23 Mayıs 2013 Perşembe

Müşteki Bulunmaz, şüpheli Demirkanlı için yarın savcıya ifade verecek!

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/56829

KONU: "1100 KİŞİLİK ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 

düzenleyenlerden olan Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında Cumhuriyet Savcısı Sayın YAŞAR ŞEN'e bilgi verme isteği...

AÇIKLAMALAR:

Öncelikle şunu belirtmeliyim; yüzeysel bakıldığında, davamızla ilintisi dolaylı gibi görünmekle birlikte, bu davanın tam yüreğinde bulunması gereken şu konuları dikkatinize sunup üzerinde teker teker duracağım;

- "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zararın

- "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

- "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının

- "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" zararının anlatılması, anlaşılması, belirtilmesi, incelenmesi, tartışılması gerekir...

Daha önce benimle ilgili olarak vukû bulmuş yargılanmalar sırasındaki bâzı belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt, tanık durumlarını gündeme getirip, gerekçelerimi anlatacağım. Bu davanın ardılı olduğu gibi, öncülü de var.

- "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYALARI" sürecindeki ciddi aktör Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Türkiye tiyatrosuna verdiği zarar

Şubat 1991 tarihinden bu yana bütün Türkiye tiyatrosunu hızla, hem de şimşek hızıyla kirleten, tiyatro sanatının dezestetize edilmesine neden olan bir yayın organı var: Tiyatro... Tiyatro... Dergisi. Dergi, zamanında, resmî tiyatro kurumlarından aldığı reklâm (PARA) karşılığında, resmî tiyatro kurumlarının oyun programlarını işlevsel olarak, her ayın tam birinde yayınlaması gerekirken, hiçbir zaman gününde yayınlanmadığı, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra yayınlandığından (derginin çok geç yayınlandığını saptamak için İstanbul'un en büyük caddesindeki en büyük kitapçı "MEPHISTO KİTABEVİ" şirketindeki bilgisayar girdi belgelerinin tümü izlenmesi gerekir), benim, halkımın, tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle maaş alan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan haksız ve usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alıyor. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin geç yayınlanmasını saptayabilmek için, bu derginin basıldığı matbaa tarihlerini, dergiyi dağıtan şirkete ulaşma tarihlerini, bu dergiyi satan kitapçıların bilgisayarlarına giriş tarihlerini, bu derginin Lemi Bilgin yönetimindeki Devlet Tiyatroları, Hilmi Zafer Şahin ile Veysel Sami Berikan yönetimindeki Şehir Tiyatroları ve diğer resmî tiyatro kurumlarına ulaşma tarihlerini öğrenebilmek yeterlidir...

Benim asal olarak en ciddi eleştirim, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin tam zamanında yayınlanmaması yönündedir. Derginin yöneticileri Gülhan Avşar Demirkanlı, Mustafa Şükrü Demirkanlı ile birlikte Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'ın imza ve yazılarıyla destekledikleri "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin iyice irdelenmesi gereken önemli bir süreç olduğunu tüm davalarımın içinde savundum. Gerek duyulursa, duruşmaların dava dosyalarını da hemen sunabilirim.

SÜRMEKTE OLAN DAVALARIMIN DURUŞMA GÜNLERİ:

10 Haziran 2013 saat 10.36           İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi
13 Haziran 2013 saat 11.15            İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi
18 Haziran 2013 saat 14.10           İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi

02 Temmuz 2013 saat 11.30         İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
04 Temmuz 2013 saat 09.35        K arşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
09 Temmuz 2013 saat 14.00        İst. Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi

05 Eylül 2013 saat 10.10                İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi

02 Ekim 2013 saat 10.00               İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi
23 Ekim 2013 saat 10.10                İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi

19 Kasım 2013 saat 10.35              İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi

- BURAK CANEY adı uygun bulunan ilginç bir İnternet canavarına, sanal âlem teröristine yaslanarak "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlatıldı. İşbu kampanya, Nihat Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nin "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı yada arkadaşlarınca başlatılmıştır.

"BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" NEDİR VE NE İŞE YARAMAK İÇİN, HANGİ AMAÇLA DÜZENLENDİ?...

Coşkun Büktel'in "Theope" oyununa "iftira" atabilen Özdemir Nutku'yu eleştirdiğimiz için, bize karşı başlatılmış bu ilginç "kampanya", Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga, imhâ etmek için örgütlenen bir "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" idi. Yaklaşık olarak beş yıl önce ve Özdemir Nutku'nun attığı iftiranın CD 
ile saptanmasının ardılı olarak gündeme gelen bu "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" içinde, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan gibi şerikler ortaya çıkmamış olsa bile, "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin ardılı "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinde bu kişiler de ciddi aktif rol aldılar. Bana karşı başlatılan bu ilginç "LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin özü, resmî kurumlardan haksızca, usûlsüzce olarak alınan reklâm (PARA) konusunda benim gösterdiğim çok ciddi estetik duyarlılıktır... Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın olağanüstü ciddi desteğiyle düzenlenen bu kampanya, mahlas adlı Burak Caney'in bir eylemi gibi görünse de, kanım odur ki, bu kampanyada, Oyun Atölyesi'nin desteklediği Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük çabası vardı. Bu nedenle Burak Caney'in ortaya çıkarılarak IP'si saptanması gerekir. Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan "LİNÇ KAMPANYASI" sürecini bilmelerine karşın, kendileri bu kampanyaya imza vermemiş olsalar da, farkında oldukları bu duruma neden olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne edilgen biçimde, dolaylı destek sunabilmişlerdir. Bu nedenle "LİNÇ KAMPANYASI" sürecine ve zamanında çıkmadığı için, almış olduğu reklâm (PARA) da haksız ve usûlsüz olan dergiye, çok dolaylı da olsa yardımcı olmak, hukuksal olmasa bile, toplumsal olarak bence suçtur...

c - "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" tanımıyla kavramsallaştırdığım bu süreç, bizim verdiğimiz entelektüel mücadele sonucu "OLUMSUZ" bitince, Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan'la birlikte hareket eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanal Burak Caney'in örgütlediği "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 
sürecinin neredeyse tıpa tıp benzeri biçimindeki yeni bir kampanya düzenlemek için kendi açık adlarını ve dergilerinin açık adını ortaya koyarak, yine bize (COŞKUN BÜKTEL ile HİLMİ BULUNMAZ) karşı, "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" başlattılar. Tam tamına 1100 KİŞİLİK İMZA toplayan Oyun Atölyesi ile Ömer Faruk Kurhan'ın desteklediği dergi, Türkiye tiyatrosundaki toplumsal yerimizi imhâ edebilmek için bir kavga sürecine girerek, bizi de, kavga sürecine dahil ettiler. Bizim verdiğimiz "ENTELEKTÜEL" mücadele ile birlikte yaptığımız eleştiriler sonucunda, onlar yeniden "yenildiler"...

d - Oyun Atölyesi ve Ömer Faruk Kurhan ile Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileri, süreci tırmandırıp, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" adıyla tanıladığım bir eylemlilik sürecine daha girdiler. Başta Gülhan Avşar Demirkanlı ile Mustafa Şükrü Demirkanlı olmak üzere, onlarca kişi ve kuruluş sürekli bir biçimde bana "NOTER ONAYLI İHTARNAME" göndererek beni savcılıklara "DAVA VE ŞİKÂYET" edip, hakkımda "HUKUK DAVALARI" başlattılar... Bir merkezden emir almış gibi davranarak, hepsi birden aynı ânda davalar başlatan kişilerin ve kuruluşların tutumu karşısında, ben, yineliyorum, 
"HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" tanılamasını uygun buldum...

***

Yukarıdaki tanılar, tanılamalar, tanımlamalar... genel ve nesnel somut saptamalar... Şimdi gelelim çok daha özel ve öznel somut saptamalara:

1 - Ben, sadece ve yalnızca bir sanatçı olmakla yetinmeyip, buna paralel olarak, aynı zamanda uluslararası işler yapan biri olduğum için, benden haksız bir biçimde para kazanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, bana peş peşe manevi tazminat davası açmaya başladılar. İşbu kişi ve kuruluşlar, benim, hiçbir zaman için avukat tutmayan, avukatlara asla ve kesinlikle hiç güvenmeyen biri olduğumu bildikleri için, benim, ceza, hukuk, ceza hukuku, hukuk felsefesi konularında eksik biri olduğumu varsayarak, benden sürekli bir biçimde tazminat (PARA) talep etmeye başladılar... Yıllar önce benden 25.000,00 TL isteyen "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" elebaşılarından Ömer Faruk Kurhan, bana karşı başlattığı, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi "DOSYA NO: 2010/8"de sürdürülen "KAMU DAVASI" sonrası "BERAAT" etmiş olduğum için, 25.000,00 TL tazminatı alamamış olduğundan üzülüyor olsa gerek. Ömer Faruk Kurhan'ın ardından Mustafa Şükrü Demirkanlı da
25.000,00 TL'lik tazminat davası açtı. Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın tuttuğu avukat Reyhan Kayışlı 15.000,00 TL'lik bir tazminat davası açtı. Seval Deniz Karahaliloğu adlı tanınmamış çok acemi bir yazar bile
10.000,00 TL'lik tazminat davası açtı... Bunların tümü, asla derin bir üzüntü içerisinde bulundukları için değil, benim ciddi bir şirket sahibi olmamdan kaynaklanan nedenlerle, benden "para sızdırmak" istiyorlar.

2 - Hiçbir zaman için tam zamanında, her ayın tam olarak birinde asla ve kesinlikle yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, günlerce, hattâ bâzen haftalarca sonra zor yayınlanabilmesine karşın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'den, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'den ve de Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Veysel Sami Berikan'dan, muadillerinden usûlsüz bir biçimde reklâm (PARA) alabilmeye devam edebilmektedir. Ben, böyle bir reklâm (PARA) alabilme "başarı"sının hangi koşulda, nasıl elde edildiğini merak edip, araştırarak, bu durumu tüm tiyatro kamuoyuna duyurdukça, hakkımdaki "LİNÇ" çeşitlemeleri şimşek hızıyla artıyor...

- Ben, ne Ömer Faruk Kurhan, ne Oyun Atölyesi şirketi, ne Oyun Atölyesi şirketinin desteklediği Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin patronu Gülhan Avşar Demirkanlı, ne de derginin yöneticisi Mustafa Şükrü Demirkanlı ile husumet içindeyim. Ben, ne Ömer Faruk Kurhan'a, ne Oyun Atölyesi şirketine, ne de diğerlerine karşı, asla ve kesinlikle hiç hakaret suçu işlemediğim hâlde, Gülhan Avşar Demirkanlı, Oyun Atölyesi, Ömer Faruk Kurhan, Mustafa Şükrü Demirkanlı, her fırsat bulduklarında, ikide bir benim hakkımda savcılıklara koşarak, hakaret suçundan benim hakkımda suç duyurusunda bulundukları için, ben de bu durum karşısında sürmekte olan "KAMU DAVASI"nı başlattım...

- Ben, dört yüz yıldır dünya tiyatro sahnelerini kirleten Shakespeare ve onun yerli işbirlikçilerini eleştirdim. Kendisine ait hiçbir sanat yapıtı bulunmayan, kendisinden önceki sanat yapıtlarını (ç)alarak, hukuk diliyle belirtmek gerekirse intihal ederek, tiyatro sanatına doğru olanın değil yalan olanın, gerçek olanın değil sahte olanın, (daha fazla kalıcı etki eden durum) güzel olanın değil çirkin olanın geçmesine neden olan Shakespeare'in sanat hırsızlığını iyice anlamak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nca Eylül / 2007'de yayınlanan Lev Tolstoy'un "Sanat Nedir?" kitabındaki son yetmiş beş sayfa ("Shakespeare ve Dram Sanat Üzerine") çok dikkatle okunmalıdır. Sayın Yargıç, zaman yetersizliği ve başka nedenlerle bu yapıtı okuyamazsa bu kitapla birlikte dilekçede dile getirdiğim diğer belge, bilgi, bulgu, delil ve kanıtların yetkin (mevzuat elverirse yabancı ülkelerden) bilirkişi tarafından ele alınması gerekir...

5 - Belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, mevzuat elverirse, Şubat 1991 tarihinden başlayarak, tiyatro sanatını şimşek hızıyla dezestetize eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni usûle aykırı bir biçimde desteklemiş olan bütün Kültür Bakanları, bütün Devlet Tiyatroları Genel Müdürleri, bütün İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ile bütün Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenleri ve diğer resmî sanat kurumlarının yöneticileri hakkında mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunup, her biri için ayrı ayrı "DAVACI VE ŞİKÂYETÇİ" olacağım.

***

Yukarıdaki genel özet, aslında çok daha ciddi, çok daha dikkat çekici ve yüzlerce, hattâ binlerce sayfadan oluşan bir kapsamda. Tiyatro ve oyun yazarı Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga için düzenlenen "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" süreçleri ceza açısından, hukuk açısında ele alınıp irdelendiğinde görülecektir ki, Mustafa Şükrü Demirkanlı, arkasına aldığı DT MÜDÜRÜ K. LEMİ BİLGİN DESTEKLİ TİYATRO... TİYATRO... DERGİSİ 
rüzgârı ile yüzlerce tiyatrocuyu üzerimize salmıştır... Bâzı adları sıralıyorum:


Adnan Tönel, Ahmet Ertuğrul Timur, Arif Akkaya, Atsız Karaduman, Aysel Kurhan, Ayşegül Bayduz, Ayşe Kilimci, Ayşe Lebriz Berkem, Beki Haleva, Bülent Sezgin, Cüneyt İngiz, Cüneyt Yalaz, Çiğdem Erken, Deniz Atam, Dilek Türker, Erhan Gökgücü, Erhan Tığlı, Ezgi Besen, Fırat Güllü, Genco Demirer, Genco Erkal, Gılman Kahyaoğlu Peremeci, Gökhan Akçura, Gülhan Avşar Demirkanlı, Gürol Tonbul, Hakan Gerçek, Haluk Işık, Hasan Anamur, Hasan Erkek, Hülya Nutku, Hüseyin Köroğlu, İsmail Can Törtop, Levent Çağlayan, Kaan Erkam, Kemal Kocatürk, Kerem Kurdoğlu, Kenan Işık, Mehmet Ali Kaptanlar, Mehmet Bozkır, Mehmet Ergen, Mehmet Nurkut İlhan, Mehmet Tekkanat, M. Ergün Işıldar, Metin Boran, Muhsin Kayar, Murat Atak, Murat Karasu, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Nalan Özübek, Naşit Özcan, Nihal Kaplangı, Nihal Kuyumcu, Nurhan Tekerek, Orçun Masatçı, Orhan Aydın, Orhan Kurtuldu, Osman Wöber, Özdemir Nutku, Ragıp Ertuğrul, Savaş Aykılıç, Seyhan Erözçelik, Sıla İlyasoğulları, Şebnem Köstem, Tamer Levent, Tuncay Özinel, Tuncer Cücenoğlu, Ümran İnceoğlu, Üstün Akmen, Yaşam Kaya, Yiğit Sertdemir, Yusuf Eradam, Yücel Erten, Zafer Gecegörür... İşbu nedenle, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, kendisini "DAVA VE ŞİKÂYET" ediyorum.


"ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" üyelerince sürekli olarak TCK.'nun 125. Maddesi'nden "DAVA VE ŞİKÂYET" 

edildiğim için, şunu söyleyebilirim: Ben, hiçbir zaman, hiçbir kimseye asla ve kesinlikle hakaret etme eylemi kastında bulunmamış olduğum hâlde, "LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyenler bana hakaret ediyorlar.

TANIKLAR:


Arman Şahin
Darüşafaka Sitesi No: 77 Çemberlitaş - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 79 77

Mehmet Cemalettin Bulunmaz

Alibaba Türbe Sk. Onur Han 5/8-9 Çemberlitaş Fatih / İstanbul
Tel: 0212 513 47 32-33

Turgay Demirkaya

Çankaya Mah. 928. Sokak Tezcan İş Hanı 55 / 103 İzmir
Tel: 0232 489 24 43

DELİLLER:
http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=%22ENTELEKT%C3%9CEL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYALARI%22&max-results=20&by-date=true
2 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html
4 - http://tiyatroyun.blogspot.com/search?q=HUKUKSAL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI&max-results=20&by-date=true
http://hilmibulunmaz.blogspot.com/2013/04/t.html
- http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/blog-post_3511.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/asagdaki-yaz-taslaktr.html
8 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/03/blog-post_5658.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/01/blog-post_7177.html
10 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/09/hilmi-bulunmazn-yarn-yargca-verecegi.html
11 - http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_4640.html
12 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t_13.html
13 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_1251.html
14 http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/t.html

15 - www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm

SONUÇ VE İSTEM:


Sunmuş olduğum tiyatro sanatı gerçekliğinin, "TİYATRO HUKUKU TARİHİ" kavramı ve kurumuyla birlikte tarihe geçmesine yapacağınız katkının önemini çok iyi bildiğim için, bu soruşturmanın etik, sanatsal, tarihsel ve toplumsal önemi göz önünde bulundurulduğu ân, yukarıda verdiğim tanıkların yanı sıra Coşkun Büktel'in, Feridun Çetinkaya'nın, Rahmi Dilligil'in, Melih Anık'ın "TANIK" olarak dinlenilmesi gerekir... Tarih ve topluma ciddi bir belge bırakılacaktır. Bu tarihsel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle düşünülüp gereğinin yapılmasını, soruşturmanın kovuşturmanın hemen başlatılmasını arz ve talep ederim... 24/o5/2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ