26 Ocak 2014 Pazar

Bulunmaz şikâyet ettiği Reyhan Kayışlı için Hüseyin Öz'e ifade verecek

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
UZLAŞTIRMA BÜROSU

02/01/2014
SORUŞTURMA NO: 2013/181369


ÇAĞRI KAĞIDI (ŞİKÂYETÇİ)

Yapılmakta olan bir soruşturmaya esas olmak üzere;

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ŞİKÂYETÇİ olarak ifadeniz alınacağından çağrı kağıdına ilişkin tebligatı aldığınızda 10 gün içinde SALI günü olacak şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza müracaat etmeniz, gelmediğiniz takdirde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 146'ıncı Maddesi hükmüne göre zorla getirileceğiniz tebliğ olunur.
HÜSEYİN ÖZ 35081
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

Çağrılan Şahsın Kimliği: 
MÜŞTEKİ: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
Çağıran Cumhuriyet Savcısı: Hüseyin ÖZ
Çağırma Nedeni: Şikâyetçi sıfatıyla ifadesine başvurmak için
Çağırma Zamanı: Çağrı Kağıdının alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde SALI günü saat 09.30 - 16.00 saatleri arasında.
Çağrılan Yer: İstanbul Adliyesi A Blok A 1-706 Numaralı Oda

***

Ayrıca bakınız:

Bulunmaz, "Asılsız İhbarcı"nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'yı şikâyet etti...