8 Ocak 2014 Çarşamba

Bulunmaz'dan Asılsız İhbarcı Demirkanlı için İstanbul Barosu'na dilekçe

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA

KONU: Sayın Gülhan Avşar Demirkanlı'nın Sahibesi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "İstanbul Barosu"nu bir tehdit gereci gibi kullanarak, benim hakkımda karalama yapmasını tartışma isteği!...

Üyelerinizden Burhan Gün, Oğuz Nazlı, Reyhan Kayışlı, Volkan Eker'in vekilliğini yaptığı Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim hakkımda sürekli olarak sizin adınızı kullanıp, tiyatro kamuoyu nezdinde, benim adımın karalanmasına, yanlış tanınmama neden oluyor. Örnekler sunuyorum:

1H. Hilmi Bulunmaz ve Coşkun Büktel Hakkında Davalar Devam Ediyor

a) "H. Hilmi Bulunmaz, avukatlara, İstanbul Barosu'na, savcılara da hakaret etmekten erinmemekte

b) "Avukatlara ders veriyorum iddiasıyla ya da aşağılama tavrıyla avukatlara hakaret etmeye çalışan H. Hilmi Bulunmaz, ceza davasında beraat etmesine rağmen, tazminata mahkum olunca avukatlara yönelik aşağılama tavrını artırarak sürdürmekte. Dergimiz avukatı Reyhan Kayışlı'ya da aynı tavrı gösteren Bulunmaz hakkında Avukatımız Reyhan Kayışlı da kendi adına hukuk davası açtı."

c) "Haluk Bilginer'in, Kemal Aydoğan'ın ve Oyun Atölyesi'nin avukatı Süleyman Anıl da kendisine hakaret edildiği için suç duyurusunda bulunarak ceza davası açtırdı.

ç) "H. Hilmi Bulunmaz hakkında Özel Soruşturma Bürosu'na 'Cumhuriyet Savcılık makamına' yaptığı hakaretler için suç duyurusunda bulunulduğu gibi İstanbul Barosu'na yönelik hakaretleri de ilgili Baro'ya iletilmiştir."

d) "Coşkun Büktel'in yakın arkadaşı H. Hilmi Hulunmaz İstanbul Barosu'na şu hakareti yapabilmiştir: 'İstanbul Barosu da sahtekar bir kurumdur'"

(www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3810)

2H. Hilmi Bulunmaz Nereye Koşuyor?

a) "Alaycı , küstahça ya da hakaret içeren yayınları artık tiyatro dünyasıyla sınırlı kalmıyor bu davaları açanların avukatlarına, hatta bu davalara bakan savcılara, hakimlere, İstanbul Barosuna dek - o da sahtekarlık yaptığı için adliyede, delil karartması yaptığı için İstanbul Barosu da sahtekar bir kurumdur bana göre. 1878 yılından bu yana sabıkası bulunmayan İstanbul Barosu, Linççilerin avukatı olan Burhan Gün'ü sahiplenerek, ki bu Burhan Gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki basın bürosundaki savcı İsmail Onaran'a benim hakkımda belge verirken, delilde karartma yapmıştır, sahtekarlık yapmıştır, İstanbul Barosu da bu sahtekarlığa, Burhan Gün'e tiyatrosunu teslim ederek yardım ve yataklık etmiştir dolayısıyla benim için İstanbul Barosu'nun hiçbir hukuki temeli kalmamıştır, İstanbul Barosu hukuka aykırı bir kurumdur, kuruluştur.-  uzanan bir ivmeyle tırmanıyordu. Her fırsatta adalete güvensizliğini yineliyor 'Kaybedersem de kaç paraysa veririm parasını ve aynen devam ederim' türünde lakayt söylemlere dek varabiliyordu."

(www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=2902)

3H. Hilmi Bulunmaz'dan Kurum Tiyatroları'na "Ortaklık" Çağrısı

a) "Sadece avukatlığımı yaptığı için bir hukuk insanı olan Av. Burhan Gün'e: '…ancak Mustafa Şükrü Demirkanlı gibi alçak ve şerefsiz birinin arkasında duran İstanbul Barosu'nun tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmeni Linççilerin avukatı  Burhan Gün, nasıl ki linççi, alçak ve şerefsiz Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın belgelerini savcılığa sunarken, nasıl ki belgede karartma yaptı, nasıl ki belgede sahtecilik yaptı, duruşmalara gelemiyor bu nedenle, 4 duruşmadan sadece bir tanesine geldi, onda da süt dökmüş kedi gibi mırıldandı mırıldandı siktirdi gitti, defoldu gitti.' demekten hicap duymamakta… Hatta, Av. Burhan Gün'ün bağlı olduğu İstanbul Barosu'nu: 'İstanbul Barosu Tiyatrosu'nu Genel Sanat Yönetmeni sıfatıyla Burhan Gün'e teslim ettiğine göre, avukattır Burhan Gün, kendisi linççi değildir kesinlikle, o da sahtekarlık yaptığı için adliyede, delil karartması yaptığı için İstanbul Barosu da sahtekar bir kurumdur bana göre' demekten geri durmuyor."

(www.tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3639‎)

SONUÇ VE İSTEM: Hakkımda birçok karalama kampanyası yürüten Mustafa Şükrü Demirkanlı size herhangi bir başvuruda bulundu mu?... Bulunduysa, hangi konuda başvuruda bulundu? Durumu netleştirmek için, bu başvuru dilekçesini vermeyi uygun gördüm. Yanıt verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 09 Ocak 2014


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Adres: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş / İstanbul
Telefon: 0212 / 513 47 32 - 638 22 36 - 0532 / 642 88 57
Faks: 0212 / 513 47 33
e-posta: tiyatroyun@gmail.com