30 Ocak 2014 Perşembe

Bulunmaz'ın Ö. F. Kurhan şikâyetini savcının anlamadığı kanısındayız!

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
Genel Soruşturma Bürosu

Soruşturma No: 2013/88004
Karar No: 2014/7395


KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR

DÂVÂCI: KAMU HUKUKU
MÜŞTEKİ: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
ŞÜPHELİ: ÖMER FARUK KURHAN
SUÇ: İftira
SUÇ TARİHİ: 29/12/2009


Soruşturma Evrakı İncelendi:

Şikâyetçi, dilekçesinde, şüphelinin kendisi hakkında İnternet yoluyla hakaret ettiğinden bahisle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunduğunu, asılsız bu iddialar üzerine kendisi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29.12.2009 gün ve 2009/69051 Soruşturma ve 2009/5182 Sayılı iddianamesiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne alenen hakaret suçundan kamu dâvâsı açıldığını, yapılan yargılama sonucunda, mahkemenin 18.10.2011 gün ve 2010/8 Esas, 2011/1860 Sayılı Karar'ıyla suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verildiğini, böylece, şüphelinin suç işlemediğini bildiği hâlde, kendisi hakkında soruşturma açılmasına neden olarak yüklenen suçu işlediğini iddia ve şikâyet etmiş ise de;

Yapılan soruşturma sonucunda, şikâyet dilekçesi içeriği ve ekindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29.12.2009 gün ve 2009/69051 Soruşturma ve 2009/5182 Sayılı iddianamesi ve İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18.10.2011 gün ve 2010/8 Esas, 2011/1860 Sayılı Kararı da birlikte incelendiğinde, şüphelinin suç tarihinde şikâyetçi hakkında yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şikâyetçi hakkında alenen hakaret suçundan kamu dâvâsı açıldığı ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda şikâyetçi hakkında suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği göz önüne alındığında, şüphelinin şikâyetine konu hakaret suçuna yönelik yargılanması sonucunda verilen beraat kararının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-b. Maddesi'nde düzenlenen yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle verilmemiş olması karşısında iftira suçunun yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına, kararın şikâyetçi ve şüpheliye tebliğine, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde, Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğine, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. Maddesi gereğince karar verildi. 27/01/2014


ERHAN GÜLCAN 30924
Cumhuriyet Savcısı
İmza