24 Aralık 2013 Salı

Halkın Avukatı Bulunmaz, Ö. Kurhan'ın avukatı Kuyurtar'a ders veriyor!

T.C.
İSTANBUL 
25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2013/78

KONU: Ömer Kurhan'ın vekili Fırat Kuyurtar "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sürecine şu katkıları yapmıştır!

1 - Ömer F. Kurhan, 1100 kişiyle birlikte, bana karşı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyip, beni karaladı...

a) www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
b) İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8

2 - Fırat Kuyurtar'dan önceki avukatlar İnan Yılmaz ile Uğur Demirci Tosun, Ömer Faruk Kurhan'ın dâvâlarına hiç katılmama kararı aldılar.

a) İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8
b) İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/278

3 - E. Fırat Kuyurtar, Uğur Demirci Tosun ile birlikte başlamış olduğu "İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi"ndeki olağan yürümekte olan dosyayı, birtakım kabahatli uygulamalarla yanlış yöne sürüklemiştir... Şu ânda "Yargıtay"da bulunan dosya içeriği incelendiğinde çok net bir biçimde görülecektir ki, "hile" sözcüğünün içerdiği kavramlara yakın nitelikte yanlış uygulama eğilimlerini "saptayabilmek" gayet kolaydır.

4 - Fırat Kuyurtar, benim lehime, müvekkilinin aleyhine "BERAAT" kararı ve bilimsel bir dille yazılmış "BİLİRKİŞİ RAPORU" olmasına karşın, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" imzacısı Üstün Akmen'den bir "İFTİRA MÜTALÂASI" alarak, hiçbir bilimsel dayanak noktası bulunmayan "mütalâa""Sayın Yargıç"a bile kabûl ettirerek, adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata tamamıyla aykırı davranıp, hukukun üstünlüğü ilkesini olağanüstü çarpıtmıştır!...

DELİLLER:


SONUÇ VE İSTEM: Şimdilik kaydıyla dört madde olarak sunduğum somut durum karşısında "DÂVÂNIN REDDİNE" karar verilmesini, eğer uygunsa dâvâcının yargılanmasını arz ve talep ederim. 25.12.2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ