6 Aralık 2013 Cuma

Bulunmaz, Reyhan Kayışlı'nın müvekkili Gülhan Demirkanlı'yı anlattı!...

T.C.
İSTANBUL 
24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/201 ESAS


KONU: Şubat 1991 tarihinden bu yana Türkiye tiyatrosunu olağanüstü kötürüm duruma getirmek için sahipliğini de yaptığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni kötücül amaçlarla kullanmayı sürdürebilen, aslında tiyatroyla ilgili hiçbir birikimi, deneyimi, ilgisi bulunmayan, tiyatro sanatından hiç anlamayan, asıl işi "Tekstil Tasarım" olan Gülhan Avşar Demirkanlı, sadece ve yalnızca "HAKARET" ve "İFTİRA" suçundan değil, sanata ve topluma verdiği kalıcı zararlar nedeniyle de muhakeme edilmelidir... Tiyatro sanatının gelişebilmesi için değil, şahsî menfaat için yayınladığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni çıkarırken de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Şehir Tiyatroları'na ve Kocaeli Şehir Tiyatroları'na, ayrıca bütün kamu tiyatrolarına zarar verip tiyatro dünyasını, tiyatro estetiğini, tiyatro kamuoyunu, tiyatro kültürü ve sanatını dumura uğratmıştır. Bu saptamayı temellendirme çabasıyla, 12 maddeden oluşan işbu yardımcı dilekçeyi mahkemeye sunma isteği.

1 - Türkiye tiyatrosunun hızla, hem de şimşek hızıyla gerilemesinin asal nedenlerinden biri de Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin somut varlığıdır!... Her ne denli tecimsel olarak yasal bir dergi olsa da, estetik ve etik olarak zararlı bir yayın olan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, hem bana, hem halka, hem de tüyü bitmemiş yetime çok zarar vermektedir. Peki nasıl? Hiçbir zaman için tam zamanında yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, günler, hattâ haftalar ve bâzen de aylar sonra çıkarak, benim, halkımın ve tüyü bitmemiş yetimin verdiği vergilerle beslenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'ndan vb. resmî tiyatro kurumlarından aldığı reklâm (PARA) karşılığını asla verememektedir. Şöyle ki: Malûmunuz tiyatro sanatı belli gün, belli saat ve belli yerde yapılır. Örnekse, 1 Aralık 2013 Pazar günü, "Devlet Tiyatroları İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi"nde oynanacak bir oyun, tiyatro kamuoyuna illâ duyurulması gerekir... Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, hiçbir zaman için asla tam zamanında yayınlanmayan Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne reklâm (PARA) vererek, 1 Aralık 2013 Pazar günü oynanacak oyunun duyurulmamasına neden oluyor. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, bugün bile elimize geçmedi! Bu derginin yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmış olsa bile, tiyatro izleyicisine ulaşıp ulaşamadığın test etmek için, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'e, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik'e yazılı biçimde sorularak, bu derginin Aralık 2013 tarihli sayısının ellerine ne vakit geçtiği sorulabilir. İstanbul Devlet Tiyatrosu reklâm kulelerinin ticarî kuruluşların inisiyatifine terk edilerek, oradan alınan paralarla Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne reklâm (PARA) veren Mustafa Kurt'un bu işte sorumlulukları bulunmaktadır. DT Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin'in de görüşlerine başvurulmalıdır! 

2 - "SANIK" Gülhan Avşar Demirkanlı sahibi olduğu derginin adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata, müthiş derecede karşıt bir yapılanmada yayın yaptığını kanıtlamak istiyor gibi, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ni ve işbu derginin İnternet sitesi www.tiyatrodergisi.com.tr adlı yayını benim aleyhime kullanıp, 2009 yılının Nisan ve Mayıs aylarında, "KINIYORUZ!" başlığı atmıştır. Okurlarını kandırıp, bana ve benimle birlikte yazar Coşkun Büktel'e karşı bir kampanya başlatanlara "ortak" olabilen "SANIK" Gülhan Avşar Demirkanlı, adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata vb. aykırı olarak başlatılan bu kampanyaya, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" sıfatını uygun görenlere bile aldırmayıp, benim hakkımda çeşitli dâvâlar açmış, birçok dâvânın açılmasına "yardım ve yataklık etmiş"tir! Bu kampanya sonucunda benim düşünebilme, konuşabilme, davranabilme, sanat ve seyahat yapabilme... haklarımı durduran Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yalnızca bana karşı yaptığı "HAKARET", "İFTİRA", "SUÇ UYDURMA", "TEHDİT" suçlarına dek varan "KARALAMA" yayınları değil, bütün sayılarını inceleyerek, başta DEVLET TİYATROLARI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN İ. RAHMİ DİLLİGİL olmak üzere, bu "KARALAMA" yayınlarında kimler "ŞANTAJ" ile karşı karşıya kalmışlarsa, dergi arşivinden bunlar taranıp, "KARALAMA" ile karşı karşıya kalanlarla görüşülmelidir. Bu "KARALAMA" süreci ve "yaptırımından" en çok zarar gören kişilerin başında "SAYGIN TİYATRO YAZARI COŞKUN BÜKTEL" geldiği için bu kişinin bilgisine, görgüsüne, tanıklığına hemen başvurulmalıdır.

3 - "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyen Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin sahibi "SANIK" Gülhan Avşar Demirkanlı, sahibi olduğu bu dergiyi, sürekli bir biçimde "ŞANTAJ" aracı olarak kullanan Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya sınırsız olanaklar sağlayarak, başta Rahmi Dilligil olmak üzere, birçok kişinin mağdur olmasına, bu kişilerin olağanüstü büyük sıkıntılar yaşamasına neden olmuştu. Birkaç Dilligil delili sunuyorum:

a) http://tiyatroyun.blogspot.com/2010/11/2001-ylnda-baslayan-ve-ancak-sona.html

b) http://www.ortakhaber.com/v2//haberler/templates/haber.asp?articleid=1049&zoneid=9&y=29

c) http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/10/10/248748.asp

ç) http://hilmibulunmaz.blogspot.com/2009/05/yalan-makinesi-mustafa-demirkanlnn_6833.html

d) http://www.coskunbuktel.com/linkdemirkanliyalanlari.htm

e) http://www.coskunbuktel.com/bukteldemirkanlisinsi060506.htm

f) http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=755498

g) http://www.milliyet.com.tr/2001/06/28/yazar/asik.html

h) http://www.sehirtiyatrolari.com/yazilar/savas-aykilic-02092005.htm

"SANIK" Gülhan Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İnternet sitesi www.tiyatrodergisi.com.tr'de, tiyatro yazarı Coşkun Büktel ve tiyatro yazarı Melih Anık da "KARALAMA" ile karşı karşıya kalarak, benim de içinde bulunduğum biçimde "HİTLER'İN GAMALI HAÇI" vb. ile "foto-kolaj" vb. saldırısına uğramışlardır:

a) http://tiyatrofanzini.blogspot.com/2009/12/iftirac-lincci-ve-sansurcu-tiyatro.html


b) http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/11/blog-post_30.html

"SANIK" Gülhan Demirkanlı'dan aldığı cesaretle iş geliştiren Mustafa Şükrü Demirkanlı, benim hakkımda da "İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSU" makamına da başvurarak, beni TCK 301. Madde'den hapse attırmak isteyebilmiştir: 

http://tiyatroyun.blogspot.com/2013/07/aslsz-ihbarc-lincci-demirkanl-bulunmaz.html

4 Şubat 1991'den beri Türkiye tiyatrosunu kirleten Tiyatro... Tiyatro... Dergisi sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın yönlendirdiğini sandığım kişiler benim aleyhine dâvâlar açarak, benim olağan yaşam düzeneğimi altüst etmişlerdir. Benim hakkımda onlarca (Yüze yakın!) soruşturma, kovuşturma başlatan bâzı kişiler ve bâzı dâvâ dosyalarından örnekler:

a) Ömer Faruk Kurhan İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8
b) Burhan Gün İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2010/337
c) Nurhan Tekerek İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemisi 2010/445
ç) Haluk Bilginer 7. ve 35. Sulh Ceza Mahkemesi 2011/217  - 2011/3218

Bu dâvâlarla birlikte, "SANIK" Gülhan Demirkanlı ve Demirkanlı'nın sahibesi bulunduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü "ASILSIZ İHBARCI" Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın "yardım ve yataklık etmesi" ile açıldığını düşündüğüm dâvâların sahipleriyle hakkımda suç duyurusunda bulunan kişilerin bir kısmının adını sunuyorum. Yukarıda adları bulunmasına karşın, bâzı kişiler birkaç dâvâ açtıkları için onların adlarını burada da yineliyorum:

Ahmet Cüneyt Yalaz
Bülent Sezgin
Duygu Dalyanoğlu
Eyyüp Fırat Kuyurtar
Fırat Güllü
Gülhan Avşar Demirkanlı
Kemal Aydoğan
Levent Çağlayan
Mehmet Bozkır
Mustafa Şükrü Demirkanlı
Nihat Haluk Bilginer
Oyun Atölyesi
Reyhan Kayışlı
Seval Deniz Karahaliloğlu
Süleyman Anıl
Uğur Demirci Tosun

5 - "SANIK" Gülhan Avşar Demirkanlı ile sahibesi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın yönlendirdiğini sandığım şahışlar ve Gülhan Avşar Demirkanlı hakkında açtığım (Bu dâvâ dosyası da içinde olmak üzere!) şimdilik kaydıyla tam "on iki dâvâ dosyası" söz konusu:

HAKARET DÂVÂLARI
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/663 - Demirkanlı
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/523 - Can Törtop
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/843 Levent Çağlayan
İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/551 - Demirkanlı
İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/664 -  Demirkanlı
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/943 - Demirkanlı

İFTİRA DÂVÂSI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/201 - Demirkanlı

HAKARET, İFTİRA, TEHDİT DÂVÂSI:

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 - Demirkanlı

TAZMİNAT DÂVÂLARI

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/481 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 - Can Törtop
İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/205 - Demirkanlı

"ADLİYEYİ GEREKSİZ YERE MEŞGÛL ETMEMEK" ve aşırı iş yoğunluğu altında bırakmamak ve de dâvâlarımın fazlalığı nedenleriyle, şimdilik kaydıyla yeni dâvâlar açmamaya çok özen gösteriyorum. Süren dâvâ dosyasına bakan Sayın Yargıç Ali Yücel Erdoğdu uygun görüyorsa, hakkımda başlatılan işbu "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" için imza veren 1100 kişinin tümünden "DÂVÂCI VE ŞİKÂYETÇİ" olduğumu özellikle belirtirim... Mevzuat elveriyorsa 1100 kişinin tümünün de muhakeme edilmelerini arz ve talep ederim... 

6 - Yine Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nde birçok "Yayın Yönetmeni" görev yapmış ve bu yöneticilerin birçoğu da, önemli görevlerle tiyatro dünyasına yön vermiştir... "LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyebilecek ve "Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil"in hapse girmesine etki edebilecek denli nüfuz alanı geniş olan "Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Eski Yayın Yönetmeni" Orhan Alkaya, bu derginin nüfuz alanının oluşturduğu psikolojik etki ile "Muhsin Ertuğrul Sahnesi"nin yıkılmasını sağlayan süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olunca, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne sürekli olarak reklâm (PARA) vermiştir! Hiçbir zaman için tam vaktinde yayınlanmayan, günler, hattâ haftalar, bâzen aylar sonra yayınlanmasına karşın, "TİYATRO... TİYATRO... DERGİSİ ESKİ YAYIN YÖNETMENİ ORHAN ALKAYA BEY" sayesinde hak etmediği reklâm (PARA) alarak kanaatimce usûlsüzlük yapan bu derginin durumu geriye doğru araştırılarak dâvâ edilmelidir... 

7 - Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahipliğini yaptığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin "Trabzon Temsilcisi" Levent Çağlayan, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin yönlendiriciliğinde, bana karşı birçok "HAKARET" içerikli yayınlar yapmış ve hattâ belli bir plan dahilinde olduğunu sandığım bir biçimde, "benim mahrem olarak gördüğüm mekânlarım"a bile sızarak, benim en temel haklarımı çiğneme girişiminde bulunmuştur. Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin "Trabzon Temsilcisi" Levent Çağlayan'ı, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılatıyorum... Yukarıda verdiğim dâvâ dosyasını yinelemek gerekirse; 2013/843... Dâvâ dosyası ve diğer dâvâ dosyaları, öznel, tekil, tikel olarak değil de, "DİYALEKTİK HUKUK" mantığıyla değerlendirilebilir ve nesnel, çoğul, tümel bir mantıkla ele alınırsa, Gülhan Avşar Demirkanlı'nın sahibi olduğu Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin nasıl bir kötücül örgütlenme oluşturduğu derhal görülebilir.

8 - Benim hakkımda "ASILSIZ İHBAR" yapacak denli "HUKUKU KULLANAN" Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Gülhan Avşar Demirkanlı ve eşi Mustafa Şükrü Demirkanlı sayesinde "bütün" avukatları da üstüme 
"kışkırtma" niyeti taşımaktadır kanısındayım. Demirkanlı Ailesi'nin vekilleri Av. Burhan Gün'le Av. Reyhan Kayışlı, benim hakkımda, kendi adlarına, defalarca soruşturma ve kovuşturma başlatmışlardır... Sayın Yargıç Ali Yücel Erdoğdu gerek duyarsa, bu soruşturma ve kovuşturma dosya numaralarını mahkemeye sunup, dâvâ dosyasının genişlemesine katkıda bulunabilirim. Çünkü bu dâvâ, "benim dâvâm" olmaktan önce, "KAMU HUKUK DÂVÂSI"dır. Böylece kovuşturmanın genişlemesi 
yönünde karar verilmelidir... Av. Burhan Gün ve Av. Reyhan Kayışlı ile Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, Av. Süleyman Anıl, Av. Uğur Demirci Tosun gibiler, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyenlerin vekilliğini yapmalarıyla birlikte, kendileri duygularına, öfkelerine yenilerek, hukuk adamı olduklarını unutup, nesnel davranış geliştiremeyerek, benim hakkımda kendi adlarına çeşitli soruşturma ve kovuşturma başlatmışlardır. Bütün bu soruşturma ve kovuşturmaların, benim halk adına ve tüyü bitmemiş yetim adına verdiğim estetik ve etik savaşımı durdurma amacıyla kurulduğu "iki kere iki dört" gibi kesindir! 

9 - Demirkanlı Ailesi'nin avukatları Burhan Gün, Oğuz Nazlı, Reyhan Kayışlı, Volkan Eker'in avukatlık yaptığı dâvâ dosyaları incelenmelidir. Bence "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eylemine mâruz kalanlara açılan "KAMU HUKUKU DÂVÂLARI", adliyenin iş yoğunluğu nedeniyle "doğru dürüst" gerçekleşmediği için, "YENİDEN YARGILANMA" gerçekliğine sahiptir. Örnekse, Coşkun Büktel'e karşı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın açtığı dâvâda gayet ciddî savcılık kabahati vardır. Yücel Erten'e ait olan sözlerin Coşkun Büktel tarafından söylendiği iddianameye eklenince, avukatlar bu durumdan pek rahatsız olmadığı gibi, dâvâ dosyasının Büktel'in aleyhine işlemesi için "hukuk oyunları" yapmıştır. Demirkanlı Ailesi'nin avukatlarının tümü (Burhan Gün, Oğuz Nazlı, Reyhan Kayışlı, Volkan Eker) ailenin hukuk dışı davranışlarına göz yummuşlardır. "HUKUK YARARINA" değil "MÜVEKKİL YARARINA" çalışmışlardır. Müvekkil çıkarından daha değerli, daha gerçekçi olan hukuk çıkarıdır. Hukukun üstünlüğü yerine müvekkilin üstünlüğüyle davranan avukatlar soruşturulmalıdır. 

10 - Türkiye tiyatro sanatına sürekli olarak ve zincirleme biçimde zarar veren Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin kurulduğu Şubat 1991'den bu yana verdiği zararın envanteri, güvenilir "BİLİRKİŞİ" tarafından araştırılıp incelenmeli ve bu güvenilir "BİLİRKİŞİ" sayesinde bir "BİLİRKİŞİ RAPORU" hazırlanmalıdır. T.C. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmış kişi ve tiyatro yöneticilerinin tümünden gerekli bilgiler derlenmelidir. Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil de dinlenilmelidir.

11 - İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2010/337 ve İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8'deki "BİLİRKİŞİ RAPORU" okunmalıdır.

12 - Türkiye tiyatrosunda "İFTİRA ATMAK" gelenek hâline gelmiş... Türkiye tiyatrosu, kendi gücüyle değil, yabancıların gücüyle kurulduğu için, bu durumu normal karşılıyorum. Normal karşılamama karşın, hiç de doğal bulmuyorum. Bir tiyatro, kendi gücüyle değil de, yabancıların gücüyle kurulursa, ortaya gerçekçi bir tiyatro evreni çıkamayacağı gibi, tiyatro sanatını işgâl eden yöneticiler doğruyu söylemezler... Devletine, halkına, ülkesine yabancılaşan kişiler "İFTİRA ATMAK"a yönelirler. 

Bunu kuramsal düzlemde anlatmak için, yüzlerce sayfadan oluşan bir kitap hazırlayıp sunmam gerekiyor. Şimdilik kaydıyla, somut bir örnek veriyorum: "Türkiye tiyatrosunun en ünlü profesörü" Özdemir Nutku, Coşkun Büktel'in başyapıtı "Theope" adlı oyuna "İFTİRA ATMAK" eylemini gerçekleştirmiş ve bu eylem, "DEVLET TİYATROLARI RESMÎ TOPLANTISI" bünyesinde yapılmıştır. Ben, kendi çıkarlarım için yaşayan bir tiyatro sanatçısı olmadığımdan Sayın Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun "İFTİRA ATMAK" eylemine başından beri karşı çıktım... 

Benim şu ânda başıma gelen olumsuzlukların bir kısmı da, "İFTİRA ATMAK" eylemine karşı çıkmamdan kaynaklanmaktadır. "İFTİRA ATMAK" eyleminin ne olduğu görülmek istenirse, şu linkin ucundaki belgeler, mahkemeye yeteri denli doyurucu bilgi verecek niteliktedir: 

a) http://coskunbuktel.com/theopepolemigi.htm
b) http://coskunbuktel.com/nutkuoycedskandal.htm
c) http://coskunbuktel.com/buktelnihayet.htm

Biz (Büktel ve ben), ilke olarak kimseyi mahkemeye vermemeye kararlı olduğumuz, bizi mahkemeye vermedikten sonra kimseyi mahkemeye vermeme eğilimi taşıdığımızdan "ADLİYEYİ MEŞGÛL ETMEME" saikiyle davrandığımız için, "İFTİRA ATMAK" eylemindeki tiyatrocu kişileri dâvâ etmyorduk. Bu dâvâ dosyasının içeriğinde görüldüğü gibi, Gülhan Avşar Demirkanlı'yı ve Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı (40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 Esas Sayılı Dosya ile) "İFTİRA ATMAK" eylemi nedeniyle dâvâ ettim. Mahkemeler, sadece tikel konularda değil, tümel toplumsal konularda eğilim oluşsun diye görev yapıyorlarsa (ben öyle olduğuna inanıyorum) mahkemenizin vereceği karar da, "İFTİRA ATMAK" geleneğini durdurabilmelidir... Mahkemeye güveniyorum!...


SONUÇ VE İSTEM: Bir düzine hâlinde sıraladığım nedenle, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibesi Gülhan Avşar Demirkanlı'nın kovuşturularak gerekli cezayı alabilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 10.12.2013

MÜŞTEKİ
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ 

EKLER:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -