28 Aralık 2013 Cumartesi

Halkın Avukatı, Kurhan'ın Avukatı'nın hukuka aykırı sansürüne karşı!...

İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere


T.C.
İSTANBUL
12. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/631 D. İş

KONU: 26 Aralık 2013 günü tarafıma tebliğ edilmiş ve yukarıda dosya numarasını verdiğim "Tekzip Kararı" sonucu "...Linklerinde yer alan içeriklerin YAYINDAN ÇIKARILMASINA!" hükmünü alır almaz uygulamış olsam bile hem "Tekzip Kararı"nı, hem hükmü ve kesinlikle içime sinmeyen hukuku kullanma yanlışını anlatma çabası...

1 - "TALEP EDEN" Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, öznel, tekil ve tikel bir hukuk süreciyle asla yetinmeden, nesnel, çoğul ve tümel bir hukuk süreciyle değerlendirilmelidir. Hakkımda 1100 şahsiyetin düzenlendiği "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" süreci bilinmeden, ne dediğim anlaşılamaz. Şu resmî dosyalar incelenmelidir:

a) Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın hukuka aykırı biçimde savunduğu müvekkili Ömer Faruk Kurhan'ın yazarları içinde bulunduğu LİNÇÇİ Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yöneticileri bana karşı işlediği "HAKARET, İFTİRA, TEHDİT" suçları nedeniyle şu mahkemelerde yargılanıyor:

İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/663
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/523
İSTANBUL 8. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/843
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/664
İSTANBUL 22. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/551
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/943
İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2013/201
İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2023/399
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/481
İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/423
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/230
İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/205

b) Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendirdiklerinin dâvâları:

İSTANBUL 1. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8930 
İSTANBUL 2. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2010/8
İSTANBUL 7. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/217
İSTANBUL 12. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 15. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/899
İSTANBUL 27. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/166
İSTANBUL 28. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/469
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3131 
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/3218
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2013/268
İSTANBUL 35. SULH CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ -2010/337 
İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/445
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ -  2010/278
İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/400
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012/650 
İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/167 
İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2013/218
İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2013/78
KADIKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ - 2010/236
ANADOLU 5. SULH CEZA MAHKEMESİ 2013/698
ANADOLU 40. SULH CEZA MAHKEMESİ -  2013/854
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/289
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2011/536 
KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ - 2012 / 597 
TRABZON 3. SULH CEZA MAHKEMESİ - 2012/256
MANİSA SOMA SULH CEZA MAHKEMESİ -  2011/578

c) Ayrıca karşılıklı olarak onlarca soruşturma (Bâzı örnekler):

d) DEMİRKANLI'NIN HAKKIMDA YAPTIĞI "ASILSIZ İHBAR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu - Soruşturma No: 2013/72962 - Karar No: 2013/30165)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/53606
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/58063 
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/72343
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/88004
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/102971
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI - 2013/75791

2 - Ömer F. Kurhan, 1100 kişiyle birlikte, bana karşı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyip, beni karaladı...

a) www.coskunbuktel.com/lincimzacilari.htm
b) İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8

3 - Fırat Kuyurtar'dan önceki avukatlar İnan Yılmaz ile Uğur Demirci Tosun, Ömer Faruk Kurhan'ın dâvâlarına hiç katılmama kararı aldılar.

a) İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8
b) İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/278

4 - E. Fırat Kuyurtar, Uğur Demirci Tosun ile birlikte başlamış olduğu "İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi"ndeki olağan yürümekte olan dosyayı, birtakım kabahatli uygulamalarla yanlış yöne sürüklemiştir... Şu ânda "Yargıtay"da bulunan dosya içeriği incelendiğinde çok net bir biçimde görülecektir ki, "hile" sözcüğünün içerdiği kavramlara yakın nitelikte yanlış uygulama eğilimlerini "saptayabilmek" gayet kolaydır.

5 - Fırat Kuyurtar, benim lehime, müvekkilinin aleyhine "BERAAT" kararı ve bilimsel bir dille yazılmış "BİLİRKİŞİ RAPORU" olmasına karşın, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" imzacısı Üstün Akmen'den bir "İFTİRA MÜTALÂASI" alarak, hiçbir bilimsel dayanak noktası bulunmayan "mütalâa""Sayın Yargıç"a bile kabûl ettirerek, adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata tamamıyla aykırı davranıp, hukukun üstünlüğü ilkesini olağanüstü çarpıtmıştır!...

6 - Eyyüp Fırat Kuyurtar, hukukun üstünlüğüne hiç değer vermeyen biri olduğundan, kendisinin dâvâcı ve benim dâvâlı olarak muhakeme edildiğimiz İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2013/78 dâvâ duruşmasına gelmediği gibi vekili Mesut Bulut'u göndermemiştir.

7 - Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın müvekkili Ömer Faruk Kurhan ile aramazda devam eden bir dâvâ nedeniyle muhakeme edildiğimiz İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Dosya No: 2013/166 dâvâ duruşmasında, benim savunma hakkımı kısıtlamak için duruşma salonunda saldırgan bir tavır geliştirdiği için Sayın Yargıç Ahmet Torun tarafından uyarıldığı gibi, müvekkili Ömer Faruk Kurhan'ın da içinde bulunduğu 1100 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" oluşumu olduğu vurgulanmıştır. 26 Aralık 2013 tarihli duruşma tutanağına aynen şöyle ibare yazılarak, bu oluşumun "ÖRGÜT" sözcüğünün içerdiği kavram doğrultusunda "resmîyet" kazanmıştır:

"1100 KİŞİDEN OLUŞAN ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI SÖZ KONUSUDUR. TEKİL BİR OLAY DEĞİLDİR. ÖRGÜTLÜ BİR OLAYDIR."

Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı "LİNÇ KAMPANYASI" bileşenlerini savunurken, başta duruşma salonları olmak üzere, her türlü ortamda kendinden geçercesine bana saldırdığı âşikârdır. Örnekse, İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı Ahmet Torun'dan bilgi alınabilir.

DELİLLERİMİZ:
http://tiyatroyun.blogspot.com/2012/08/blog-post_6549.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2011/10/oyunun-notu-lincci-omer-faruk-kurhanla.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/lincci-ustun-akmen-bulunmaz-kars-iftira.html
http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2013/04/normal-degil-anormal-dengesi-yerinde.html
http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2013/09/bulunmaz-eyyup-frat-kuyurtarn-frat.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/04/bulunmaz-omer-faruk-kurhan-ve-eyyup_14.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/08/linc-imzacs-omer-faruk-kurhann-avukat.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/09/bulunmaz-eyyup-frat-kuyurtarn-muvekkili.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/08/blog-post_3829.html
http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2013/09/blog-post_29.html
http://bulunmaztiyatro.blogspot.com/2013/05/yargitay-ilgili-dairesine-gonderilmek_17.html
http://hilmibulunmaz.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
http://hilmibulunmaz.blogspot.com
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/12/bulunmaz-reyhan-kayslnn-muvekkili_6275.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/11/blog-post_9584.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/11/blog-post_9178.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/11/blog-post_23.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/11/blog-post_4139.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/09/bulunmaz-avukatsz-dava-acamayan-eyyup.html
http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/09/avukat-muvekkili-kuyurtar-gibi-avukat_3189.html

SONUÇ VE İSTEM: Somut biçimde açıkladığım nedenlerle, verilmiş olan "Linklerinde yer alan içeriklerin YAYINDAN ÇIKARILMASI" kararının kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 30 Aralık 2013

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ