16 Aralık 2013 Pazartesi

Müşteki Bulunmaz, İsmail Can Törtop hakkında mahkemeye bilgi verdi!

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2013/523 Esas


KONU: Sanık İsmail Can Törtop'un İnternet aracılığıyla işlediği suçun ilk olmadığını, öncülü karalama kampanyası olduğunu anlatma çabası!


1 - Sanık İsmail Can Törtop, 1100 kişinin bir araya gelmesine yardım ve yataklık edip "elinde bulundurduğu" www.tiyatrodunyasi.com sitesinin gücünü kötü kullanarak tiyatro yazarı Coşkun Büktel'le benim sanatsal ifade olanaklarımızı ilelebet ilga ve imhâ etmek istedi. İnternet ortamını özen göstermeden aleyhimize alet etti. Sanık İsmail Can Törtop, zinhar tek başına hareket edebilecek donanımı bulunan biri olmadığından, bu şüpheli şahsın arkasında her zaman için bir kitle oluyor... Sanık İsmail Can Törtop'un arkasındaki 1100 kişilik kitleyi yönlendiren "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı'dır. Demirkanlı'nın "ASILSIZ İHBARCI" olduğunun belgesini elde edebilmek için ilgili savcılığa yazı yazılabilir. (Bakınız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)


2 - Sanık İsmail Can Törtop'un önderi "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı, Şubat 1991 tarihinden başlayıp, yayınladığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi ile önemli bir kitleyi dezenforme ederek, işbu derginin Nisan ve/ya Mayıs 2009 tarihli sayısında, tiyatro yazarı Coşkun Büktel ile benim hakkımda bir "HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA VE TEHDİT" belgesi niteliğinde bir metin yayınlayarak başta Sanık İsmail Can Törtop olmak üzere, tam 1100 kişiyi "üzerimize salmış" böylece olağanüstü büyük sıkıntılar yaşamamıza neden olmuştur. Sanık İsmail Törtop'un lideri "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı şu ân itibariyle, tarafımdan açılan yedi dâvâ dosyasıyla yargılanmaktadır... 


"ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın eşi ve patronu Gülhan Avşar Demirkanlı hakkında iki, Sayın Sanık İsmail Can Törtop hakkında (işbu dâvâyla birlikte) iki ve "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "adamı" ve Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi adlı ilginç yayının Trabzon Temsilcisi Levent Çağlayan hakkında bir dâvâ açtırdım. Hâlâ "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" soruşturmaları sürmekle birlikte "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂLARI" da açmak üzereyim!... Şimdilik kaydıyla açtığım dâvâlar:


HAKARET DÂVÂLARI
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663 - Demirkanlı
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 - Can Törtop
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843 Levent Çağlayan
İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551 - Demirkanlı
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664 -  Demirkanlı
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943 - Demirkanlı

İFTİRA DÂVÂSI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 - Demirkanlı

HAKARET, İFTİRA, TEHDİT DÂVÂSI:

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 - Demirkanlı

TAZMİNAT DÂVÂLARI

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/481 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 - Can Törtop
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı

DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR":

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

3 - Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi'ndeki 1. Maddeyi göz önünde bulundurduğumuzda, Sanık İsmail Can Törtop'un ("basın ve yayın yoluyla") yaptığı eylemin, bu maddeye tıpatıp uyduğunu görebiliriz:

"Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."


Sayın Sanık İsmail Can Törtop'un, hem kendine ait ve "editörü" olduğu www.tiyatrodunyasi.com sitesinde ve hem (1100 kişilik bir inisiyatifiyle birlikte) ulusal düzeyde dağıtımı da yapılan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, SAHNE Dergisi gibi birçok dergide ve BİRGün, Taraf gibi gazetelerde de duyurulması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 267. Maddesi içeriğinde düzenlediği "İFTİRA SUÇU" eylemini işlemiştir. Sadece "HAKARET SUÇU" ile yargılanan Sanık İsmail Can Törtop'un, bu suçun yanı sıra, 

"İFTİRA SUÇU" nedeniyle yargılanması gerektiği kanısındayım. Ben, uyarımı yapıyorum. Tabiî ki, hüküm kuracak olan Sayın Yargıç'tır. Ben, gerçek bir kişiye "HAKARET" etmediğim, Burak Caney adlı sanal bir kişiye "HAKARET" ettiğim için, benim hakkımda "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatanlardan "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı, onun yardımcılarından Sanık İsmail Can Törtop, bu kampanyayla bana karşı "HAKARET, İFTİRA, TEHDİT" gibi suç araçlarını kullanmalarına ve böylece beni (bile) suç işlemeye eğilimli hâle getirmelerine karşın, birçok hukuk dışı girişimle benim hakkımda soruşturma-kovuşturma-dâvâ açabildiler ve açtırdılar. Bu nedenle TCK. 267/1. Madde'ye göre işlem görmeleri gerekir. Bunun için "UYAP"tan yapılacak bir araştırmayla benim hakkımda yürütülen hukukî işlemler gün yüzüne çıkabilecektir... Ayrıca, ben zâten birtakım belge, bilgi, bulgu, delil, kanıt sunmuştum. Aranan, eksik kalan deliller istendiğinde de derhal sunmaya hazırım. Adaletin tecellîsini istiyorum! 

4 - Sanık İsmail Can Törtop, tekil olarak ele alınabilecek bir şahıs değil, 1100 kişilik bir örgütle birlikte değerlendirilecek biridir... Nasıl ki, klasik yasaların yanı sıra modern yasalar da inşa edilebiliyorsa Sayın Yargıç da gelişen toplumsal duruma göre hukukî hüküm kurabilmelidir. Nasıl ki, 

"5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi Hakkında Yasa" 4 Mayıs 2007'de kabul edildiyse, Sayın Yargıç da, çağdaş parametrelerle hüküm kurup, Sayın Sanık İsmail Can Törtop ve onun lideri "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkındaki kovuşturmayı derin ve geniş hâle getirerek, orta yerde hâlâ duran "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" sürecini ışık tutmalıdır... Sanırım, bunun için, donanımla birinin hazırlayacağı "BİLİRKİŞİ RAPORU" gerekir.

SONUÇ VE İSTEM: Şimdilik kaydıyla dört madde olarak sıraladığım durumun hukukî zeminde tartışılarak mağduriyetimin vurgulanmasını ister, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17.12.2013


MÜŞTEKİ

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ