekir. Bunun için de, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve/ya Hukuk Muhakemeleri Kanunu ölçüt olmalıdır. Hamasetle belki siyaset yapılabilir, ama hamasetle hukuk işleri asla ve kesinlikle yürütülemez.


Benim hakkımda düzenlenen "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" süreçleri nedeniyle neler çektiğimi algılamanız için, beni yargılatan kişilerin dava dosyalarını incelemeniz gerekir. UYAP'ta yapılacak küçük bir araştırma, benim uzun yıllardır nasıl bir "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" bukağısıyla düşünsel olarak iğdiş edilmeye başlanılmak istendiğim size de hukuksal bir tat verecektir. Bunun için, başta İstanbul Sulh ve Hukuk Mahkemeleri olmak üzere, İzmir, Trabzon, Manisa mahkemelerindeki hukuk dışı yargılanmam size ışık tutabilecektir. Bu bağlamda, Sayın Reyhan Kayışlı da, bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine dolaylı katkıda bulunarak, hakka ve hukuka engel olmaktadır.


Sayın Reyhan Kayışlı, her şeyden önce şu sözünün içeriğindeki kişileri "TANIK" sıfatıyla Sayın Yargıç'a sunmak zorundadır:


"Öyle ki davalının aleyhimize yaptığı bu yayınlardan haberdar olmamız dahi, BİRKAÇ AYRI MÜVEKKİLin bizi arayarak bilgilendirmesi ile olmuştur."


Bence, aslında hiçbir zaman için böyle bir durum oluşmamıştır. Bence, Sayın Reyhan Kayışlı "YALAN" söylemektedir. Aksini ispat etmek için, "BİRKAÇ AYRI MÜVEKKİLİ" mahkemeye getirip, "TANIK" olarak dinletmek zorundadır. Bence, Sayın Reyhan Kayışlı, sadece ve yalnızca 15.000,00 TL'lik bir hukuk (manevi tazminat) davası açmak yerine, eli değmişken, 150.000,00 TL'lik bir hukuk (manevi tazminat) davası açmalıdır. Nasıl olsa ben, "elmas kalemler taciri"yim.


Şu "HUKUKİ NEDENLER" ile davaya karşı çıkıyorum: TMK, HMK vs... ilgili yasa ve mevzuat...


Sayın Reyhan Kayışlı, şu "KANITLAR"ı alt alta sıralayarak, kafa karışıklığı oluşturmaktadır:


http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/02/linc-kampanyasi-ana-sponsorlarindan 25.html
http://tiyatroyunblogspot.com/2013/01/hilmi-bulunmaz-reyhan-kayslnn-da.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/02/t 24.html linkindeki ve ekte sunduğumuz yayınları,
İstanbul C. Savcılığı'nın 2013/4849 Hz sy soruşturması,
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/650 E sy tazminat davası dosyası,
İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/418 E sy dosyası,
İstanbul C. Savcılığı'nın 2012/170903 Hz sy dosyası,
Mustafa Demirkanlı'nın tarafıma verdiği vekaletname örneği,
mahkemece gerek görülmesi halinde bilirkişi incelemesi,
her türlü yasal kanıt...


Bu "KANITLAR" incelenip okunduğunda bile, benim ne kadar haklı, Sayın Reyhan Kayışlı'nın ne kadar haksız olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır.


***


6 - Benim aklım, benim beynim, benim cesaretim, benim çözümüm, benim direncim, benim estetiğim, benim fikriyatım, benim girişimim, benim hayalim, benim ısrarım, benim inadım, benim jargonum, benim kültürüm, benim liyâkatım, benim melekem, benim niteliğim, benim olurum, benim özelliğim, benim planım, benim rızam, benim statüm, benim şansım, benim tavrım, benim uygulamam, benim üstünlüğüm, benim varlığım, benim yeteneğim, benim zekâm doğrultusunda öznel bir karar verilebilse, ben, bana noter onaylı ihtarname gönderen, beni savcılığa dava ve şikâyet eden, benim hakkımda dava açan, benim suçlu yada suçsuz olduğuma karar veren kişilerin, sadece günlük hayattan, yalnızca ceza, hukuk, ceza hukukundan değil ve aynı zamanda hem hukuk felsefesinden ve hem de şiirden (poetikadan) anlayan insanlar olmasını seçerim. Bu maddeyi (madde 6) yazmamın nedeni, yargıçta bir kanaat oluşturma kaygısı değil, çok yakında yayınlamayı planladığım

"TİYATRO TİYATRO'ya karşı" kitabına bir dayanak ve kaynaklık oluşturması kaygısıdır. Bu maddeyi kayda geçirmemdeki ikincil etmen ise, gelecek bir zamanda, tiyatro âşkıyla tutuşan insanların yapacakları "resmî araştırma" için, onlara "resmî bir belge" bırakabilme arzusudur.

TANIKLAR:


Arman Şahin

Darüşafaka Sitesi No: 77 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 79 77

Mehmet Cemalettin Bulunmaz

Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Turgay Demirkaya

Çankaya Mah. 928. Sokak Tezcan İş Hanı 55 / 103 İzmir
Tel: 0232 489 24 43

DELİLLER:

http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true
2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=HUKUKSAL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI&max-results=20&by-date=true
http://hilmibulunmaz.blogspot.com/2013/04/t.html
- http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/asagdaki-yaz-taslaktr.html
8 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_5658.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_7177.html
10 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/09/hilmi-bulunmazn-yarn-yargca-verecegi.html
11 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_4640.html
12 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t_13.html
13 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_1251.html
14 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t.html

Sunmuş olduğum tiyatro sanatı gerçekliğinin, "TİYATRO HUKUKU TARİHİ" kavramı ve kurumuyla birlikte tarihe geçmesine yapacağınız katkının önemini çok iyi bildiğim için, bu ceza davasının etik, sanatsal, tarihsel ve toplumsal önemi göz önünde bulundurulduğu ân, yukarıda verdiğim tanıkların yanı sıra Coşkun Büktel'in, Feridun Çetinkaya'nın, Rahmi Dilligil'in, Melih Anık'ın "TANIK" olarak dinlenilmesi gerekir... Tarih ve topluma ciddi bir belge bırakılacaktır. Gereğinin yapılması için nesnel karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 23/05/2013


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ