14 Ocak 2014 Salı

T.C.
İSTANBUL 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU'NA

SORUŞTURMA NO: 2013/159628

KONU: 8 Ocak 2014 tarihinde makamınızdan aldığımız dosya içeriği...

Soruşturmanın gizliliğini ihlâl (285-1/3) iddiasında bulunmuş şikâyetçi Mustafa Şükrü Demirkanlı, "Tiyatro... Tiyatro... Dergisi" isimli sektörel yayının Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü'dür. Biz, birer tiyatro sanatçısı, yayıncı ve yazar olduğumuz için kamuoyunun önünde bulunarak, kendi sanatsal ürünlerimizi ve bu ürünlerle birlikte hukukî eylemlerimizi de kıskanç bir ısrarla "hukuk ilkeleriyle ve hukukun üstünlüğüne uyarak" okurlarımıza daima duyurmaktayız. Bununla birlikte, "kesinlikle suç işlememe"ye büyük bir özen gösteriyoruz. "Suç içerdiği iddia edilenler" suç içermemektedir... "Soruşturmanın gizliliği" eylemini gündeme getirmek, bizce, "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETME" suçunu da içermektedir. Şikâyetçi Mustafa Şükrü Demirkanlı, hakkında açmış olduğumuz yedi dâvâ nedeniyle bize karşı bir husumet besleyip, Türk Ceza Yasası'nın 285. Maddesi'ni husumetine âlet etmek istemektedir. Herhangi bir suç işlemediğimiz kanısında bulunduğumuz için, "savunma yapma ihtiyacı içerisine asla ve kesinlikle" girmiyoruz... Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz... 15.01.2014

COŞKUN BÜKTEL                      HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ