14 Ocak 2014 Salı

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/172219                  

KONU: 8 Ocak 2014 tarihinde makamınızdan aldığımız dosya içeriği...

Sayın "Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Öz"ün makamından aldığımız ilgili şikâyet dosyası içeriğindeki soruşturmaya etki edecek önemli bölümler okunamamaktadır... Şikâyetçi Mustafa Şükrü Demirkanlı vekili Avukat Reyhan Kayışlı, savcılığa okunabilir nitelikte belgeler sunup bu belgeler tarafımıza verilebilirse, savunma yapabilme olanağına kavuşabileceğiz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz... 15 Ocak 2014

COŞKUN BÜKTEL                       HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ