26 Ocak 2014 Pazar

Bulunmaz eline aldığı belgeyi okumasını bilmeyen baroya ders veriyor!

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gönderilmek üzere

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA

SAYI: 2012/Ş. 1020

KONU: Avukat Süleyman Anıl hakkındaki kovuşturmasızlık kararına itiraz ve "Bilirkişi Raporu" yazılmadan, tanıklar dinlenilmeden, aşağıda sunduğum dâvâ dosyaları hiç incelenmeden verilecek kararın savunma hakkını daraltacağı düşüncesiyle yargı yararına çiziktirilmiş birkaç not...


AÇIKLAMALAR:


1 - İstanbul Barosu Başkanlığı'nda ele alınan dosya, sıradan bir içeriğe sahip olmadığı için, mutlaka "BİLİRKİŞİ RAPORU" da gerektiriyor!


2 - Mesut Alptekin ve işbu İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görev yapan kişilerin dinlenilmesi gerektiği gibi, o gün olay yerinde bulunmuş İstanbul Adalet Sarayı kameralarının da ayrıntılı incelenmesi gerekiyor!


3 - "ENTELEKTÜEL SALDIRI" sürecinin niteliği, nesnelliği gereği, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" sürecinin önderlerine de değgin başlattığım aşağıdaki dâvâ dosyalarının incelenmesi gerekiyor:


İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:


İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):


DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

4 - Bahse konu olan şikâyet dosyasındaki "KARAR" metninin altında tam tamına on bir yönetici imzası bulunmasına karşın, dosya içeriğinin kesinlikle okunmadığı kanısındayım. Bu kanıya nasıl varıyorum. Şöyle:


a) Kadıköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Savcı AHMET TAYFUN BALYEMEZ, benim yanımda çalışan tanınmamış biri SANILIYOR...

b) Sn. Yargıç Mustafa Bağırkası yönetimindeki İstanbul 7. Sulh CEZA Mahkemesi de, İstanbul 7. Sulh HUKUK Mahkemesi SANILIYOR...

c) Bilinmeyen İsmail Turan, dosya içeriğinde bir tanık SANILIYOR...

5 - Avukat Süleyman Anıl, sadece tek başına olarak değil, şu avukatlarla birlikte ele alınıp "LİNÇ KAMPANYASI" içinde değerlendirilmelidir:

AVUKAT BURHAN GÜN
AVUKAT EYYÜP FIRAT KUYURTAR
AVUKAT İBRAHİM DEMİRCİ
AVUKAT İNAN YILMAZ
AVUKAT MEHMET BOZKIR
AVUKAT MESUT BULUT
AVUKAT OĞUZ NAZLI
AVUKAT REYHAN KAYIŞLI
AVUKAT UĞUR DEMİRCİ TOSUN
AVUKAT VOLKAN EKER

6 - Adlarını sıraladığım avukatların katkı sunduğu "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYALARI" eylemlerine gelirsek:

a) "BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 
(http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html)

b) "İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI"
(www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm)

c) "ÜÇÜNCÜ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI"
(http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/search?q=HUKUKSAL+L%C4%B0N%C3%87+KAMPANYASI&max-results=20&by-date=true)

7 - Başta Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar tarafından hukukun hiçe sayılıp, "Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız"ın "HUKUKÎ EMEĞİ" hiçimsenerek, hukukun "H"sinden bile anlamayan "LİNÇ KAMPANYASI" imzacısı ve tiyatro sanatı düşmanı Üstün Akmen'e hazırlatıla "MÜTALÂA" (http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2013/07/lincci-ustun-akmen-bulunmaz-kars-iftira.html) olmak üzere, yukarıda adlarını saydığım avukatların tümü, bence, "HUKUK SUÇU" işledi, işliyor ve işlemeye devam edecekler. 

8 - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ile SANATÇILAR GİRİŞİMİ 
sarmaş dolaş olduğu böylesi sıcak bir süreçte, bana ve benimle birlikte tiyatro yazarı Coşkun Büktel'e yapılan çeşitli "LİNÇ KAMPANYASI" eylemlerine hâlâ seyirci kalmak, hızla uçuruma yuvarlanan demokratik ortama şimşek hızıyla sert tekme atmaktır... Daha bir dosyayı bile doğru dürüst okumaktan yoksun avukatların hüküm sürdüğü "DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSU" sıfatıyla ünlenmiş "İSTANBUL BAROSU" 
benim yaşadığım "ENTELEKTÜEL FAŞİZMİ" algılamaktan yoksun. Şimdiye dek, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ olgusuna sıcak bakmak istemeyişimin siyasal nedenleri var! Onu buradan açarak, konuyu asla genişletmek istemiyorum. Ülkemizdeki hukuksuzluk beni de boğmaya başlarsa, "emperyalist" niyetli kuruluşlara bile başvurmak zorunda kalacağımdan da korkuyorum. Umarım buna izin vermezsiniz!

SONUÇ VE İSTEM: Sekiz madde olarak sıraladığım işlemlerin hiçbiri yapılmadan "SUÇ VE CEZA" denklemi kurma isteği hukuku zorlar!... Bunları yapmamak "HUKUKA AYKIRI" sonuç doğurur... 27.01.2014

MÜŞTEKİ 

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***


Ayrıca bakınız:


Kocasakal savcıyı Bulunmaz'ın adamı sanıp Süleyman Anıl'ı hoş gördü