11 Aralık 2013 Çarşamba

Bulunmaz Demirkanlı'nın iftira suçuyla yargılandığı dâvâya katkı sundu

T.C.
İSTANBUL
24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/201 Esas


Sayın Yargıç Halide Dinçer yönetiminde süren birinci duruşmada ifade etmiş olduğum, Yargıç Halide Dinçer'in "GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ" 
bölümündeki beşinci maddede istenen; "Katılanın İstanbul 1. ve 35. Sulh Ceza Mahkemeleri'nde açıldığını bildirdiği dosya numaralarını celse arasında bildirmek üzere süre verilmesine, bildirdiğinde ilgili dosyaların celbine" sözü gereği, dâvâ dosyaları bilgilerini sunuyorum:

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 201o/8930 Esas

İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2011/3131 Esas

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 12.12.2013


MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ