16 Aralık 2013 Pazartesi

Asılsız İhbarcı Demirkanlı 27. Sulh Ceza Mahkemesi'ni etkilemek istedi!

T.C.
İSTANBUL
27. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/943KONU: Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "tiyatro sanatı ortamı"nı kullanarak, dâvânın bulanık hâle gelmesini sağlamasını anlatma çabası.


1 - Tiyatro etkinlikleri daha fazla İnternet ortamından beslenmektedir... Bu ortamı olumlu kullanmak olası olduğu gibi, olumsuz kullanmak da olasıdır!... "ASILSIZ İHBARCI" olarak tanınan Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı, İnternet ortamını olağanüstü olumsuz kullananlardan biri.
(Bakınız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

2 - Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim hakkımda sürekli biçimde karalayıcı haberler yaparak bu karalayıcı haberler işlevini yerine getirip, bana karşı kamuoyu oluşur oluşmaz da, yasa yoluna başvuramadan bu haberleri İnternet ortamından silmektedir!... Birkaç örnek sunuyorum:

http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3794
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3810
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3811
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3850
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3858
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3860
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3861
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3862
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3863
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3869
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3876
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3908
http://tiyatrodergisi.com.tr/detay.php?hng=3909

3 - Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı, sürmekte olan bu dâvâyı çarpıtıp, İnternet ortamında sunarak, Mehmet Cemalettin Bulunmaz ve benim İnternet ortamında yanlış tanınmamıza neden olacak biçimde karalama kampanyası yürütmektedir... Bu durumu mahkemede kanaat oluşması için gündeme getiriyorum. Yoksa, Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın sahip olduğu İnternet ortamındaki www.tiyatrodergisi.com.tr sitesinde, işbu sitenin bağlı bulunduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nde bana karşı başlatıp sürdürdüğü kampanyalar için asla tereddüt etmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "DÂVÂCI VE ŞİKÂYETÇİ" olabiliyorum. Şu ân itibariyle, Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya karşı açtığım mahkeme dâvâ dosyalarının sayısı yedi (7) tanedir.... Bu sayının çok daha fazla olacağına eminim. İstanbul Adalet Sarayı ilgi gösteriyor...

4 - Ekte sunmuş olduğum "H. Hilmi Bulunmaz'ın Oğluna Mahkemeye Zorla Getirilme Kararı Verildi..." başlıklı karalama yazısı incelendiğinde görülecektir ki, Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı, karalama eylemlerini istenç dışı-rastlantısal-refleks biçiminde değil bilinçli biçimde düşünüp 
tasarlayarak, istençle yapmaktadır. Bu durum göz önünde tutulacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: Her ne kadar dâvâ dosyası doğal akışı içerisinde sürerek, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 2012/481 Esas Sayılı Dosya ile koşut biçimde hukukî zeminde ilerliyor olsa da, ben, yeni "suç delili" olarak gördüğüm ve ekte de sunduğum özgün belgeyi değerlendirebilmek için dört (4) maddelik bir durum saptaması yaptım. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 17 Aralık 2013


MÜŞTEKİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ 


EK: 
1 - "H. Hilmi Bulunmaz'ın Oğluna Mahkemeye Zorla Getirilme Kararı Verildi..." başlıklı Mustafa Demirkanlı yazısı...
2- TANIK Mehmet Cemalettin Bulunmaz imzalı "TANIK BELGESİ"