2 Ocak 2014 Perşembe

Çıkarsız tiyatro yazarı Melih Anık, dikkat - rikkat diyalektiğini dayatıyor!

Dikkat: Tehlikeli bir durumda hazır olma durumu; gözüne çarpıp ilgisini çekmek

Rikkat: İncelik, nâziklik

Diyalektik: Kavramlar arasındaki karşıtlık ilişkisinden yola çıkarak bunu doğruya varan süreçlerin açığa çıkarılmasında bir ilke olarak kullanan düşünme ve araştırma yolu

***

Tiyatro gibi kirli bir dünyada kulaç atmasına karşın, son derecede kibar bir dille yazı yazma edimini hâlâ sürdürebilen Melih Anık, kendisi nâzik biri olduğu için, doğal ki, karşısındakilerin de daima ince, mütemadiyen nâzik olmasını ve böylece incelik, nâziklik, rikkat ortamının oluşmasını arzu ediyor. Melih Anık'ın böyle bir arzusu olabilir mi?! Tabiî ki olabilir. Hattâ olmuş bile!... Ancak, hiçbir ülkede vukû bulmayan bir durum söz konusu: 1100 kişi bir araya gelerek, "TEMİZ TİYATRO"(?) örgütledi. Böyle bir ülkede, "dikkatsizlik hastalığı" yapısal bir nüfuz alanına sahip olduğu için, bu ülkeden rikkat beklemek hayâldir. Ancak Nâmık Kemal ne demiş: Hayâlle yaşamayan gerçekçi olamaz! Che de benzerini demiş!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz