26 Mayıs 2013 Pazar

LİNÇÇİ Mustafa Şükrü Demirkanlı savcıyı bile kötü emeline alet ediyor!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKÂYET EDEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI (T.C. NO: 37210675438)

ADRES: Gülbağ Mah. Şahinler Sok. No. 42 D. 10 Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
TELEFON: 0212 216 75 20 0537 689 41 71
E-POSTA: mdemirkanli@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ (T.C. NO: 50482204038

ADRES: Alibaba Türbe Sk. No. 13 / 8-9 Çemberlitaş - Fatih / İSTANBUL

TELEFON: Telefon: 0212 513 47 32

Faks: 0212 513 47 33
E-posta: tiyatroyun@gmail.com

SUÇ: INTERNET ÜZERİNDEN ALENEN HAKARET

SUÇ TARİHİ: 24 Nisan 2012, 23 Mayıs 2012, 24 Mayıs 2012, 25 Mayıs 2012, 26 Mayıs 2012, 27 Mayıs 2012, 28 Mayıs 2012, 30 Mayıs 2012, 3 Haziran 2012 öncesi ve sonrası, halen devam etmektedir.

AÇIKLAMALAR:


1991 yılından bu yana Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın yönetmeni olarak gazetecilik yapan bir kişiyim. Tiyatro dünyasında tanınan, saygı duyulan genel basının da tiyatro konusunda fikirlerine başvurduğu, Kültür ve Turizm Bakanı'nın da Devlet tiyatroları ile ilgili gelişmeler konusunda proje üretmek üzere fikrime başvurulan bir gazeteciyim.


1. HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ adlı kişinin yöneticiliğini yaptığı ve sahibi olduğu kişisel sitesi olan http://tiyatroyun.blogspot.com adlı internet sitesinde sürekli olarak, her gün şahsıma yönelik küfür ve hakaretlerine ara vermeksizin devam etmektedir.


Küfürleri: "LİNÇÇİ orospu çocukları", LİNÇÇİ alçaklarla, LİNÇÇİ aptallarla, LİNÇÇİ başarısızlarla, LİNÇÇİ beceriksizlerle, LİNÇÇİ cahillerle, LİNÇÇİ çanak yalayıcılarla, LİNÇÇİ çaresizlerle, LİNÇÇİ dangalaklarla, LİNÇÇİ deyyuslarla, LİNÇÇİ dübbüklerle, LİNÇÇİ düzenbazlarla, LİNÇÇİ eblehlerle, LİNÇÇİ enayilerle, LİNÇÇİ eşeklerle, LİNÇÇİ faşistlerle, LİNÇÇİ fesatçılarla, LİNÇÇİ fırlamalarla, LİNÇÇİ fırsatçılarla, LİNÇÇİ gebeşlerle, LİNÇÇİ gevezelerle, LİNÇÇİ göz yalayıcılarla, LİNÇÇİ halk düşmanlarıyla, LİNÇÇİ kuyruk sallayıcılarla, LİNÇÇİ namussuzlarla, LİNÇÇİ oportünistlerle, LİNÇÇİ orospu çocuklarıyla, LİNÇÇİ pezevenklerle, LİNÇÇİ pragmatistlerle, LİNÇÇİ pratisyenlerle, LİNÇÇİ puştlarla, LİNÇÇİ repormistlerle, LİNÇÇİ revizyonistlerle, LİNÇÇİ şerefsizlerle," vb küfürlerini sürekli tekrarlamaktadır.


2. HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ adlı kişi Linççi tanımını açıkça ve her yazısında link vererek tanımlamaktadır.


Bu şahıs ve yakın arkadaşı Coşkun Büktel tiyatro insanlarına yönelik küfür ve hakaretlerini sürekli yineleyerek internet ortamında yaydıkları için tiyatro yayıncıları olarak 3 yıl önce "Tiyatro İnsanları Olarak, Yayınlarımıza ve Yayıncılarımıza Yönelik; İftira, Karalama, Baskı Altına Alma Girişimlerini Kınıyoruz!" başlığı ile bir bildiri kaleme alarak tiyatro insanlarına sunulmuş, bu 2 şahsın küfür ve hakaretlerine doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalmış; TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı), TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği), OYÇED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği), TİYAP (Tiyatro Yapımcıları Derneği), ÇOGED (Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Derneği), TİSEN-G (Tiyatro İşçileri Sendikası Girişimi), TÜRKİYE TİYATROLAR BİRLİĞİ gibi tiyatro örgütleri. Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Tiyatro Ayna, Tiyatro Boğaziçi... toplam 43 tiyatro ve Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Yusuf Eradam, Prof. Dr. Hülya Nutku, Prof. Dr. Hasan Anamur gibi onlarca akademisyen ve Genco Erkal, Kenan Işık, Tamer Levent, Dilek Türker, Tuncay Özinel gibi 1100 tiyatro insanı sadece bildiriye imza atarak "Biz aşağıda imzası olan kurumlar ve kişiler olarak bu iki şahsı; Coşkun Büktel ve Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ı hakaret ve küfürlerinden dolayı kınıyor, ahlâki bir tutum geliştirmeye davet ediyoruz." dedikleri için LİNÇÇİ olarak tanımlanmakta ve 3 yıldır bu tanıma dayanarak küfürlerine devam etmekte ve her yayınında "LİNÇÇİ" sıfatını kullanmakta ve bu sıfata aktif link vererek küfrettiği kişi ve kurumları belirtmektedir.


(http://www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm) (Bildiri metni ve düzenleyen tiyatro yayınları: BELGE:1), (Bildiriye imzasıyla katılan tiyatro örgütleri: 2), (Bildiriye imzasıyla katılan tiyatrolar: BELGE:3) ve (Bildiriye imzasıyla katılan tiyatro insanalrı BELGE 4)


3. HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ adlı kişi ilgili, ilgisiz haber başlıklarına küfürlü LİNÇÇİ sıfatını eklemekte ve aktif link vererek şahsımı kastettiğini belirtmektedir. 


24 Nisan Salı günü http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/04/bulunmaz-tiyatro-genel-sanat-yonetmeni-24.html linkinde ve sürekli linkleri değiştirdiği için, öncesi ve sonrasındaki yayınlarında


"Bulunmaz Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz, LİNÇÇİ orospu çocuklarının tüm engelleme çabalarına karşın, LİNÇÇİ orospu çocukları dışında herkese açık tuttuğu ücretsiz oyunculuk ve yazarlık çalışmalarını hızla sürdürüyor."

(Belge: 5)

Belgede de görüldüğü gibi ilgisiz bir haberde dahi yukarıdaki (LİNÇÇİ orospu çocuklarının) "Küfürsüz yayıncılık yapın" olarak tanımlanabilecek bildirinin düzenleyicilerinden bir olan şahsımı da dahil ederek rahatlıkla ve sürekli olarak kullanmaktadır.


***


24 Mayıs, 25 Mayıs, 26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 30 Mayıs 2012, öncesi ve sonrası, halen devam etmektedir. İlgili şahıs, arkasında suç belgesi bırakmamak için hakaret yazılarının linklerini sürekli olarak değiştirdiği için son linki aktarıyor, diğer sayfaların linkleri ile birlikte bilgisayar çıktılarını ekliyorum. (BELGE: 6)

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/06/hakszlklarn-yasalarla-korundugu-bir.html

"12 Eylül Faşizmi piçi LİNÇÇİ alçaklarla, LİNÇÇİ beceriksizlerle, LİNÇÇİ cahillerle, LİNÇÇİ çanak yalayıcılarla, LİNÇÇİ çaresizlerle, LİNÇÇİ deyyuslarla, LİNÇÇİ dübbüklerle, LİNÇÇİ düzenbazlarla, LİNÇÇİ eblehlerle, LİNÇÇİ faşistlerle, LİNÇÇİ gebeşlerle, LİNÇÇİ göt yalayıcılarla, LİNÇÇİ halk düşmanlarıyla, LİNÇÇİ kuyruk sallayıcılarla, LİNÇÇİ namussuzlarla, LİNÇÇİ oportünistlerle, LİNÇÇİ orospu çocuklarıyla, LİNÇÇİ pragmatistlerle, LİNÇÇİ partisyenlerle, LİNÇÇİ puştlarla, LİNÇÇİ reformistlerle, LİNÇÇİ revizyonistlerle, LİNÇÇİ şerefsizlerle, LİNÇÇİ teorisyenlerle, LİNÇÇİ yetim hakkı yiyicileriyle her alandaki mücadelemi, aynı kararlılıkla, ısrarla ve inatla sürdürüyorum!"


Yukarıda ve BELGE 6'nın bilgisayar çıktısında da görüldüğü gibi 34 adet küfrü art arda sıralamaktadır.


***


23 Mayıs, 2 Haziran 2012 tarihleri arasında, öncesinde ve sonrasında ve halen devam etmektedir. İlgili şahıs, arkasında suç belgesi bırakmamak için hakaret yazılarının linklerini sürekli olarak değiştirdiği için son linki aktarıyor, diğer sayfaların linkleri ile birlikte bilgisayar çıktılarını ekliyorum. (BELGE: 7)


"STAR Gazetesi, orospu çocuğu LİNÇÇİ yayıncılara benzemiyor!"


http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/06/star-gazetesi-orospu-cocugu-lincci-02.html


Görüldüğü gibi Star Gazetesi ile ilgili bir yayın yaparken şahsımı da kast ederek bütün tiyatro yayıncılarına alenen "orospu çocuğu" küfrünü yapabilmektedir.


***


23 Mayıs, 2 Haziran 2012 arasında, öncesinde ve sonrasında ve halen devam etmektedir. İlgili şahıs, arkasında suç belgesi bırakmamak için hakaret yazılarının linklerini sürekli olarak değiştirdiği için son linki aktarıyor, diğer sayfaların linkleri ile birlikte bilgisayar çıktılarını ekliyorum. (BELGE: 8)

http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/06/hakszlklarn-yasalarla-korundugu-ulkede.html

"Haksızlıkların yasalarla korunduğu ülkede yaşadığının ayrımında olan HB (Hilmi Bulunmaz), HB (Haluk Bilginer) düşüncesinden ("Oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle...") esinlenerek alçak, LİNÇÇİ, namussuz, onursuz, pezevenk, puşt, şerefsiz tiyatro yayıncıları için çok güzel, çok hoş, çok şirin bir slogan üretti!


Tiyatro yayıncılarının çoğu YAVŞAKtır genellikle"


Başlıkta "alçak LİNÇÇİ, namussuz, onursuz, pezevenk, puşt, şerefsiz tiyatro yayıncıları..." diye açık açık küfretmektedir.


***


28 Mayıs 2012, Pazartesi


http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/05/turkiyenin-tek-profesyonel-sosyalist-28.html


"Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede aynen şöyle demişti:


"Levent Çağlayan'ın beni şikâyet etmesini tek başına verilmiş bir karar olarak görmüyorum. Şahsın arkasında 1100 kişilik 'LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ' vardır. Ve bu örgütün başı, eski asker Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır. Bu yasal sürecin başlamasına seviniyorum. Çünkü, Levent Çağlayan'da potansiyel bir Ogün Samast ruhu görüyorum. Ve tıpkı başıma Hrant Dink'in başına geldiği gibi bir olay gelirse, bunun sorumlu Levent Çağlayan ve 1100 kişilik 'LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ'dür."


"Küfürsüz yayıncılık yapın" bildirisini "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" olarak tanımlamakta ve şahsımı da örgütün başı olarak tanımlamakta beis görmemektedir. (BELGE: 9)


4. HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ adlı kişi yukarıda çok az kısmını iletmiş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere sürekli küfür ve hakaretlerini sürdürmektedir. Googel arama motorunda sürekli bu küfür ve hakaretlerle görülmekteyim. Sitesinin başında da


"Bu site, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı AKP'li Ertuğrul Günay'la Lemi Bilgin'in yönetiminde iyice gecekondulaşan Devlet Tiyatroları'ndan reklâm alabilmek umuduyla yayınlanmıyor. Bu site, başta Mustafa Demirkanlı olmak üzere, tiyatral faşizmi yeniden üretmek için LİNÇ KAMPANYASI düzenleyenlere karış bilinç oluşturmak için yayınlanıyor. Bu site, emekçilerin iktidara yürümesinin tiyatral alt-yapısını hazırlıyor. Bu site, herhangi bir ürünü yayınlamak için, Lenin'in görüşlerine göre karar veriyor!" (BELGE: 10)


Ve bu başlık sayfası, diğer ilettiğim belgelerde de görüleceği üzere her sayfanın başında yayımlanmakta, şahsıma alenen hakaret edilmektedir.


HUKUKİ SEBEPLER: Hakaret (TCK 125/1-2-4, TCK 53, TCK 43/1 )


SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda sunduğum nedenlerle şikâyetçi olduğum ve kesinlikle uzlaşma istemediğim HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılması için KAMU DAVASI açılmasına karar verilmesini ve adımın geçtiği, adımın da link verilerek kastedildiği tüm linççi sıfatların yer aldığı başta başlık olmak üzere tüm haberlerin yayından kaldırılması için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

07.06.2012


ŞİKÂYETÇİ

MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI